m2 m1

Baletní příprava X. - Základní principy pro pirouettes

 

Základní principy pro pirouettes

Seznámení s termíny en dehors – ven a en dedans – dovnitř začíná už při výuce rond de jambe par terre. U obratů a pirouettes je dobré si uvědomit, že během točení en dehors je kročná noha tzv. „vedoucí“ u en dedans je to naopak, vedoucí je noha stojná. V obou případech se silně vytáčí stojná pata, která napomáhá točení. V případě točení doprava je důležitá celá levá strana tanečníkova těla, která aktivizuje průběh otáčení, doleva je to samozřejmě naopak.

Spotting

Schopnost udržet během točení pohled do jednoho bodu (čeština nemá adekvátní výraz) je zásadní moment pro točení, především mnohanásobných pirouettes. Učí se od počátku výuky formou otáčení se (přešlapování) na dvou nohách a stálým sledováním jednoho bodu ve výši očí. Je nutné stále tento princip zdůrazňovat, jinak se nebudou studenti nikdy cítit dostatečně jistě během pirouettes (především v rychlém tempu) a nedosáhnou velkého počtu otáček. Při točení více pirouette musí být každá otáčka pocitově provedena odděleně (ne jednolité otáčení např. jako v krasobruslení).

Koordinace

Dokonalá souhra podchycení paží v momentu relevé na pološpičku je nezbytná pro provedení relevé v určené poloze či póze a pro následné točení. Pocitově by měla být nejprve vytvořena póza a pak by mělo nastat točení. Nikdy nezačínat točit dříve než je dokončeno relevé. Stejně tak jako ve všech prvcích techniky klasického tance je nutné vytočení dolních končetin-nohou, stejně tak v pirouettes je tento princip nezbytný.

Preparace a zakončení

Dobře provedená preparace zajistí správný impuls a fors pro točení. Tanečník by měl vždy vědomě a kontrolovaně provádět preparaci, i v rychlém tempu, nikdy by se neměl do točení „bezhlavě“ vrhat. V přípravném demi-plié je třeba mít správně rozloženou váhu těla (záleží na druhu pirouette jak je váha rozložena), osa těla je ve vertikále, která bude stejná během točení. Demi-plié sbírá energii pro točení a proto je důležité tzv. „nesedět“ v demi-plié, ale cítit toto demi-plié skutečně jako přípravu, která je součástí pirouette.

Stejně tak jako preparace je důležité zakončení pirouettes. Nejisté a nekontrolované ukončení zničí dojem a efekt sebelépe zatočených všech druhů pirouettes.

Dýchání

Vědomé dýchání může velice napomoci úspěšnému provedení pirouettes. Během preparace když je mírně prohlubováno demi-plié je dobré vydechnout. Vydechnutí je jakýmsi vědomým uvolněním pro nabrání nutného forsu-síly pro následné točení a ulehčuje cítit správné postavení těla v preparační pozici. Během provedení relevé dochází k nádechu a dech se zadrží po dobu točení. Pirouette se zakončí s výdechem.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky