m2 m1

Baletní příprava - základy

 

Baletní příprava by v tréninkovém procesu krasobruslení neměla v žádném případě chybět. Již od samého začátku zařazujeme do baletní přípravy správné držení rukou a nohou. Nezapomeneme ani na různá odrazová cvičení spjatá se správným držením těla.

Prvky baletní techniky vycházejí z několika základních pozic rukou a nohou. Poloha rukou má v krasobruslení veliký význam. Dokresluje zakončení póz a také pomáhá při skocích. Základní pozice rukou jsou tři, ale existují i další pozice rukou, které vznikají kombinací tří základních pozic.

Základních pozic nohou je pět. Všechny pozice vyžadují vytočení nohou z kyčelních kloubů, aby nedocházelo k rotaci kolen či kotníků a tím k jejich přílišnému opotřebení. Vytočení závisí na tělesných dispozicích cvičence, avšak do velké míry se dá nacvičit.


Cvik č. 1: Základní pozice nohou

• I. pozice - špičky vytočeny do stran, paty u sebe

• II. pozice - špičky vytočeny jako při I. pozici, nohy rozkročené

• III. pozice - zkřížená chodidla, pata jedné nohy je v polovině druhého chodidla, váha na obou chodidlech

• IV. pozice - vytočená chodidla jsou v zákrytu, chodidla mírně od sebe

• V. pozice - překřížená chodidla se těsně dotýkají

b28
Základní pozice nohou

 

foto_pozice_nohou
Základní pozice nohou (Video úkázka)

Cvik č. 2: Základní pozice paží

• přípravná pozice

• I. pozice - určuje směr dopředu

V této pozici jsou pevné zádové boční svaly a svaly paží až po loket, které drží hrudník, a proto je nutné držet ruce ve správné poloze. Je to potřebné pro točení piruet, při skocích a jiných prvcích. Dodržení přesné polohy rukou je důležité i z estetického hlediska, protože se nezakrývá hrudník.

b29
Základní pozice paží

 

foto_pozice_pazi
Základní pozice paží (Video úkázka)

• II. pozice - určuje směr v bok - lokty směřují dozadu

• III. pozice - určuje směr nahoru - lokty směřují do stran


Cvik č. 3: Pozice dlaní

• Základní pozice - přirozená a uvolněná dlaň

• Allongé - obměna základní pozice - natažené prsty, dlaň směrem dolů

b30
Základní pozice dlaní
b31
Allongé

Cvik č. 4: Relevé

• stoj čelem k tyči, paže volně na tyči - lokty směřují dolů

• „výpon“ - stoj na špičkách

b32
Relevé v první pozici

 

foto_pozice_relevé
Baletní pozice Relevé (Video úkázka)

Cvik č. 5: „Rozcvička“

• předklon, záklon, hluboký záklon

b33
Předklon, záklon, hluboký záklon

Plie

- běžný francouzský název pro pohyb nohou, což v češtině označujeme slovem "dřep, podřep". Plie se provádí v pěti pozicích;

• I. - Demi Plie (v poloviční výši "dřepu")

• II. - Grand Plie (hluboký dřep), do Grand Plie, nepřecházíme dříve, dokud není dobře zvládnuté Demi Plie.

Plie je společné pro všechny taneční pohyby, V každé taneci musíme znovu, věnovat velmi zvláštní pozornost v provedení cvičení. Pokud v tanci není obsaženo Plie, jeho vyznění je suché, ostré a tanec není plastický. Nicméně, v případě, že chyby v Plie vidíme u žáka, nedostatky ihned opravujeme Naučit studenta Plie, lze. Úloha v tomto cvičení je to jistě nelehká. opíraje se o části cvičení. U tanečně nadaných jedinců je Achillova šlacha velmi poddajná a noha lehce vytvoří ostrý úhel s chodidlem. U jiných jsou obtíže. V takových případech je nutno změnit tento nedostatek. Avšak je zde nutná velká opatrnost a důslednost. Proto, pokud na počátku u studenta, kterému plie dělá obtíže a bolí noha, zejména šlachy, je lepší zatím odložit výkon plie a vrátit se k cviku po nějaké době, obezřetně a postupně. Při nácviku Plie je nutno držovat následující pokyny: Rozložit váhu těla nejenom rovnoměrně na obě nohy, ale také na obě chodidla, tj. nepřetěžujeme přední část chodidel, často pozorujeme u studentů přírodní nohy do X (genuvalgum).

Plie nacvičujeme jako celé cvičení, u barré (podélná tyč u zrcadlové stěny), držíme se jednou rukou, viz. obr. níže

plie
Pozice Plie (a - správně, b - nesprávně)
plie
Plie (Video ukázka)
  • 1.Zpočátku je třeba pečlivě nastudovat demi-plie, které se provádí bez zvednutí paty z podlahy. K tomu je třeba pečlivě sledovat, jak drží patu na podlaze dobře vyvinuté šlachy a vazy hlezenního kloubu. Nepřistupujeme ke studiu Plie přímo po demi-Plie, ale je potřeba opravit jeho rozvoj prostřednictvím cvičení battements tendus na I a pozici V s demi-Plie.
  • 2.Stejně jako u demi-Plie, tak u Grand Plie je velmi důležité, otevření kolen, tj. s plnou účastí v celé nohy, a zejména je nutno sledovat horní část stehna ke kolenům. Koleno je ohnuté vždy směrem k patě.
  • 3.Co nejdéle udržet patu, bez zvednutí od podlahy v pozici Grand Plie. Když už není možné napínat šlachy na nohou, zvedáme patu od podlahy jemně a postupně. Dlouho zadržovat nadzvednuté paty nelze, při nazvedávání paty, cvik neprodleně přerušíme.
  • 4. Ve II. pozici se paty nesmí zvedat od země, v této poloze lze usednout hluboko, bez zvednutí pat. Nohy otevřeme, paty jsou ve vzdálenosti jednoho chodidla - takový malý pohyb nohou je nejvýhodnější pro rozvoj jejich pružnosti. U Plie není potřeba "špulit" hýždě, neboť mají nepravidelný tvar a pohyb neprodukuje dostatečné vytočení boků, kterého by mělo být dosaženo tímto Plie.
  • 5. Dosažením krajního bodu Plie, při poklesu dolů, není třeba se něm zdržovat ani na okamžik a okamžitě se začínáme vzpřimovat. "Sezením" v Plie, produkujete energii svalu, elastičnost celé nohy, leč, naopak, narůstá ochablost u skoků. Tanečnici to nazývají "posadit se na nohu". Nebezpečí pro taneční plie spočívá v jejich množství, kdy se lze "posadit na nohu".
  • 6. Pokles do krajních bodů plie trvá stejně tolik času, kolik zvedání a je rovnoměrné. Pokud je Plie prováděno uprostřed sálu, připojujeme následující pohyby rukou: předtím než provádíme Plie, otevřeme ruce do II. pozice, podle pravidel, přes přípravné postavení a I. pozici. Zahájením Plie, zápěstí mírně vytočíme a spouštíme ruce dolů. Když Plie dosáhne vlastních vrcholných bodů, ruce se sbíhají dole. Zvedání zahajují ruce přes I. do II. pozice stejně tak rovnoměrně a pomalu, jako se pohybují nohy. V rytmu: raz, dva, tři. čtyři. Do Plie v I. pozici.

Takovýto pohyb rukou pro všechny pozice (kromě IV) při provedení jich face. (Pokud budeme hovořit o pozice face, znamená to, že trup prodlévá v přímém, protikladu epaulsment (kdy je tělo otočené).). Pokud provádíme epaulement, croise a efface, tehdy zavádíme IV pozici, ruce zaujaly následující tvar: Pokud je pravá noha vpředu, tak levá noha je v I pozici, a pravá ve II pozici. S druhou nohou - druhá ruka, také opačná noha.a

plie
Demi - Plie ve IV pozici, u Plie ve IV pozici.

Cvik č. 6: Demi - plié.

• první pozice nohou - čelem k tyči (lze provádět i v jiných pozicích nohou)

• ruce volně položeny na tyči, lokty směřují dolů

• ruce od sebe vzdáleny na šíři ramen, prsty i palce položeny shora na tyči

• mírně pokrčit kolena, paty na zemi, kolena směřují nad prsty

b34
Demi-plié

Cvik č. 7: Grand-plié.

• první pozice nohou - čelem k tyči (lze provádět i v jiných pozicích)

• ruce volně položeny na tyči, lokty směřují dolů

• ruce od sebe vzdáleny na šíři ramen, prsty i palce položeny shora na tyči

• hluboký dřep, paty se zvedají, pouze ve druhé pozici zůstávají paty na zemi

b35
Grand-plié

 

foto_demi_plie_1_2_5_pozice
Demi plie v 1, 2 a 5 pozici (Video úkázka)

Cvik č. 8: Příprava paží.

stoj stranou k tyči, vnější paže v přípravné pozici pomalé upažení vnější paže, pohyb vychází od prstů vnější paže přes přípravnou pozici do první pozice, pak do druhé pozice oči sledují pohyb paže

b36
Příprava paží

Cvik č. 9: Battement tendu.

první pozice nohou - stranou k tyči (lze i v dalších pozicích a čelem k tyči) cvičenec drží tyč jednou rukou, noha blíže k tyči zaujímá určenou pozici Battement tendu derriére - vysunutí nohy vzad, pohyb vychází od špičky Battement tedua á la seconde - vysunutí nohy stranou Battement tendu devant - vysunutí nohy vpřed, pohyb vychází od paty

b37
Battement tendu

Cvik č. 10: Battement tendu jeté

• první pozice nohou - stranou k tyči (lze i v dalších pozicích)

• cvičenec drží tyč jednou rukou

• stojná noha, blíže k tyči, zaujímá určenou pozici

• ostré zvednutí napnuté nohy nad zem pod úhlem 45°

b38
Battement tendu jeté

 

foto_batement_tendu_jete
Video úkázka Battement tendu jeté

Cvik č. 11: Rond de jambe

• první pozice nohou - stranou k tyči

• cvičenec drží tyč jednou rukou, paže v druhé pozici

• noha opisuje půlkruh směrem ven nebo směrem dovnitř

b39
Rondě de jambe

Cvik č. 12: „Arabeska.

• stoj na jedné noze, druhá noha v zanožení

• ruce v souladu s nohama, dlaně směřují dolů

b40
„Arabeska“

Cvik č. 13: Piruety

• přípravná cvičení relevé bez obratu.

• obrat jednonož - pirueta 180°

b41
Základní postavení pro piruety

Cvik č. 14: Temps levé (

• skok na místě - v jakékoliv pozici nohou

• rovný trup, hlava zpříma, ramena otevřená, ruce volně před sebou

• začíná i končí oběma nohama v demi-plié

• při dopadu se nejdříve dotknou špičky potom celá chodidla

b42
Temps levé

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky