m2 m1

Přehled prvků cvičení

 

Cvičení - choreografická cvičení v pevně stanoveném pořadí v polovině podpory, nebo pánve.

Termín francouzky Termín česky - vyslovnost Základní pojmy Gymnastický termín
1. demi plie demi plie Pozice s mírně pokrčenými koleny. podřep
2. grand plie grand plie Pozice s plně pokrčenými koleny. dřep
3. releve releve «zvednutí» Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky
4. battement tendu batmá tándy «napnutý» Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou
5. battement tendu jete batmá tándy žeté «kmih» Kmih kročné nohy do vzduchu (25°,45°) s křížením
6. demi rond demi rod půlkruh Půlkruh (špičkou nohy na zemi, o 45°, 90° a více)
7. rond de jamb par terre rón-d-žámb pártér kruh špičkou na zemi Kruhový pohyb špičkou nohy po zemi
8. rond de jamb en l'air rón-d-žámb ánlér kruh nohou ve vzduchu Stoj na levé noze prává do strany , kruhový pohyb holení částí nohy ven nebo dovnitř
9. dehors en ándeór kruhový pohyb od sebe otáčivý pohyb ven v kyčelním kloubu,  nebo kolenním kloubu a také otáčka
10. en dedans ándedán kruhový pohyb k sobě kruhový pohyb dovnitř
11. sur le cou -de - pied сюр ле куде пье přiložení  nohy ke kotníku (k úzkému místu nohy) poloha ohnuté nohy v holenním  vpředu, nebo zezadu
12. battement fondu batmá fóndy «plynulý, táhlý pohyb» současné ohnutí a napřímení nohou v kyčelním a kolením kloubu
13. battement frappe batmá frapé «úder» krátký úder chodidlem o holení koub stojné nohy a  rychlé napřímení  v kolením kloubu 25е, 45е) v pozici na špičku nebo dolů
14. petit pti «malý» střídavě drobné krátké údery chodidlem v poloze KU DE PE vpředu a zezadu stojné nohy
15. battu baty «Úder jedné nohy o druhou» nepřetržitě Úder jedné nohy o druhou
16. double dubl «dvojitý» *    battemet tendu - dvojié přitlační paty

*    battemet fondu - dvojitý podřep

*    batte met frapper - dvojitý úder

17. passe pasé «míjet», «přecházet» pozice ohnuté nohy, špička u kolena: zepředu, z boku, zezadu
18. relevé relevé «zvedání» pomalu, plavně pomalu na doby  1-4 1-8 zvednutí nohy vpřed do strany, nebo vzad vzhůru
19. battement soutenu batmá sutenu «jednolité» Provádí se jako battement tendu s tím rozdílem, že současně s výsunem kročné nohy stojná noha provádí demi-plié ze stoje na špičkách v podřepu na levou, pravou skluz vpžed na špičku (vzad, nebo do strany) a skluzem se vrátit do  VP
20. developpe developé rozvinutý ze stoje na levé, pravou  skluzovým pohybem  do pozice ohnuté nohy (špička u kolena) a napřímení v libovolném směru (vpřed do strany, vzad), nebo výše
21. adagio adádžo lehce, volně, pomalé, ladné pohyby zahrnuje v sobě grand plie develope, relevé, všechny druhy rovnovážnosti, piruety a otáčky. Jednolitý blok o 32,64 taktech.
22. attitude atytüd póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni stoj na levé noze, pravou do strany -vzad  holeň vlevo
23. terboushon térbusan postoj v póze s  ohnutými nohami vpředu (atytüd z předu) stoj na levé noze, pravou vpřed holeň nízko vlevo
24. degaje degažé «přechod» ze stoje na levé, pravou vpřed na špičku, krok vpřed přes podřep ve IV. pozici, usměrňuje, napřímení, stoj na pravé, levou vzad na špičku.Ze stoje na levé, pravou do strany na špočku, krok stranou přes podřep ve II. pozici, stoj na právo, levá stranou na špičku
25. grand battement grand batmá «velký skok» «kmih»  pohyb » o 90° a výše přes pozici nohy na špičku.
26. tombee tombé «klesání» ze stoje na špičkách  v V. pozici výpad vpřed (do strany vzad) s návratem do VP skluzovým pohybem
27. pique piké «propnutí» stoj na levé, pravá vpřed dolů, rychlý několikanásobný dotyk špičky s podlahou
28. pointe pointé «na špičce», «dotyk špičkou» ze stoje na levé, pravou vpřed do strany, nebo vzad na špičku do libovolného směru s návratem do VP
29. balance balansé «pohupování» kývavý pohyb nohou vpřed nahoru - vzad dolů, vpřed - vzad vpřed - vzad nahoru
30. allongée alonžé «závěr» závěrečný pohyb rukou, nohou, tělem
31. por de bras pór d brá «pohyb paží» předklon vpřed, vzad, do strany. totéž v roznožení
32. temps lie témp lié spojení 1 - podřep a levé
33. failli «faji» «let» VP - V. pozice pravá vpředu. výskoku je noha zanožená  po dopadu na druhou nohu projde přes první pozici vpřed do čtvrté a převezme váhu  těla.
34. allegro allegro «vesele», «radostně» část lekce se skládá ze skoků, prováděných v rychlému tempu

Otáčení o 90°, 180°, 360°, 540°, 720°, 1080°.

Termín francouzky Termín česky - vyslovnost Základní pojmy Gymnastický termín
1. tour túr otáčivý pohyb ve vzduchu se zvedem otáčení ve vzduchu o 360°, 540°, 720°, 1080°
2. tour lent túr lent pomalé otáčení na zemi otáčka ne špičce stojné nohy s   foxovaným spouštěním paty na zem o 90°, 180°, 360°
3. pirouettes pirueta rotační pohyb kolem své osy na zemi otáčení na zemi o 360°, 540°, 720°, 1080°.
4. tournant an turná otáčka ptočka  o 360°
5. fouette fueté «otáčka s přechodem na špičku» krok levou nohou vpřed, kmih pravou vpřed (dolů) s otočením o  180° v rovnováze, nebo výpadu
6. soutenu sotenu «s oporou» z překříženého postoje pravou vpřed, levou otočení o 180°, 360°
7. renverse ranverzé «naklánění» vycházíme z levé, pohyb pravou do strany - vzad, holeň vzad - dovnitř, odraz levou do otočení ven, spuštění pravé do VP1

 

chor_03_1
Přehled prvků cvičení

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky