m2 m1

Baletní příprava IV. - Pozice a pózy

 

POZICE NOHOU

Během vývoje klasického tance se ustálilo pět poloh dolních končetin-nohou, které se nazývají pozice.

I. pozice

nohy se dotýkají patami, špičky směřují od sebe – ideální úhel 180° (většinou se nedoporučuje tento maximální úhel vzhledem k nestabilitě v tomto maximálním vytočení a samozřejmě se vychází z dispozic vytočení jednotlivců), dále viz ukázkové video

II. pozice

nohy ve stejném postavení jako v I.pozici s tím, že paty jsou od sebe vzdáleny na délku jednoho až jednoho a půl chodidla, dále viz ukázkové video

III. pozice

jedna noha je předsunuta před druhou tak, že ji z poloviny překrývá (využívá se převážně v charakterních a historických tancích), dále viz ukázkové video

IV. pozice

jedna noha je předsunuta před druhou tak, že ji po délce zcela překrývá, to znamená, že pata jedné nohy se dotýká špičky druhé nohy a naopak, dále viz ukázkové video

V. pozice

stejné postavení jako v V.pozici, ale nohy se nedotýkají, ale spočívají na podlaze rovnoběžně ve vzdálenosti jednoho chodidla (existuje též méně používaná otevřená IV.pozice , kdy se nohy nepřekrývají, ale jsou otevřeny tak, že pata je proti patě ve vzdálenosti jednoho chodidla)dále viz ukázkové video.

foto_pozice_nohou.png
Pozice nohou (Video ukázka)

Jedním z principů klasického tance je, že každý krok vychází z určené pozice (většinouz V. nebo I. pozice) pokračuje přenesením váhy ze stojné nohy na kročnou přes určenou pozici (většinou II. nebo IV. pozici) a závěr je opět do určené pozice. Z toho vyplývá, že nácvik jednotlivých pozic je základním předpokladem a je nutné věnovat mu velkou pozornost. Zpočátku nevyžadujeme maximální vytočení z důvodu správného postavení těla. Pozice vyučujeme v pořadí I., II., III., V. a až nakonec IV. pozici, která je nejobtížnější pro správné udržení roviny boků i celého těla (viz.postavení těla). Váha těla musí být ve všech pozicích rovnoměrně rozložena na obě nohy (II. a IV. pozice bývá v tomto směru nejvíce porušována).


 

POZICE PAŽÍ

Ačkoli pozice nohou jsou standardně stejné ve všech metodách výuky klasického tance, pozice paží jsou rozdílné a každá metoda má své vlastní označení pozic.

Např. Francouzská škola má vedle přípravné polohy dalších pět základních pozic, Cecchettiho metoda má také pět základních pozic, včetně dvou variant 4.pozice a tří variant 5.pozice.

U nás nejvíce používaná Ruská škola ustálila ve svém vývoji tři základní pozice paží s přípravnou polohou. Z těchto tří základních pozic se odvíjí mnoho variant dalších pozic, které se kombinují v mnoha variantách různých port de bras.

Přípravná pozice (poloha):

paže visící podél těla se lehce zaoblí v loktech a zápěstí pokračuje v zaoblené linii celé paže, dlaně, které jsou téměř u sebe (cca 5cm) jsou otočeny vzhůru a musí být mírně vzdáleny od těla (cca 10 cm), lokty jsou také od těla a směřují stranou, pocitově jakoby dopředu, celé paže od podpaždí až do konečků prstů tvoří zaoblenou linii.

1. pozice

paže zachovávají stejnou polohu jako v přípravné pozici, ale jsou umístěny ve výšce pasu, lokty silně směřují do stran a pocitově vzhůru, vzdálenost od těla musí být dostatečná s tím, že se musí zachovat zaoblení linie obou paží.

2. pozice

paže jsou rozpažené stranou a stále zaoblené v loktech a v zápěstích, jsou umístěny mírně před tělem pod rovinou ramen, jakoby prodlužují linii ramen směřujících do šířky a dolů, lokty směřují pocitově vzhůru, zaoblené dlaně směřují vpřed.

3. pozice

paže jsou zvednuty vzhůru (pokračování 1.pozice), mírně před tělem (oči vždy musí vidět obě paže), zaoblené lokty silný tah do stran, dlaně směrem dolů, nezvedat ramena.

foto_pozice_pazi
Pozice rukou (Video ukázka)

 

Pozice paží se učí na volnosti v mírně vytočené I.pozici ve směru en face. Základní poloha paží v pozicích je zaoblená – arrondie. V pozdější výuce můžeme paže v různých pozicích a variantách protahovat do polohy allongé. Je velmi těžké správně naučit polohu ruky, která by měla vždy dotvářet celkovou zaoblenou linii celé paže. Zápěstí nesmí vybočovat z linie paže, ruka není sklopená ani vztyčená, prsty musí působit přirozeně, volně, palec i malík ruky musí být součástí zaobleného zápěstí, nesmí se oddělovat.


 

POLOHY HLAVY

Hlava, která doprovází práci paží je neoddělitelnou součástí jak všech port de bras tak všech póz klasického tance. Různých variant poloh hlavy je mnoho. Mezi úplně základní můžeme počítat 3 polohy – en face, profil, diagonála. Z těchto základních poloh se rozvíjí pomocí různých sklonů, úklonů, předklonů, otočení mnoho nejrůznějších poloh, které dokreslují pózy i pohyb a často vytváří určitý styl klasického tance. Velký význam má i pohled očí. Správná koordinace paží, hlavy a očí ve všech port de bras vytváří pocit přirozeného a kultivovaného projevu.

PORT DE BRAS

Pohyby paží, které procházejí skrze jednotlivé pozice, propracovávají a rozvíjejí koordinaci pohybu, dovršují umělecký projev. Paže veškerý taneční pohyb dokreslují, hlava a pohled jej dokončují. Různorodost port de bras je obrovská. Tímto termínem také označujeme skupinu daných cvičení, která svojí strukturou rozvíjejí krásu a harmonii práce paží, hlavy a trupu a umožňují rozvíjet právě koordinaci pohybu. Stejně jako u základních pozic paží mají různé školy své vlastní formy-podoby port de bras. Cecchettiho metoda má např. osm druhů port de bras, zatímco v Ruské škole se ustálilo šest druhů port de bras. Následně popsaných šest druhů port de bras je bez přesného použití hlavy, hlava viz video demonstrace.

1. port de bras

Výchozí postavení en face I.pozice nebo épaulement croisé, V.pozice pravá noha vpředu, paže v přípravné poloze: paže se vedou z přípravné polohy do 1.pozice, pokračují do 3.pozice, otvírají se do 2.pozice a přes allongé se zavírají zpět do přípravné polohy. vaganovove_1_port_de_bras

foto_061_1_port_de_bras
Pozice 1. port de bras (Video ukázka)

2. port de bras

Výchozí postavení épaulement croisé, V.pozice pravá noha vpředu, levá paže ve 3.pozici, pravá paže ve 2.pozici: levá paže se otvírá do 2.pozice zároveň pravá paže přechází do 3.pozice a levá paže dochází do 1.pozice, dále se obě paže spojují v 1.pozici a otvírají se znovu do výchozí polohy. vaganovove_2_port_de_bras

foto_062_2_port_de_bras
Pozice 2. port de bras (Video ukázka)

3. port de bras

Výchozí postavení en face I.pozice nebo épaulement croisé, V.pozice pravá noha vpředu, paže ve 2.pozici: paže provedou allongé (nádech ve 2.pozici), trup se začíná předklánět a paže se současně spouštějí a zavírají do 1.pozice, následně se trup vyrovnává a paže přechází do 3.pozice, trup se zaklání s pažemi ve 3.pozici, následně se trup vyrovnává a zároveň se paže otvírají do 2.pozice. vaganovove_3_port_de_bras

foto_063_3_port_de_bras
Pozice 3. port de bras (Video ukázka)

4. port de bras

Výchozí postavení épaulement croisé, V.pozice pravá noha vpředu, levá paže ve 3.pozici, pravá paže ve 2.pozici: levá paže se otvírá do 2.pozice, zároveň trup vytváří spirálu v hrudní páteři, pravá paže zůstává ve 2.pozici, obě dlaně směřují protažené dolů (vzniká tak postavení trupu a paží pro budoucí pózu IV.arabesque), následně se paže spojují do 1.pozice a otvírají do výchozí polohy. 064_vaganovove_4_port_de_bras

foto_064_4_port_de_bras
Pozice 4. port de bras (Video ukázka)

"

5. port de bras

Výchozí postavení épaulement croisé, V.pozice pravá noha vpředu, levá paže ve 3.pozici, pravá paže ve 2.pozici: trup se předklání, paže se spojují v 1.pozici, následně se trup napřimuje s lehkým úklonem vlevo, paže zachovávají 1.pozici, trup se mírně zaklání a pravá paže se začíná otvírat do 3.pozice a levá paže do 2.pozice, přes větší záklon se trup a paže převádí do výchozí polohy. Vaganovove_5_port_de_bras

foto_065_5_port_de_bras
Pozice 5. port de bras (Video ukázka)

6. port de bras

Výchozí postavení épaulement croisé, pravá noha vpředu, levá noha piqué croisé vzad, levá paže ve 3.pozici, pravá paže ve 2.pozici: v této poloze se provádí hluboké plié na stojné noze, kročná noha klouže po podlaze vzad, protažený trup se předklání a směřuje do dálky vpřed, paže stále ve výchozí poloze, následně se přenese váha na protaženou kročnou nohu vzadu, která se položí na podlahu ve směru protažené špičky, stojná noha se stává kročnou a vytváří pózu croisée vpřed, trup se napřimuje, paže se spojují v 1.pozici, následně se trup mírně uklání vlevo s pažemi v 1.pozici, pravá paže se otvírá do 3.pozice a levá paže do 2.pozice a přes záklon se trup a paže převádí do výchozí polohy (stejné jak 5.port de bras). vaganovove_6_port_de_bras

foto_066_6_port_de_bras
Pozice 6. port de bras (Video ukázka)

Tyto formy port de bras se začínají vyučovat až po zvládnutí základních pozic paží a osvojení épaulement. Port de bras je nutné provádět plynule, ale zároveň se musí přesně procházet jednotlivými pozicemi. Port de bras by mělo působit velice přirozeně a prostě.

 


ROZDĚLENÍ PROSTORU

Fixované základní body (bod 1 – bod 8) tanečního sálu nebo jeviště pomáhají studentům a tanečníkům v rychlejší komunikaci mezi pedagogem (choreografem) a tanečníkem, především při výuce nových kombinací či choreografií. Existuje několik možností rozdělení prostoru sálu, většinou vytvořených různými pedagogickými osobnostmi (Cecchetti, Vaganová, Stepanov). Asi nejvíce používaný a zkušenostmi pedagogů nejjednodušší systém k uvědomění si prostoru je tzv. Ruský systém podle Stepanova (viz.obrázek).

foto_rozdeleni_prostoru
Rozdělení prostoru v tanečním sálu

POSTAVENÍ TĚLA V PROSTORU

Tanečník se pohybuje v určitém stanoveném prostoru v němž vytváří různé polohy a pózy, které jsou podle přesně stanovených pravidel natočené do určitého směru. Podle natočení těla tanečníka rozeznáváme v klasickém tanci čtyři druhy natočení:

 • en face - čelem (přímo) k divákovi
 • en profil - bokem k divákovi
 • en retour - zády k divákovi
 • en épaulement
foto_rozdeleni_prostoru_2
Postavení těla v protoru (Video ukázka)

a) natočení těla diagonálně k divákovi

b) natočení trupu a ramen

V technice klasického tance je nejvíce používán směr en face a épaulement.

EN FACE

Tělo tanečníka je natočeno přímo čelem k publiku. Je to „nejčistší“ a nejzákladnější postavení a je nejvhodnější pro veškerou základní výuku všech prvků klasického tance u mladších studentů. Umožňuje lépe vnímat jednotlivé roviny těla vzhledem ke správnému postavení těla. Linie jsou strohé a velice čitelné.

ÉPAULEMENT

Umístění – natočení ramen. Termín, který se používá pro natočení trupu od pasu nahoru s jedním ramenem vpřed a druhým vzad ve vztahu k divákovi a hlavou natočenou k ramenu umístěnému vpřed blíže k divákovi. Tzn. épaulement je možné vytvořit v postavení nohou a boků en face jen trup a hlava se natočí (viz.foto). Épaulement ale také znamená natočení celého těla diagonálně k divákovi, kdy rameno blíže k divákovi se v pocitu více otvírá směrem en face (viz.foto). V tomto postavení musí divák vidět více celou přední část těla tanečníka, nikdy ne profil. Ve výuce je nutné uhlídat „citlivé“ natočení celého těla.

Postavení épaulement zvyšuje umělecký dojem každého pohybu v technice klasického tance, vytváří styl a charakter pohybu, především v tradičních klasických variacích. Jedná se o zvláštní fenomén konfrontace vztahu diváka a interpreta. Pro dobře vyškoleného tanečníka klasického tance se épaulemant stává „druhou přirozeností“.

Základními polohami épaulement jsou pozice a pózy croisé a effacé.

Épaulement croisé: croisé znamená „ křížený“

Tanečník stojí v V.pozici pravá noha vpřed, směrem do bodu 8, hlava směřuje k divákovi do bodu 1 (viz.foto).

Épaulement effacé: effacé znamená „otevřený“

Tanečník stojí v V.pozici levá noha vpřed, směrem do bodu 8, hlava směřuje k divákovi do bodu 1 (viz.foto).

PÓZY KLASICKÉHO TANCE - SMĚRY POSTAVENÍ TĚLA V PROSTORU

Různá postavení dolních končetin-nohou, trupu, paží, hlavy i očí vytváří ve vztahu k divákovi pózy klasického tance. Při tvorbě póz vycházíme z devíti směrů postavení těla:

croisé devant----á la quatrieme devant----effacé devant

croisé derriere----á la quatrieme derriere----effacé derriere

écarté devant----á la seconde----écarté derriere

pózy croisé, éffacée a écarté jsou v postavení épaulement

pózy á la quatrieme a á la seconde v postavení en face

Každá póza má svůj specifický charakter a přesně stanovená pravidla provedení a prostorového ztvárnění, vytvořené nejrůznějšími polohami hlavy, paží a dolních končetin-nohou.

Pózy rozdělujeme na základní malé a velké pózy (Ruská škola), které rozlišujeme podle umístění kročné nohy. Malé pózy se provádí s kročnou nohou umístěnou na zemi – piqué par terre, velké pózy s kročnou nohou ve vzduchu – en l´air na 90° a výše. Malé pózy je možné provádět jak s „malými pažemi“ – jedna paže v 1.pozici, druhá paže ve 2.pozici, tak s „velkými pažemi“ - jedna paže ve 3.pozici, druhá paže ve 2.pozici.

Mezi velké pózy řadíme také pózy arabesque a attitude. Ruská škola má čtyři základní pózy arabesque, Ceccethiho metoda využívá pěti póz arabesque, Francouzská škola vychází ze dvou základních arabesque fermé a ouverte.

Z těchto základních arabesque se vytváří mnoho dalších různých variant. Póza by v klasickém tanci neměla být chápána pouze jako poloha, která vytváří určitou statickou formu, ale měla by být provedena s pocitem, že v ní celé tělo pracuje a tím vytváří určitý vnitřní pohyb, který dodává póze „život“ a energii. Důležitá je prostorová orientace společně s cítěním dynamiky pohybu tvořené tahem celého těla do určitého směru. Samozřejmě forma-linie pózy by měla být velmi precizní ve všech částech těla. Pózy ukázané na fotografiích vychází ze základních póz metodiky klasického tance podle ruského systému výuky.

 • malá póza croisé devant
 • velká póza croisé devant
 • malá póza croisé derriere
 • velká póza croisé derriere
 • malá póza écarté devant
 • velká póza écaré devant
 • malá póza écarté derriere
 • velká póza écarté derriere
 • I.arabesque
 • II. arabesque
 • III. arabesque
 • IV. arabesque
 • attitude croisé derriere
 • attitude effacé derriere
 • attitude croisé devant
 • attitude effacé devant

POLOHY SUR LE COU DE PIED A AU GENOU

Cou de pied („krk“ nohy) - část nohy mezi kotníkem a začátkem lýtka se nazývá cou de pied. Sur le cou de pied (na cou de pied) - kročná noha je umístěna mezi kotníkem a začátkem lýtka. Výklady poloh sur le cou de pied jsou různá a závisí na jednotlivých školách klasického tance. Obecně se dá říci, že v současné době prochází k prolínání metod výuky klasického tance a tak i polohy sur le cou de pied se používají ve všech možných variantách.

Ruská škola:

poloha sur le cou de pied vpřed

1) poloha „obepnutá“ – battement frappé, petit battement chodidlo kročné nohy obepíná kotník stojné nohy, pata se silně tlačí vpřed a propnuté prsty směrem vzad za patu, noha se vytáčí, koleno směřuje stranou

2a) poloha „základní“ (zcela dopnutá) – battement fondu kročná noha se zcela dopnutým nártem se lehce malíkem dotýká středu stojné nohy nad vnitřním kotníkem, pata kročné nohy se silně protlačuje vpřed, noha se vytáčí, koleno směřuje stranou

2b) poloha „scénická“ – pas de bourrée, petite pirouettes je stejná jako základní s tím rozdílem, že je umístěna o něco výše, cca ve středu lýtka

poloha sur le cou de pied vzad

1a) poloha „základní“ (zcela dopnutá) - battement fondu, frappé, petit battement pata kročné nohy je přiložena nad vnějším kotníkem stojné nohy, kdy propnuté prsty směřují vzad od nohy, noha se vytáčí, koleno směřuje stranou

1b) poloha „scénická“ – pas de bourrée, petite pirouettes je stejná jako základní s tím rozdílem, že je umístěna o něco výše, cca ve středu lýtka

2) poloha „základní“ (zcela dopnutá – N.I.Tarasov) – battement fondu kročná noha se palcem dotýká stojné nohy nad vnějším kotníkem, pata se silně protlačuje vpřed, noha se vytáčí, koleno směřuje stranou

Cecchettiho metoda:

poloha sur le cou de pied vpřed

Kročná noha na pološpičce (poloha pied a demi) je u paty stojné nohy v její rovině, pata překrývá horní úpon Achillovy šlachy stojné nohy, která je dopnutá na celém chodidle

poloha sur le cou de pied vzad

pata kročné nohy je stejným způsobem (poloha pied a demi) přiložena ve stejném místě zezadu stojné nohy

Poloha kročné nohy ve výši u kolena vpřed, vzad a ze strany (s vývojem techniky se poloha zvyšuje až nad koleno) má více pojmenování a záleží na škole či pedagogovi, který termín v tomto případě použije. Velice často se používá termín poloha au genou vycházející z Cecchettiho metody, poloha „u kolena“ termín, který používal ruský pedagog N.I.Tarasov, raccourci je termín Francouzské školy, stejně tak se používá pojem retiré. Retiré ale znamená táhnout-vytahovat a tak se tento termín používá také v případě když kročná noha provádí z V. nebo I.pozice passé a následně se zavírá do výchozí pozice. Jedná se tedy o pohyb z pozice do pozice, který se nazývá passé-retiré.

poloha au genou vpřed

propnutý nárt kročné nohy je umístěn na přední části kolena, kterého se dotýká malíkem, pata se silně protlačuje vpřed, noha se vytáčí, koleno směřuje stranou.

poloha au genou vzad

propnutý nárt kročné nohy je umístěn na zadní části kolena, kterého se dotýká palcem, pata se silně protlačuje vpřed, noha se vytáčí, koleno směřuje stranou.

poloha au genou ze strany

propnutý nárt kročné nohy je umístěn ze strany kolena, kterého se dotýká prsty-špičkou, pata se silně protlačuje vpřed, noha se vytáčí, koleno směřuje stranou.

PASSÉ

Výraz passé znamená míjet a je to pohyb kročné nohy, nikoli poloha. Vyjímkou může být Balanchinova technika, kde výraz passé znamená jak pohyb tak polohu au genou.

1) pohyb kročné nohy, která míjí koleno stojné nohy - passé en l´air - při změně z jedné pózy do druhé (např. z velké pózy croisé devant do pózy a´ la seconde)

2) pohyb kročné nohy, která míjí po zemi stojnou nohu - passé par terre - z polohy piqué par terre vpřed do polohy piqué par terre vzad a opačně (známý též termín en cloche) nebo z polohy en l´air do polohy en l´air

3) pohyb kročné nohy, která z V. pozice vpřed nebo vzad (nebo I.pozice) je vedena po stojné noze přes polohu sur le cou de pied do polohy au genou vpřed nebo vzad (např. passé développé)


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky