m2 m1

Baletní příprava VII. - Základní prvky klasického tance 3.

 

Ronds de jambe

Kruhové pohyby celé nohy nebo její části. Provádějí se par terre a en l´air směrem en dehors a en dedans (před výukou nutné vysvětlit pojmy en dehors a en dedans).

Rond de jambe par terre

Maximálně rozvíjí pohyblivost a schopnost rotace v kyčelním kloubu a tak působí na vývoj vytočení nohou v kyčelních kloubech. Kročná noha se silně vytáčí a lehce a rovnoměrně klouže špičkou po podlaze přesně přes určené polohy piqué (vpřed-stranou-vzad…), provádí („kreslí“) půl kruh par terre a následně en cloche (passé par terre) přes I.pozici (chodidlo prochází celou plochou - „rozpouští se“). Kročná noha musí mít pocit volnosti v kyčelním kloubu! Zároveň během vytáčení kročné nohy se silně vytáčí stojná noha v kyčelním kloubu, jinak dochází ke stáčení stojného boku směrem ke kročné noze (směr en dehors) a tak se poruší rovina boků. Váha nad stojnou nohou. V konečné formě by kročná noha měla být v neustálém pohybu, v žádném bodě se nezastavuje (kruh nemá žádný začátek ani konec).V pomalejším tempu pocitově provádět co největší půl kruh, v rychlém tempu bývá půlkruh menší a začátek pohybu je více směřován šikmo vpřed nebo vzad. Rond de jambe par terre se provádí také celý v demi-plié a pak se nazývá grand rond de jambe par terre.

Směr en dehors: výsun kročné nohy vpřed (poloha piqué vpřed – pata proti patě, nikoli prsty proti patě, v rychlém provedení směrem écarté vpřed), která provádí půlkruh přes polohy piqué écarté vpřed-stranou-écarté vzad-vzad (nejtěžší moment vytáčení z polohy piqué stranou do polohy piqué vzad!!) následný závěr do I.pozice nebo en cloche vpřed. Aktivně se vytáčí obě nohy v kyčelních kloubech.

Směr en dedans: kročná noha prochází opačným způsobem než při směru en dehors (nejtěžší moment vytáčení z polohy piqué vzad do polohy piqué stranou!!)

Začáteční výuka čelem k tyči z I.pozice v rozložené formě způsobem demi rond (pouze o čtvrt kruhu) en dehors a následně en dedans ve velmi pomalém tempu. Poté výuka o celý půl kruh. Po zvládnutí výuka bokem k tyči, tempo se postupně zrychluje. Dále výuka pokračuje na volnosti en face nakonec en tournant.

 

foto_021
Rond de jambe par terre en dehors et en dedans (Video ukázka)

 

foto_022
Grand rond de jambe par terre en l air (Video ukázka)

 


Demi a grand rond de jambe na 45° a 90°

Provádí se podle všech pravidel rond de jambe par terre, která se aplikují en l´air (ve vzduchu). Během provedení jak en dehors tak en dedans kročná noha se musí pocitově zvyšovat (v žádném případě neklesat) a táhnout do dálky. Je třeba dbát na přenášení váhy vždy silně nad stojnou nohu (zejména směrem en dehors nezůstávat váhou vzadu) a cítění protitahu kročné nohy ke stojné straně (zejména z polohy stranou do polohy vzad). Provádí se jak na celé noze tak později na pološpičce.

Rond de jambe en l´air

Kroužení nohy ve vzduchu od kolena dolů, vypracovává pohyblivost kolenního kloubu. Provádí se z otevřené polohy stranou na 45° en dehors a en dedans. Ve starších ročnících na 90° (i výše) a také ve velmi rychlém tempu na 30°. Stehno kročné nohy je fixované a maximálně vytočené v kyčelním kloubu, pohyb je pouze v kolenním kloubu. Ohýbání kročné nohy se pocitově provádí přes menší odpor, kdy se nabírá energie pro aktivní dopnutí a dotažení nohy. Noha se protahuje a dopíná prsty do dálky, koleno jakoby následuje dopnutí prstů. Dotažení kročné nohy nesmí působit, že se provádí kolenem („nevykopávat“). Po každém rond by se špička chodidla měla vrátit na stejné místo, pokud není zadáno jinak. Váha nad stojnou nohou, kontrola roviny boků a správného postavení těla v poloze stranou, neodvádět kročnou nohu příliš vzad za tělo ve snaze většího vytočení.

Směr en dehors: pohyb začínají prsty, které jsou přímou cestou přitahovány k vnitřní straně lýtka (zpočátku do poloviny lýtka, později ke kolenu) stojné nohy, bez žádného zastavení následuje „oblouček“ kročné nohy en dehors, pata je vytlačována silně vpřed až do protažené polohy.

Směr en dedans: pohyb začíná pata kročné nohy, která se silně vytáčí a prsty jsou přitahovány „obloučkem“ en dedans k vnitřní straně lýtka stojné nohy, bez zastavení následuje přímé propnutí nohy do polohy stranou.

Rond de jambe je možné provádět také způsobem celé elipsy (celého kruhu), kdy směrem en dehors kročná noha začíná provádět oblouček vzad a vzápětí vpřed nebo opačným směrem provádí li se en dedans. Tento způsob je mnohem náročnější, snadněji umožňuje vtočení kolena kročné nohy, proto pro počáteční výuku raději tento způsob nevolíme.

Začáteční výuka čelem k tyči, doporučuje se zpočátku provádět pouze přímé ohýbání a protahování kročné nohy v kolenním kloubu, pro získání fixace nohy v kyčelním kloubu a volnosti v kolenním kloubu. Rond de jambe en l´air se provádí na 45° na celé noze v pomalém tempu, později bokem k tyči na celé noze a následně na pološpičce, tempo se zrychluje. Zpočátku se ohýbání a protahování provádí rovnoměrně, v konečné formě akcent přechází na dotahování nohy do dálky. Dále výuka pokračuje na volnosti en face nakonec en tournant.

Další formy rond de jambe en l´air:

  • rond de jambe en l´air do demi-plié v otevřené poloze
  • rond de jambe en l´air s demi-plié a následným relevé do otevřené polohy

 

foto_024a
Rond de jambe en l air (Video ukázka)

 

foto_024b
Rond de jambe en l air s demi plie a double a pique (Video ukázka)

 


Grand rond de jambe jeté

Prvek, který maximálně rozvíjí flexibilitu v kyčelních kloubech a vytočení en dehors. Důležité je pochopit volnost pohybu v kyčelním kloubu kročné nohy při zachování přesného postavení těla a především roviny boků. Stejně jako všechny rond se provádí en dehors a en dedans. Před výukou je nutné osvojit si principy grand battement jeté a rond de jambe par terre. Jedná se o švihový pohyb, kdy kročná noha opisuje velký oblouk na boční straně tanečníkova těla. První fáze švihu je rychlejší spouštění nohy na zem je naopak pomalejší. Je nutné usilovat o kruhovou ne plochou linii oblouku. Z tohoto důvodu dle fyzických dispozic je lépe provést švih kročné nohy níže a vykreslit skutečný oblouk, než provést jakýsi vysoký grand battement stranou. Vyvarovat se jakéhokoli přebytečného pohybu trupu, pracuje pouze kročná noha. Váha těla spíše nad přední částí chodidla, hlavně ne na patě stojné nohy.

Směr en dehors: z I. pozice výsun kročné nohy do „otevřené“ nízké polohy (30°) attitude vpřed (pata proti patě), od prstů se noha protahuje diagonálně vpřed (effacé vpřed) a z této polohy se zvyšuje a začíná opisovat vysoký oblouk en dehors přes polohu á la seconde, kde by měl být nejvyšší bod oblouku (pro udržení vytočení se doporučuje nejvyšší bod švihu v póze écarté vzad) a pokračuje opisováním oblouku směrem dolů přes polohu effacé vzad do konečné polohy piqué vzad.

Směr en dedans: z I. pozice výsun kročné nohy do „otevřené“ nízké polohy (30°) attitude vzad (pata proti patě), od prstů se noha protahuje diagonálně vzad (effacé vzad) a z této polohy se zvyšuje a začíná opisovat vysoký oblouk en dedans přes polohu á la seconde, kde by měl být nejvyšší bod oblouku (je možné též nejvyšší bod švihu v póze écarté vpřed) a pokračuje opisováním oblouku směrem dolů přes polohu effacé vpřed do konečné polohy piqué vpřed.

Začáteční výuka bokem k tyči, doporučuje se zpočátku provádět princip opisování oblouku v pomalém vedeném pohybu, následně až principem švihu. Paže ve 2.pozici, později také ve 3.pozici.

 

foto_023
Grand jete rond en dehors et_en dedans (Video ukázka)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky