m2 m1

Baletní příprava IX. - Pirouettes

 

Pirouettes

V metodice klasického tance existuje mnoho druhů obratů, jejichž vrcholnou formou jsou všechny druhy pirouettes. Mnoho skokových prvků se také provádí s otočením ve vzduchu (tour en l´air) a patří především k vrcholné technické dovednosti mužů. Skupinou cviků, která pomáhá rozvíjet princip otáčení a orientaci v prostoru, jsou základní prvky prováděné en tournant (battements tendu, jeté, fondu, frappé, petit battement, rond de jambe par terre a en l´air).

Rozdělení kategorií obratů a pirouettes:

 • obraty – detournés, soutenus, fouettés, promenades-tour lents, renversé
 • pirouettes na místě - pirouettes, grande pirouettes, en suite pirouettes
 • pirouettes, točení z místa - tour chainés, tour dégagé en dehors, tour piqué en dedans

Základní obraty a pirouettes:

1.etapa výuky osmiletého studia (1.- 3.roč.)

 • détourné
 • soutenu en tournant
 • glissade en tournant
 • pirouette ze II., IV. a V.pozice

2.etapa výuky (4.- 5.roč.)

 • promenades-tours leňte
 • pirouette s preparací způsobem piqué, tombé, sauté
 • pirouette způsobem temps relevé
 • pirouette z grand plié
 • tour dégagé en dehors (po diagonále)
 • tour piqué en dedans (po diagonále)
 • tour chainné (po diagonále)
 • tour fouetté
 • grandes pirouettes

3. etapa výuky (6. – 8.roč)

 • grandes pirouettes z grand plié
 • grandes pirouettes s preparací způsobem piqué, tombé
 • grandes pirouettes ukončené způsobem fouetté, demi a grand rond de jambe
 • grandes pirouettes en suite

Pirouettes

Nácvik obratů v metodice klasického tance se připravuje již od počátku výuky. Nejdříve začínáme s obraty u tyče o půl obratu na dvou nohách (detournés, soutenus), následně o celý obrat. Pak připravujeme pomalu nácvik pirouettes. Nejprve formou preparace pro pirouette z V. a ze II.pozice u tyče a později na volnosti z V., II., a IV.pozice. Studenti si tak nacvičí přesné postavení těla s hledáním stability na pološpičce s kročnou nohou na sur le cou de pied nebo au genou a s pažemi v I.pozici (dosažení vnitřního pocitu kruhu). Získávají první důležitou koordinaci v souhře paží, hlavy, trupu a nohou společně s relevé do určené polohy. Až poté když je co nejpřesněji vybudována koordinace a jistota v postavení na pološpičce je možné začít zkoušet otočení o čtvrt, půl a celý kruh. Jednoduchá pirouette je lepší začít provádět nejdříve na volnosti, kde se žáci nemusí podvědomě obávat střetu s tyčí při svých prvních nestabilních pokusech o pirouette. Teprve až zvládnou bez obav jednoduchou a dvojitou pirouette na volnosti začneme zařazovat jednoduchou a až u pokročilých studentů dvojitou pirouette u tyče. Jak dívky tak chlapci provádějí pirouettes na pološpičkách, dívky samozřejmě také na špičkách po zvládnutí základní techniky sur le pointes. Muži jsou schopni mnohonásobných pirouettes, pro ženy musí být dvojitá – trojitá pirouette samozřejmostí. Technicky zdatné tanečnice točí na špičkách i čtyři až pět pirouettes. Pro studenty je pochopitelně cílem schopnost mnohonásobných pirouettes, ale je třeba stále zdůrazňovat, že kvalitně a kontrolovaně provedená dvojitá pirouette s perfektním jistým zakončením je často hodnotnější než velký počet otáček bez kvalitního provedení s nejistým a nekontrolovaným koncem. Stejně jako všechny pohyby v klasickém tanci tak i pirouettes by měly působit, že jsou prováděny bez velkého úsilí.

foto_027
Pirouettes sur le cou de pied z V. pozice en dehors et en dedans (Video ukázka)

 

foto_028
Pirouettes sur le cou de pied z II.pozice (Video ukázka)

 

foto_029
Pirouettes sur le cou de pied ze IV.pozice s chasse pas de bourree en dehors (Video ukázka)

 

foto_032
Pirouettes sur le cou de pied ze IV.pozice s chasse pas de bourree en dedans (Video ukázka)

 

Grandes pirouettes

Tyto pirouettes se provádí ve velkých pózách s kročnou nohou na 90° a řadí se již mezi technicky náročné pirouettes. Samozřejmě se provádí na pološpičkách, dívky také na špičkách. Končí většinou v póze ve které se točí, ale jsou i jiné možnosti ukončení (např.fouetté do jiné pózy, demi a grand rond de jambe en l´air.) Standardně se točí jedna až tři otočení ve velké póze, ale technicky velmi zdatní tanečníci jsou schopni otočit i vícenásobnou grande pirouette.

Základem pro grandes pirouettes jsou promenades-tour lents. Podstata promenade spočívá ve fixaci určité pózy, která se pomalu otáčí a tak udržuje postavení těla v téže póze během každé změny směru a tanečník tak na pomyslné kružnici vyplňje všechny její body. Promenade se provádí nejčastěji na celém chodidle. V metodice Ruské školy se vyučuje také na pološpičce, ale jedná se o velmi náročný proces. Na pološpičce a na špičce se nejrůznější varianty promenade objevují především v partnerské práci. Během promenade musí váha těla spočívat více nad prsty stojné nohy, která se musí silně vytáčet jak směrem en dehors tak en dedans. Otáčení se pak realizuje lehkým neznatelným nadzvedáváním a posouváním paty po směru promenade. Celá promenade musí působit plynule, hladce a v jedné rovině.

Promenade se zpočátku vyučuje v jednoduché čisté formě (střední etapa výuky), kdy se jedno otočení v póze zakončuje v téže póze, později je více různých variant jak promenade zakončit. Nejčastější změna do jiné pózy bývá způsobem fouetté nebo tire bouchon (passé en l´air) jak na konci promenade tak během promenade. Před výukou grand pirouettes se ještě vyučuje tzv. preparace pro grande pirouette, která spočívá ve vystavění velké pózy na relevé a hledáním stability v této póze. Samostatné točení ve velké póze je úspěšné za předpokladu, že tanečník se snaží nejdříve vystavět pózu, k tomu také slouží výuka preparace, a až poté začíná točení. Reálně tento proces relevé do pózy a točení probíhá společně a póza je ukončena na 90° co nejdříve během točení, ale studentům je dobré zdůrazňovat první vytvoření pózy a následné točení. Samozřejmostí pro kvalitní grandes pirouettes je správné postavení těla-dobrý alignment (viz.postavení těla) a přesné vyučení velkých póz. Důležitost kvality preparace je stejná jak u pirouettes s tím, že IV.přípravná pozice je o něco širší a váha těla je na noze, která je vpředu, aby nemusel probíhat proces přenesení váhy na stojnou nohu, ale aby váha těla byla již připravena na noze na které se bude točit.

 

foto_030
Grand pirouettes attitude en dedans a la second en dehors en suite (Video ukázka)

 

foto_031
Grand double pirouettes attitude en dedans a la second en dehors en suite (Video ukázka)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky