m2 m1

Baletní příprava VI. - Základní prvky klasického tance 2.

 

Battements

Výsun kročné nohy různým směrem a její následující návrat ke stojné noze. Nejrůznější formy provedení, specifikujeme přidáním dalšího názvu.

Battement tendu simple

(viz.základní principy – battement tendu) Po plié další základní a nejdůležitější prvek. Opět je součástí mnoha pohybů klasického tance. Prvek dosahující správné propnutí celé nohy až do konečku prstů. Vypracovává se svalstvo a šlachy chodidel obou nohou, trupu, zpevňuje se postavení těla a boků, rozvíjí se přenášení váhy těla nad stojnou nohu včetně udržení rovnováhy. Tanečník se učí uvědomovat si oddělenou práci kročné a stojné nohy, což je jeden z nejdůležitějších principů techniky klasického tance. Kročná noha se vysunuje přímo z I. nebo V.pozice do určeného směru, je maximálně vytočená od kyčelního kloubu. Koleno po celou dobu propnuté.

Chodidlo klouže po podlaze, postupně se odvíjí od paty až do konečku prstů do postavení piqué. Návrat po stejné dráze jako vysunutí, obě nohy se pocitově k sobě přitahují vnitřními svaly stehen. Během výsunu se váha těla přesouvá nad stojnou nohu, která je stále vytočená a propnutá. Přenesení váhy musí být dostatečné (kontrola - kročnou nohu z polohy piqué nadlehčit od podlahy). Pocitově se kročná noha v otevřené poloze protahuje nekonečně do dálky!

Závěr do pozice (I. nebo V.pozice) je stejně aktivní a důležitý jako výsun, zejména v rychlejším tempu nepropouštět závěr do pozice. Pro princip vytáčení nohou v kyčelních kloubech je závěr do pozice ještě významnější než výsun.

Směr vpřed: pohyb začíná pata kročné nohy, postupně se odvíjí a propíná chodidlo do polohy piqué – prsty kročné nohy proti patě stojné nohy (Ruská škola), nebo ve směru ke střední ose těla (Balanchine technique), viz.zákl.principy-battement tendu, boky zůstávají v jedné rovině (zejména udržet bok kročné nohy). Návrat do pozice začínají prsty, pata, která volně klesá k podlaze se stále protlačuje vpřed, v poslední fázi se noha přisouvá celým chodidlem po podlaze.

Směr stranou: pohyb vedeme prsty a nártem přímým směrem stranou (z V.pozice při otvírání směřujeme přes I.pozici) do polohy piqué (pata se protlačuje vpřed) – směr proti patě stojné nohy (boky udržují rovinu, v žádném případě nevysouváme nohu trochu směrem „za tělo“ za pocitem většího vytočení!), při návratu pata postupně volně klesá k podlaze, přes pološpičku a celé chodidlo se zavírá do pozice (návrat do V.pozice přes I.pozici, nezavíráme „obloučkem“).

Směr vzad: pohyb začínají vést prsty, pata se tlačí dolů k podlaze, postupně se odvíjí a propíná chodidlo do polohy piqué (viz.směr vpřed), bok kročné nohy se snažit udržet co nejvíce v rovině. Návrat začíná pata a noha se postupně vnitřní stranou přitahuje zpět do pozice.

Začáteční výuka čelem k tyči z I. pozice stranou, vpřed a vzad, následně z V.pozice, v pomalém tempu. Po zvládnutí výuka bokem k tyči. Tempo se postupně zrychluje.Výuka pokračuje na volnosti, nejprve en face později v épaulement, nakonec en tournant. Princip směru hlavy: b.t. vpřed – hlava stranou, b.t. stranou – hlava vpřed, b.t. vzad – hlava stranou (tento princip hlavy se zachovává v celé metodice klasického tance).

Další formy battement tendu:

 • tendu do demi-plié
 • tendu double (bez demi-plié nebo s demi-plié ve II. nebo IV.pozici))
 • tendu s flexem v otevřené poloze
 • tendu s rotací v kyčelním kloubu v otevřené poloze
 • tendu s dégagé přes II. nebo IV. pozici (temps-lié)
 • tendu pour les batterie
 • tendu en tournant
foto_004
Battement tendu z I. pozice (Video ukázka)

 

foto_005
Battement tendu z V. pozice an croix a s flexem (Video ukázka)

 

foto_006
Battement tendu z V. pozice an croix a s double battement (Video ukázka)

 

foto_007
Battement tendu z V. pozice s degage a pour la batteries (Video ukázka)

 

Battement tendu jeté (dégagé)

Pokračování battement tendu, kdy se kročná noha ostře vyšvihne (přes postavení piqué) do výšky 25°, v počáteční formě výuky 45° (výška závisí na prováděném tempu) a stejně aktivně se vrátí (přes postavení piqué) do výchozí pozice. Pohyb se provádí energicky s akcenty na otevření i zavření kročné nohy. Důležité zachování přesného směru a bodu kročné nohy. Při otevírání i zavírání je třeba cítit skluz po podlaze a zejména při zavírání přitahovat vnitřní stehenní svaly k sobě. Tento pohyb je základní přípravou pro malé allegro (assemblé, petit jeté, glissade, sissonne atd.) Principy i výuka stejné jako u battement tendu.

Začáteční výuka čelem k tyči z I. pozice stranou, vpřed a vzad, následně z V.pozice, v pomalém tempu a v rozložené formě (výsun do polohy piqué-zdvih do polohy en l´air-zpět do polohy piqué-závěr do výchozí pozice), následně bez zastavení. Po zvládnutí výuka bokem k tyči. Tempo se postupně zrychluje. Výuka pokračuje na volnosti, nejprve en face později v épaulement, nakonec en tournant.

Další formy battement tendu jeté:

battement tendu jeté pointé - tento cvik je battement tendu jeté obohacený o krátký dotek („ťuknutí“) špičkou chodidla o podlahu. Dotek je velmi ostrý a krátký, akcent je na otevřenou polohu. Všechny formy battement tendu mohou být prováděny formou battement jeté.

 

foto_008
Battement tendu jete s pique (Video ukázka)

 

foto_009
Battement tendu jete s pique porte (Video ukázka)

 


Battement relevé lent

Pomalé, plynulé zvedání propnuté kročné nohy (výsun nohy z I. nebo V.pozice principem battement tendu) do určeného směru a do určené výšky (45°, 90° a výše). Stojná noha zůstává propnutá se silným pocitem odtlačování se od podlahy (pozor na polohu vpřed, podsazení pánve a tím pokrčení stojné nohy) a vytáčí se v kyčelním kloubu, váha přesně nad stojnou nohou. Tah kročné nohy do dálky, přesné postavení trupu a pánve. Převážně zařazujeme do adagia. Provádí se do všech směrů a póz.

 

foto_010
Battement relevelent en croix (Video ukázka)

 

Grand battement jeté

Vysoký švih kročné nohy do určitého směru – 90° a výše. Pokračování battement tendu jeté. Vypracovává lehkost nohou a aktivní připravenost kročné nohy např. pro budoucí velké allegro (grand sissonne, grand jeté, grand assemblé atd.) Švih nohy přes battement tendu je velmi energický, přesně do určeného směru, noha je volná v kyčelním kloubu, návrat zpátky se provádí zdrženlivěji (noha nepadá do pozice), při závěru do pozice nepropouštíme polohu piqué. Při každém švihu dbát na správné postavení těla.

Začáteční výuka bokem k tyči z I. pozice vpřed a stranou, následně z V.pozice, v pomalém tempu a v rozložené formě (výsun do polohy piqué-zdvih do polohy en l´air-zpět do polohy piqué-závěr do výchozí pozice), následně bez zastavení. Směrem vzad nejprve výuka čelem k tyči, po zvládnutí bokem k tyči na celé noze, později na pološpičce. Tempo se postupně zrychluje. Výuka pokračuje na volnosti, nejprve en face později v épaulement.

Další formy grand battement jeté:

 • grand battement jeté pointé (piqué)
 • grand battement jeté passé
 • grand battement jeté dévelloppé (měkký grand battement)
 • grand battement jeté balancoir

 

foto_011
Grand battement a grand battement developpe (Video ukázka)

 

foto_012b
Grand battement s pique balancoir (Video ukázka)

 


Battement fondu

Cvik, který rozvíjí elasticitu, koordinaci, schopnost udržení rovnováhy, důležitý pro skoky s dopadem na jednu nohu.

Hlavním úkolem je koordinace současného ohýbání a dopínání stojného a kročného kolene, které provádíme plynule a rovnoměrně. Otevření kročné nohy je vždy do přesného směru. Pohyb otvírání vždy začíná spodní část kročné nohy, koleno je maximálně vytočené, následně se začíná dopínat noha stojná (kterou v kyčelním kloubu také vytáčíme!), tak aby došlo k současnému dopnutí. Pocitově pohyb stále pokračuje, nikde se nezastavuje. V plié kontrolujeme postavení stojného kolene. Stále uplatňujeme pocit odtlačování od podlahy („push and reach“). Pokud provádíme prvek s relevé dbáme na plynulost přechodu stojné nohy jak na pološpičku tak zpět do plié. Před výukou nutné osvojit přesné polohy sur le cou de pied vpřed a vzad (viz cou-de-pied).

Směr vpřed: pohyb otvírání ze sur le cou-de-pied začíná pata kročné nohy, koleno je tlačeno vzad opačným směrem, obě nohy se v kyčelních kloubech vytáčí, noha se dopíná do přesné polohy vpřed. Boky v jedné rovině, zvláště bok kročné nohy neodvádět směrem vpřed. V dopnuté poloze je pata kročné nohy tlačena nahoru. Návrat začínají prsty chodidla a koleno, které se okamžitě odvádí stranou, stehno je stále vytočené a zafixované v kyčelním kloubu. Noha se postupně, stále vytočená a podchycená, ohýbá až na polohu sur le cou-de-pied vpřed (viz.cou-de-pied).

Směr stranou: pohyb otvírání ze sur le cou-de-pied začíná nárt kročné nohy, která se postupně dopíná do přesné polohy stranou, tak aby boky zůstaly v jedné rovině (neotvírat příliš směrem vzad „za tělo“ pro pocit většího vytočení!). Návrat začínají prsty chodidla, koleno pocitově zůstává ve stejné výšce, stehno stále silně vytočené a v kyčli fixované. Noha se postupně, stále vytočená a podchycená, ohýbá až na polohu sur le cou-de-pied vpřed nebo vzad (viz.cou-de-pied).

Směr vzad: pohyb otvírání ze sur le cou-de-pied začíná „silně“ koleno a stehno zároveň se špičkou chodidla kročné nohy (pozor pohyb nezačíná hyžděmi), pata je tlačena dolů, koleno neklesá a stále se vytáčí, kostrč směřuje do podlahy, noha se dopíná do přesné polohy vzad, pocitově ke stojné straně (pozor na nedostatečně odvedenou nohu do polohy vzad). Návrat začíná pata kročného chodidla, koleno se „silně“ vytáčí, pocitově co nejdéle ve stejné výšce. Noha se postupně, stále vytočená a podchycená, ohýbá až na polohu sur le cou-de-pied vzad (viz.cou-de-pied).

Začáteční výuka čelem k tyči z otevřené polohy piqué stranou směrem stranou, vpřed a vzad na zem do polohy piqué, později na 45°. Velmi pomalé tempo. Po zvládnutí výuka bokem k tyči. Přidává se port de bras, tempo se postupně zrychluje. Po perfektním zvládnutí přecházíme k výuce s relevé na pološpičku. Dále výuka pokračuje na volnosti, nejprve en face později v épaulement, nakonec en tournant.

Další formy battement fondu:

 • fondu double
 • fondu na 90° (grand fondu)

 

foto_015
Grand battement fondu oba způsoby (Video ukázka)

 

foto_014
Battement fondu double (Video ukázka)

 


Battement soutenu

Tento prvek vyžaduje stejně jako battement fondu správnou koordinaci. Důležitá je zde plynulost pohybu, který probíhá zcela rovnoměrně, plynule a bez zastavení. V momentu otvírání kročné nohy na 45°z polohy sur le cou-de-pied stojná noha současně provádí demi-plié a dotažení kročné nohy se odehrává současně s dosažením maximálního plié stojné nohy. Pohyb v otevřené poloze nekončí, kročná noha se bezprostředně po otevření začíná spouštět (přes polohu piqué) a v momentu kdy se začíná zavírat do V. pozice se stojná noha propíná. V V. pozici se nezastavuje a okamžitě pokračuje další b.soutenu (pocit „přelévání“ z pohybu do pohybu). Kontrolujeme polohu stojné nohy v demi-plié, koleno směřuje nad prsty chodidla a také správné postavení pánve! Princip tohoto pohybu připravuje pro sissonne ouverte.

Výuka stejně jako u battement fondu – poloha piqué, 45°, 90°.

 

foto_016
Battement soutenu na 45 a 90st (Video ukázka)

 


Battement développé

Základní prvek adagia, propracovává sílu a plasticitu svalstva nohou i trupu, zvětšuje rozsah a koordinaci. Zvláštní pozornost věnovat postavení trupu, pánve a správné poloze stojné nohy (koleno nad prsty chodidla). Stále zdůrazňovat odtlačování od podlahy („push & reach“) a cítit jak směr kročné nohy do dálky tak směry obou paží v určené pozici. Váha těla pocitově více nad přední částí chodidla.

Pomocí développé vytváříme pózy klasického tance, které nesmí působit formálně a staticky, ale musí vytvářet dojem, že „nikde nekončí“, že stále pokračují.

Směr vpřed: pohyb kročné nohy - passé z V.pozice (může být i z I.pozice) začínají prsty chodidla, které se „sbírají“ a kloužou po stojné noze malíkovou hranou (okamžitě silně protlačovat patu vpřed) přes polohu sur le cou de pied vpřed do vysoké polohy au genou (u kolena, retiré), kde se pohyb nikdy nezastavuje. Během passé se koleno silně vytáčí a zároveň se pocitově vytáčí i stojná noha v kyčelním kloubu. Passé z V.pozice vpřed je možné také provádět přes obepnuté sur le cou de pied vpřed, kdy dále pokračuje výše uvedeným způsobem do polohy au genou. Otevírání kročné nohy začíná pata, která je tlačena směrem nahoru, koleno stále silně vytočené, prochází přes vysokou polohu attitude vpřed a během dopínání nesmí dojít ke snížení úrovně kolena. Boky zůstávají v jedné rovině (neodvádět bok kročné nohy směrem vpřed!), pocitově se odtlačovat od podlahy („push and reach“), nedostatečné pochopení tohoto principu způsobuje podsazení pánve (velmi častá chyba!), trup protažený a bez zbytečného přepětí.

Směr stranou: kročná noha se z polohy au genou (vpřed nebo vzad) otvírá – zvedá nejdříve kolenem do maximální výšky, potom se propnutou špičkou chodidla otevírá (nesnížit úroveň kolena!) a protahuje spodní část nohy, stále se silně vytáčí jak kročná tak stojná noha v kyčelních kloubech. Zachovat rovinu boků, otvírat nohu spíše „před tělo“, nikdy ne obráceně, jinak dochází k vnitřní rotaci boku stojné nohy. Pocitově se odtlačovat od podlahy, nepodsazovat pánev, trup protažený a bez zbytečného přepětí, obě strany trupu jsou stejně dlouhé.

Směr vzad: pohyb kročné nohy - passé z V.pozice (může být i z I.pozice) začínají prsty chodidla, které se „sbírají“ a okamžitě směřují od stojné nohy, pata klouže po stojné noze přes polohu sur le cou de pied vzad do vysoké polohy au genou ( prsty se dotýkají zadní části lýtka, pata silně vpřed), během passé se koleno silně vytáčí a zároveň se pocitově vytáčí i stojná noha v kyčelním kloubu. Otevírání kročné nohy začíná silným vytáčením stehna a kolena, přes vysokou polohu attitude vzad, pata je tlačena dolů. Protažení bez snížení úrovně kolena je do přesného směru vzad, pocitově ke stojné straně (pozor na nedostatečné „křížení“), stále se odtlačovat od podlahy, nepatrně se uvolňuje kročný bok (z anatomického hlediska není možné zachovat rovinu boků), trup protažený a bez zbytečného napětí, kročná strana trupu musí být prodloužená, při otvírání se pocitově táhne směrem vpřed.

Začáteční výuka čelem k tyči směrem stranou a vzad na 90°, vpřed bokem k tyči. Velmi pomalé tempo. Po zvládnutí výuka bokem k tyči. Přidává se port de bras, tempo se postupně zrychluje. Po perfektním zvládnutí přecházíme k výuce na pološpičce a do velkých póz. Dále výuka pokračuje na volnosti, nejprve en face později do velkých póz v épaulement.

Další formy battement développé:

 • développé do demi-plié
 • développé passé (enveloppé)
 • développé s demi rond de jambe
 • développé s grand rond de jambe

 

foto_017
Battement developpe en croix (Video ukázka)

 

foto_018
Battement developpe passe (Video ukázka)

 


Battement frappé

Energický dynamický pohyb, vypracovává sílu, hbitost, plasticitu nohou-chodidel a pružnost kolen. Hlavním momentem je protažení kročné nohy z polohy sur le cou-de-pied do polohy piqué nebo do výšky 30° a následný aktivní úder zpět na sur le cou-de-pied.

Stehno kročné nohy musí při pohybu zůstávat ve stejné výšce (nesmí klesat nebo se zvedat) ve vytočené poloze a zafixované v kyčelním kloubu. Kolenní kloub je volný a pocitově se noha otvírá spodní částí nohy, aktivní prsty. Noha se otvírá vždy přímo do přesného směru a stejně tak se zavírá (žádným obloukem) na sur le cou-de-pied. Dopnutí musí působit plasticky, ne způsobem „vykopávání“, což často způsobuje tvrdé a předimenzované dopnutí kolena. Před výukou nutné osvojit přesné polohy sur le cou-de-pied vpřed a vzad. Několik možností sur le cou-de-pied vpřed tzv. obepnuté, nad kotníkem nebo flexované, vzad nad kotníkem nebo flexované (viz. sur le cou-de-pied). Otvírání kročné nohy do určeného směru se může také provádět s malým „škrtnutím“ bříška chodidla o podlahu, především z flexované polohy sur le cou-de-pied.

Začáteční výuka čelem k tyči z otevřené polohy piqué stranou směrem stranou, vpřed a vzad na zem do polohy piqué, později na 30°. Pomalé tempo, zpočátku výuky zastávky v konečných polohách a otevření a zavření se provádí rovnoměrně. Později akcent na otvírání, kročná noha se jakoby odráží po nárazu od stojné (konečná forma). Po zvládnutí výuka bokem k tyči, tempo se postupně zrychluje. Po perfektním zvládnutí přecházíme k výuce na pološpičce a nakonec s relevé a abaissé. Dále výuka pokračuje na volnosti, nejprve en face později v épaulement, nakonec en tournant.

Další formy battement frappé:

 • frappé do demi-plié v otevřené poloze
 • frappé double, triple

 

foto_019
Battement frappe simple double (Video ukázka)

 


Petit battement sur le cou-de-pied

Stehno kročné nohy musí při pohybu zůstávat ve stejné výšce (nesmí klesat nebo se zvedat) ve vytočené poloze a zafixované v kyčelním kloubZákladem pohybu je rychlá výměna kročné nohy z polohy sur le cou-de-pied vpřed do polohy sur le cou-de-pied vzad a naopak. Tato výměna se provádí od kolene dolů, kolenní kloub je volný, stehno fixované v kyčelním kloubu se aktivně vytáčí. Kročná noha se tak od kolene dolů pootvírá lehce stranou do svislé polohy (častá chyba zdvihání stehna, noha není volná v kolenním kloubu a není fixovaná v kyčelním kloubu) a zavírá na sur le cou-de-pied, které musí být ve stále stejné výšce, chodidlo zachovává příslušnou polohu, nesmí se povolovat. Každý úder musí být přesný a výrazný s jasným rozlišením polohy vpřed a vzad. Stejně jako u frappé nutné osvojit přesné polohy sur le cou-de-pied vpřed a vzad. Nejčastější poloha sur le cou-de-pied vpřed je obepnutá poloha a vzad poloha na kotníkem (viz. sur le cou-de-pied). Vpřed se používá též poloha nad kotníkem nebo je možné také provádět pohyb ve flexované poloze.

Začáteční výuka čelem k tyči z polohy sur le cou-de-pied v rozložené formě se zastavením v otevřené poloze a polohách sur le cou-de-pied, později bez zastavení s akcentem polohy vpřed nebo vzad. Pomalé tempo. Po zvládnutí výuka bokem k tyči, tempo se postupně zrychluje. Po perfektním zvládnutí přecházíme k výuce na pološpičce. Dále výuka pokračuje na volnosti, nejprve en face později v épaulement, nakonec en tournant.

 

foto_020
Petit_battement (Video ukázka)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky