m2 m1

Detail protokolu rozhodčích (Judges Details per Skater)

 

Protokoly jízd programů - to jsou dokumenty, které obsahují celkovou a detailní informaci o vystoupení krasobruslaře, včetně toho, jak každý sudí hodnotil, technickou a programovou komponentu.

Z protokolů je vždy možné pochopit, proč a jak sportovec získal své body. Protokoly všech velkých mezinárodních závodů se uveřejňují na serveru ISU, v drtivé většině případů se uveřejňuje protokol na národních mistrovstvích, obvykle bývají přístupné i protokoly z malých závodů.

Příklad protokolu soutěže.

V daném okamžiku se může nezkušený člověk velmi obtížně orientovat v množství čísel a symbolů, které jsou obsaženy v těchto dokumentech. V našem příkladu použijeme protokol: Brian Joubert, Čínská Grand Prix 2010 - 11 (online ISU), volný program:

proto_joubert_coc2010lp_mini
Pro zvětšení protokolu klikněte /zde
 • Pole 1 (Executed Elements) obsahuje seznam všech provedených technických prvků, podle principu: "jeden prvek - jeden řádek". Všechny prvky identifikuje a posuzuje technický panel se skupinou sudích v průběhu jízdy.
 • Pole 2 (Info) — zvláštní značky, které také vystavuje technický panel. Zde se označuje, že u skokového prvku, v jednom, nebo několik skoků bylo nedotočeno/poníženy (znaky < a «), nesprávná hrana brusle u skoku Flip/Lutz (znaky e a !), nezapočítané prvky (znak *).
 • Ve sloupci 3 (Base Value) jsou zapsány základní hodnoty provedených prvků. Základní hodnoty jsou stanoveny v pravidlech a berou v úvahu úroveň obtížnost prvku nedotočení / snížení. Znak X za číslem znamená, že hodnocení bylo zvýšeno za to, že prvek byl splněn ve druhé části programu (např. : toto zvýšení není k dispozici pro všechny položky, a ne ve všech druzích programů). V dolní části sloupce - je celkový součet základních hodnot technických prvků.
 • Pole 5 (The Judges Panel) — poskytuje hodnocení kvality výkonnostních prvků vystavených každým z sudích (celé čísla od -3 do +3).
 • Ve sloupci 4 (GOE) — celkové posouzení kvality prováděných prvků. Bere v úvahu hodnocení všech sudích, promítá hodnocení a případné zvláštní podmínkami, které jsou závislé na typu prvku.
 • Pole 6 (Scores of Panel) — Celkové hodnocení prvku, součet základní hodnoty a kvality provedení. Ve spodní části sloupce - celkové skóre technických prvků.
 • Pole 8 — hodnocení za prvky od každého sudího. Čísla od 0 dо 10.0 s krokem 0.25.
 • Pole 7 (Factor) — koeficient, kterým se násobí každá komponenta. Pravidla uvádí použití pro každý druh programu (např. u žen je použitý nižší koeficient, než u mužů).
 • Pole 9 — průněrná hodnota komponent, s ohledem na výpadek soudce, pokud existuje, ale bez s ohledu na koeficient v poli 7. V dolní části sloupce - je celkové skóre pro komponenty již s ohledem na koeficienty v poli 7.
 • Pole 10 (Deductions) — sankce za pády, chyby v prvcích, chyby v oblečení atd.
 • Pole 11 — výsledná hodnota za jízdu (technika, komponenty, sankce a celkoý součet).

Příklad: rozboru řádku 6, toho protokolu:

 1. Brian Joubert předvedl kaskádu skoků - trojitý FLIP – trojitý TOELOOP
 2. Technický panel kvalifikoval prvek, a označil v počitači (kolonka pro kaskady 3F+3T). Přitom kontroluje, zda byly skoky dotočeny, správnost hran u Flipu a Toeloopu.
 3. Protože byla zjevná chyba - venkovní hrana u FLIPu, technický panel označí prvek značkou e(edge -hrana).
 4. Počítač prvku přiřadí základní hodnotu. Ta je 5.3 (za trojitý Flip) + 4.1 (za trojitý Toeloop), a protože prvek byl proveden ve druhé části libovolného programu, toto hodnocení zvýší o známku 1.1, čemuž nasvědčuje písmeno x. Konečný součet = 10.34 (sloupec 3). Označená špatná hrana u FLIPu nikterak neovlivňuje základní hodnotu prvku.
 5. Sudí hodnotí kvalitu provedení prvku (pole 5), známkou v rozmezí od -3 do +3. Protože u FLIPu byla označena špatná hrana, sudí musí podle směrnic použít záporné hodnocení.
 6. Odstraněna je velká a malá hodnota známek, zůstává 7 známek (4 po -2, 3 po -1). Hodnocení se přemění podle speciální tabulky, tak, že pro trojité skoky s hodnotou -2 od sudího se převedou na -1.4, -1 -0.7; V úvahu se bere aritmetický průměr z přetvořených známek, které jsou výsledným GOE honocením (-1.1 — sloupec 4)
 7. Základní známku (10.334) a GOE (-1.1) sečteme, a vychází konečné hodnocení za prvek (9.224 - sloupec 6)

Značení prvků a známkové hodnocení

Seznam zkratek prvků používaných v protokolu, základní hodnoty prvků a tabulky GOE (pro aktuální sezonu) je možno najít zde ISU Communication 1611 (Bruslení jednotlivců a párové bruslení) a ISU Communication 1610 (Tance na ledě).

Technický panel

V ISU Judging Systemu (SW aplikace),tehnický specialista nejprve postupně označí všechny provedené prvky (např. Lutz, Salchow). V povinném programu je počet prvků omezen. Každý prvek je nejprve posouzen technickým specialistou, který označí o jaký prvek se jedná a předá k dalšímu hodnocení sudím.

Technický specialista může použít pro své konečné rozhodnutí o druhu prvku opakovaný záběr videa (např. přesná stopa umístění v odrazu a dopadu skoku. Rozhodnutí technického specialisty určuje hodnotu prvku. Technický specialista a jeho asistent spolupracuje s technickou kontrolou, která ověřuje jejich rozhodnutí o přidělení technické dedukce např. za pády, vyjímečné prvky, nebo nedovolené prvky.

Panel sudích

se skládá z devíti soudců a jednoho rozhodčího. Každý sudí obdrží prvky poslané do jejich počítačů, technickým panelem, pro oznámkování. Panel pak udělí hodnocení dle stupně provedení (GOE = grade of execution) a to v rozsahu celého čísla -3 až +3. Hodnota GOE je pak převedena na hodnotu SOV (SOV = Scale of Values) Tabulka je obvykle publikována prostřednictvím ISU Communications.

GOE hodnoty od devíti sudích, jsou pak zprůměrovány použitím procedury "trimmed mean" tedy vyřazení nejvyšší a nejnižsí hodnoty a zprůměrování zbývajících sedmi hodnot. K této průměrné hodnotě, která může být kladná, či záporná) je pak přidána základní hodnota, kterou obdržel panel sudích k danému prvku.
Sudí také označí programové součásti - bruslařskou dovednost, práci nohou, výkon, provedení, kompozici, choreografii a ve finále interpretaci a dodržení času. Tyto komponenty jsou hodnoceny škálou od 1 - 10, s krokem 0,25 a jsou pak zprůměrovány. Opět je použita procedura "trimmed mean". Sudí také mají oprávnění k dedukcím za hudební doprovod, zevnějšek bruslaře, držení těla. nedodržení času, samovolné přerušení, nebo selhání kostýmní úpravy.

Prvky

Počet a druh prvků v programu bruslení závisí na druhu a úrovni soutěže. V seniorské kategorii na mezinárodní úrovni, krátké programy jednotlivců a párů, obsahují osm technických prvků. Aktuálních osm prvků jsou detailně pro jednotlivé bruslaře uvedeny v ISU pravidle 310. Každý bruslař se musí pokusit o jeden kombinovaný skok, dva sólo skoky, tři piruety a dvě skokové sekvence.
Osm prvků požadovaných u seniorských párů v krátkém programu, zahrnují dvě zvedačky, jeden oddělený skok vedle sebe, jeden odhozený skok, jednu oddělenou piruetu, jednu párovou piruetu, jednu krokovou sekvenci, a jednu spirálu smrti (ISU pravidlo 313).
Volné programy seniorských soutěží mají 14 prvků pro páry, 13 prvků pro muže a 12 pro ženy v soutěžích jednotlivců. detaily jsou uvedeny v ISU pravidlo 520 a 521 (z roku 2008).
Sportovní páry, pak 4 zvedačky, 4 skoky, 3 piruety včetně jedné spirály smrti, 1 1 krokovou sekvenci, a 1 sekvenci spirál.

Poznámka: Začátkem sezony 2010-2011, byla choreografická kroková sekvence a sekvence spirál, nahrazená choreografickou sekvencí.

Koefićienty za komponentu

Body přidělené porotou za každou programovou komponentu jsou násobeny koeficientem v závislosti na druhu soutěže. Pro jednotlivce a párové bruslení, je koeficient jednotný pro všechny součásti.

  Krátký program Volná jízda
Muži 1.0 2.0
Ženy 0.8 1.6
Páry 0.8 1.6

Koeficienty v tancích na ledě jsou různé pro každou komponentu a závisí na druhu tance.

Detailní protokol

Kompletní soudcovská skóre jsou zveřejněná v dokumentu označovaném jako protokol.

Zde jsou specifické poznámky použité v protokolech.

Jestliže se bruslař pokusí o více, než je přípustný počet určitého typu prvku v programu, pak popsaný a označený prvek technickým panelem, obdrží hodnotu O, stejně, jako v GOE 0, bez ohledu na to, jak jej dále ohodnotili sudí. Na listech ISU protokolu, jsou zrušené prvky označené hvězdičkou ( * ) vedle jména prvku. Ve volné jízdě, u skoků provedených dvakrát tak sólové Skoky, druhý skok je značený jako +REP a je mu přiděleno 70% z jeho jednotky. Skokové prvky vykonané po půli programu jsou označený jako ( x ) a obdrží 10% bonus přičtený k jejich základní hodnotě. Skok, který má nesprávnou odrazovou hranu (např. vnitřní hrana pro skok lutz je provedený z vnější hrany) , tento skok je označený jako ( e )a obdrží hodnotu -2, nebo -3 GOE, v závislosti na přísnosti sudích. Skoky, které jsou nedotočeny, jsou označeny znaky ( , ) v závislosti na míře otočení dokončených na ledě namísto ve vzduchu. Znak signalizuje, že skok měl více než 1 otočení na ledě, což redukuje hodnotu skoku o 70% z jeho základní hodnoty ( . ) signalizuje úplné nedotočení (½ otočení, nebo více), a skok je hodnocen, jako kdyby měl jedno a méně otočení (například trojitý skok bude hodnocen, jako dvojitý)

Skoky provedené v kombinaci, či sekvenci jsou značeny, ako jednoduché prvky, se základní značkou rovné sumě základního označení pro individuální skoky. Nicméně, kombinace, či sekvence může být oslabena (označujeme jako +COMBO, nebo či +SEQ), v takovém případě součet základní hodnoty skoků je redukován na 80%.

Základní bodové hodnoty a zkratky běžných prvků najdete zde

Úroveň rotace, či sekvence práce nohou označuje číslo u zkratky prvku. Počet otočení ve skoku označuje číslo u zkratky prvku. Například 3A značí trojitý Axelův skok, zatím co SlSt4 značí čtvrtou úroveň pro sekvenci na přímce. ChSt a ChSq jsou krokové sekvence a spirálové sekvence, u nichž nedochází k rozlišování úrovně, ale mají fixní základní hodnotu.

V tancích na ledě.

Hodnocení tanců na ledě je podobné hodnocení sportovních dvojic, nebo jednotlivců, ale používá se separátní soubor norem a tabulkových hodnot.

V povinném tanci, jsou specifikované kroky a "prvky", pro každý tanec, jako podmnožiny předepsaných kroků. Pouze u povinných tanců nejsou žádná skóre programových komponent, hodnotí se přechody a choreografie. Místo toho tam je časové nastavení (Timing)(TI) Programová komponenta, která je výlučně u povinného tance, obsahuje jen čtyři programové komponenty. ých součástí v povinném tanci. V originálním tanci je 5 označených technických komponent. Ve volném tanci je 9 označených technických komponent. Na rozdíl od jednotlivců a párového bruslení jsou různé programové komponenty součásti posuzovány jinak v každé části soutěže. Nejvyšší faktor komponenty(ů) v každé části, jsou bruslařské schopnosti a časové nastavení v povinném tanci, interpretace v originálním tanci a přechody ve volném tanci. Přesné hodnoty těchto koeficientů jsou uvedeny v ISU pravidle 543.1k.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Systém hodnocení v krasobruslení
Detail protokolu hodnocení krasobruslaře
Tabulky SOV pro jednotlivce a párové bruslení
Tabulky SOV pro taneční páry

Související témata

Technika základů bruslení
Technika krasobruslařských prvků
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení
Rozhodčí a způsob rozhodování