m2 m1

Baletní příprava XIII. - Temps – lié

 

TEMPS – LIÉ

Temps-lié je ustálená taneční vazba vyvíjející se od nejjednodušší k nejobtížnější formě, používaná nejvíce v Ruské škole. Používá se již v 1.ročníku v té nejlehčí základní formě a je prvním momentem ve výuce, kdy dochází k plynulé vazbě jednoduchých pohybů na základě přenesení váhy z jedné nohy na druhou. Všechny varianty temps-lié se provádí směrem vpřed a vzad se základním cílem dosažení koordinovaného plynulého pohybu se správným přenesením těžiště do prostoru z jedné nohy na druhou.

  1. temps-lié par terre
  2. temps-lié par terre s úklony a záklony
  3. temps-lié par terre s pirouettes
  4. grand temps-lié (na celé noze, na pološpičce)
  5. grand temps-lié s pirouettes
  6. grand temps-lié s promenades
  7. temps-lié sauté
  8. grand temps-lié sauté

 

foto_025
Temps lie grand temps lie en dehors (Video ukázka)

 

foto_026
Temps lie grand temps lie en dedans (Video ukázka)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky