m2 m1

Baletní příprava V. - Základní prvky klasického tance 1.

 

Pliés

Společně s battement tendu nejdůležitější prvek v technice KT (Klasický tanec), spojuje jednotlivé pohyby, protahuje a rozvíjí svaly nohou, hlezenní, kolenní, kyčelní klouby, trup. Buduje plasticitu celého těla. Je zásadní pro provádění skoků, pro práci na špičkách, stejně tak jako pro pirouette.

Dvě varianty – demi-plié a grand- plié. Hlavním úkolem je sebrat energii, která je vystupňována pocitem protitahu. Důležité pochopit princip protitahu: směr dolů cítit jako pohyb nahoru, v pocitu temenem hlavy dosáhnout strop. Při pohybu zpět pocit odtlačování se od podlahy. Plynulý, nepřerušovaný, rovnoměrný pohyb. Dodržovat vytočení nohou od kyčelního kloubu (viz.zákl.postavení těla), kolena vždy směřují nad prsty (zejména nad 2. prst) chodidel!!! Nepřetáčet pozice nohou. Váha těla rozložena rovnoměrně na obou chodidlech, hlezenní kloub volný, nepřepadat na palcovou nebo malíkovou hranu, což zajišťuje správné postavení chodidla na podlaze (viz.zákl.postavení těla). Zachovat základní postavení těla, trup se neodklání od vertikální osy (nepředklánět, nezaklánět), sedací kosti směřují dolů, bederní páteř se nesmí vysazovat a ani podsazovat!!! (viz.zákl.postavení těla).

Demi-plié:

Pohyb začíná ohýbáním nohou v určité pozici, paty se nezvedají od země (vyjímka Balanchine technique viz.základní principy), v nejhlubším bodě se pohyb nezastavuje, ihned pokračuje vzhůru.

Velmi pomalé tempo. Následuje výuka bokem k tyči. Přidává se port de bras, které je koordinované a plynulé. Výuka pokračuje na volnosti, nejprve en face později v épaulement.

foto_001_demi_plie_v_i_a_ii_pozici
Počáteční výuka čelem k tyči nejdříve demi-plié v I. a II. pozici

 

foto_002_demi_plie_v_v_a_iv_pozici
Později demi-plié v V. a ve IV. pozici.

 


Grand-plié:

Stejné principy jako u demi-plié, v nejhlubším bodě mírné zvednutí pat od země (s výjimkou II.pozice). Při ohýbání se snažit co nejdéle paty udržet na zemi, při narovnávání paty co nejdříve přitisknout k podlaze. Při přechodu z demi do grand podchytit pohyb, nepropadnout dolů, neuvolnit svalstvo.„Nesedět“ v nejhlubším bodě, průběh pohybu je rovnoměrný.

.
foto_003_grand_plie_v_i_ii_v_a_iv_pozici
Grand plie v I. , II., V. a IV. pozici (Video ukázka)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky