m2 m1

Baletní příprava XII. - Allegro

 

Allegro

Termín allegro v technice klasického tance především znamená poslední část lekce-tréninku klasického tance, která je věnována skokům. Pod stejný termín ale také můžeme zařadit rychlé briskní prvky, které se týkají rychlých tanečních pasáží skládajících se především z prvků terre á terre (pas glissade-glissé, pas de bourrée, tombé, coupé, temps de cuise), z malých často batýrovaných skoků (assemblé, petite jeté, ballonné, emboité), rychlých pirouettes a jsou ukázkou vyzrálosti a velké technické dovednosti tanečníka.

Skoky můžeme rozdělit do tří kategorií malé-petit, střední- medium a velké-grand allegro. Toto rozdělení, které má svoji logiku, využívá hlavně Ruská škola. Malé skoky se vyučují jako první, jsou méně obtížné a žák se v nich naučí princip odrazu a dopadu včetně správného držení těla během skoku. Po dosažení dostatečné technické zdatnosti začíná výuka obtížnějších středních skoků, které nabízí důležitou spojnici mezi malými a velkými skoky. Velké skoky patří do kategorie nejobtížnějších prvků celé škály techniky klasického tance a musí být vyučovány až po dostatečném zvládnutí předchozích kategorií, jinak může vedle nekvalitního provedení hrozit nebezpečí úrazu. Jsou školy, které rozdělují formálně allegro pouze na malé a velké, ale metodický princip výuky musí být stejný. Je důležité, aby výuka skoků probíhala v metodicky správném pořadí. Je nebezpečné a kontraproduktivní požadovat po studentech skoky na které jejich tělo není dostatečně připraveno, pokud nemají dostatečnou sílu v nohách a nedokáží kontrolovat každý dopad po skoku. Nebezpečí úrazu vzniká především u velkých skoků, proto budování síly a kontroly během středních skoků usnadní a zajistí kvalitní provedení velkého allegra. Pro správné pochopení provedení skokové kombinace je důležité uvědomit si princip, že dopad je zároveň odraz pro následující skok. Pokud nedojde k pochopení tohoto principu, skoky působí těžkopádně bez lehkosti a pružnosti. Skoky rozdělujeme také podle odrazu a dopadu. Jako první se vyučují malé skoky ze dvou nohou na dvě (např. sauté, échappé), pak následují skoky z jedné nohy na dvě (např. assemblé), ze dvou nohou na jednu (např. všechny druhy sissonnes), z jedné nohy na druhou (např. jeté, ballotté) a z jedné nohy na tutéž (např. temps levé, ballonné).

Základní prvky allegra:

1. etapa výuky (1.- 3.r)

 • sauté, changement
 • échappé
 • assemblé
 • glissade
 • pas de basque
 • petite jeté (na místě, s postupem z místa)
 • ballonné
 • sissonne 45°- simple, ouverte, tombé, fermé
 • pas de chat

2. etapa výuky (4.- 5.r.)

 • emboité
 • rond de jambe en l´air sauté
 • pas de chat
 • petite jeté passé
 • petite pas ballotté
 • petite cabriole
 • brisé
 • grande sissonne ouverte (na místě, s postupem z místa)
 • grande sissonne fermé
 • grande sissonne tombé
 • grande sissonne failli
 • petite a grand jeté fermé, jeté fondu
 • grand jetév
 • grand assemblé
 • assemblé a grand assemblé s postupem z místa
 • skoky prováděné en tournant: changement – tour en l´air, échappé, assemblé, glissade,
 • petite sissonne - simple, ouverte, tombé, fermév
 • skoky prováděné s battu: échappé, assemblé, petite jeté, ballonné
 • entrechat – royal, quatre, trois, cinque

3. etapa výuky (6.- 8.r.)

 • brisé volé
 • gargouillade
 • grand pas ballotté
 • grand pas de chat
 • grand jeté passé
 • grand cabriole
 • grand pas de basque
 • grande sissonne renversé, grand jeté renversé
 • pas ciseaux
 • pas de poisson

skoky prováděné en tournant:

 • tour en l´air
 • emboité
 • grande sissonne ouverte a fermé
 • grand assemblé
 • grand jeté
 • grand fouetté sauté
 • grand jeté entrelacé (tour jeté)
 • petit a grand saut de basque
 • revoltade

skoky prováděné s battu:

 • grande sissonne ouverte a fermé
 • grand assemblé
 • grand cabriole
 • grand fouetté sauté

video ukázky jednotlivých skokových prvků a vazeb:

 


 

Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

 


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky