m2 m1

Metodika nácviku základních prvků cvičení

 

Cíl nácviku – rozvoj pružnosti kloubních spojení těla (pánevních, kolenních a holeních kloubů.

Demi plié  (Podřep)
chor_04_01
Podřep se provádí ve všech pozicích. V tomto cvičení chodidla od podlahy  neodtrháváme, váhu těla přenášíme rovnoměrně na obě nohy. Ohýbání a napřimování nohou se provádí plynule, bez zastavení, vytočení kolene směřuje do strany, v linii ramen. Držení těla přímé.

Grand plié  (Dřep)
chor_04_02
Dřep se provádí ve všech pozicích. Zpočátku se podřep provádí se plavně, po té  postupně zdvíháme chodidla, a kolena maximálně ohýbají.  Při napřimování zpočátku spouštíme na podlahu chodidla, potom napřimujeme kolena. Při zvedání chodidel se nezvedáme příliš vysoko na prsty nohou. Výjimkou je grand plie ve druhé pozici, kde chodidla od podlahy nezvedáme v souvislosti s širokou pozicí nohou.

Ohnutí a napřímení je třeba provádět plavně, v jednom rytmu. Tempo je střední. Před zahájením cvičení ruka (pokud se pohyb provádí u tyče), nebo obě ruce (pokud se pohyb provádí uprostřed) se z přípravné pozice přesouvá do přípravné pozice přes první pozici do druhé pozice. S počátkem ohnutí nohou, ruka (nebo obě ruce) klesají z druhé pozice do přípravné, a s počátkem ohnutí nohou se ruka znovu překládá přes první pozici do druhé.


Battement tendu [batmán tándy]

(V poloze noha na špičku. dopředu, do strany, dozadu).

(Ohnuté a napřímené chodidla sklouzávají po zemi do pozice nohy na špičce. Provádí se z I. , VI. pozice, do tří směrů: vpřed, do strany, vzad. Cíl cvičení – naučit se správně vytahovat nohu do požadovaného směru, vypracovat si potřebnou sílu a pružnost zvednutí (holenní soustavy) a hezkou linii nohou.

Battement tendu (pravá do strany na špičku)
chor_04_03

Battement tendu [batmán tándy] vpřed (pravá vpřed na špičku)
chor_04_04

Battement tendu [batmán tándy] vzad (pravá vzadu na špičku)
chor_04_05

Battement tendu vpřed a vzad se provádí v linii, přesně kolmo k tělu, do strany pak – přesně v linii ramen. U Battement tendu zpočátku klouže kročná noha celá po zemi, po té postupně napínáme prsty chodidla a nadzvedáme se. Střed těžiště těla je na stojné noze, špičku nohy od země neodalujeme. Sledujeme, aby kolena zůstávaly maximálně napnuté a obě chodidla udržujeme v zrcadlovém postavení. V okamžiku přitažení nohy, nesmí být opřena o špičku. Při návratu nohy do výchozí pozice chodidlo postupně klesá na podlahu. Patu spouštíme na podlahu jenom ve výchozí pozici. U chodu cviku vpřed, skluz začíná patou, a zpět se vrací chodidlo špičkou do VP. U chosu cviku vzad, skluz začíná špičkou, a zpět se vrací chodidlo patou do VP. Hudební formát je v začátku nácviku – 4/4, tempo pomalé. Později se pohyb provádí do taktu. Hudební formát -2/4, tempo střední.


Battement tendu jeté [batmán tándy žeté](kmih)

Představuje sílu svalů, krásu linie nohou a čistotu provedení. Malé ostré kmihy nohou dolů a návrat do výchozí pozice přes Battement tendu. Provádí se z I. nebo V. pozice ve třech směrech: : vpřed – dolů, stranou – dolů, vzad – dolů.

Battement tendu jeté [batmán tándy žeté] do strany (kmih pravou nohou do strany - dolů)
chor_04_05x

Battement tendu jeté [batmán tándy žeté] vpřed (kmih pravou nohou vpřed dolů)
chor_04_06

Battement tendu jeté [batmán tándy žeté] vzad (kmih pravou nohou vzad - dolů)
chor_04_07

Battement tendu jeté se provádí stejně, jako battement tendu, ale při dosažení pozice na špičku se noha nezastavuje a pohyb pokračuje doprava, kde se fixuje ve výši poloviny holeně stojné nohy (45°). Obě nohy musí být «vytočené», svalstvo nohou koordinované, a během kmihu zvednutí i prsty pracující nohy musí být maximálně napjaté. Ve VP se vracíme klouzajícím pohybem přes pozici na špičce. Hudební formát je z počátku nácviku – 4/4, nebo 2/4, tempo pomalé. Po postupném zvládnutí cvičení se pohyb nohy provádí do taktu, tempo střední.


Grand Battement [Grán batmán] (kmih pravou vpřed, do strany, vzad)

Rychlé a energické "vyhození" nohy do vzduchu. Opět dopředu, do strany či dozadu. Energický pohyb nohou přes battement tendu do výšky až kam dovolí rozsah tanečnice. Buďto s propnutou nebo nataženou nohou. Intenzivní protažení celé nohy. Také švihy.

Grand Battement - poloha nohy vpřed
chor_04_08

Grand Battement - poloha nohy do strany
chor_04_09

Grand Battement - poloha nohy vzad
chor_04_10

Velké kmihy ve vzduchu a návrat do původní poloze se provádí z I. , nebo V. pozice, ve třech směrech: vpřed, do strany, vzad. Z výchozí pozice kmihová noha stoupá do vzduchu, skluzovým pohyvem prochází po zemi , stejně jako v batttement tendu jete, s fixací nohy na 90° (později i výše), a se vrací skluzovým pohybem přes battement tendu do výchozí pozice. Sledujeme a udržujeme «vytočená» a napjatá kolena, zved na prstech pracující nohy. Střed těžiště těla přenášíme na stojnou nohu. U velkého velkého kmihového pohybu vpřed a do strany, trup zůstává v přísně svislici ve vztahu k zemi. U velkého velkého kmihového pohybu vzad, se smí tělo nepatrně naklonit vpřed.

Hudební formát – 4/4. Na začátku nácvik je tempo pomalé. Po osvojení se kmihový pohyb nohy provádí do taktu, tempo střední, a zvětšuje se i výška kmihu ve třech směrech:

U relevé LJAN, noha pomalu stoupá vpřed, do strany, nebo vzad a stejně tak pomalu klesá do výchozí pozice (přes battement tendu).Po osvojení cviku se výška také zvětšuje, jak u grand battement výš.


Rond de Jambe Parterre [rón-d-žámb partré]

(Kruhový pohyb špičkou na zemi)

Kruh, kruhový pohyb, opsaný nohou, špičkou. Pohyb vychází z kyčle, noha je propnutá, horní polovina těla se nehýbe. Může být např. rond de jambe parterre - kruh opsaný nohou na zemi, rond de jambe en l'air - kruh opsaný nohou ve vzduchu

Pohyb se provádí vpřed – En dehors i vzad – En dedans.

En dehors (ven)
chor_04_12
Z I. pozice, skluzový pohyb na špičku (battement tendu), , zachováváme maximální «vytočení» a napjatost nohou, přecházíme ze skluzu ve II. pozici, do pozice pravá do strany na špičku, stále zachováváme «vytočení» a napjatost, a skutečňíme pohyb vzad na špičku (battement tendu), a vracíme se skluzem do výchozí pozice.

En dedans (dovnitř)
chor_04_13
U cviku vzad (En dedans) noha z I. pozice klouže pohybem vzad, po té přechází ve skluz do strany na špičku (ve II. pozici),z druhé pozice skluz do pozice pravou vpřed na špičku (battement tendu) a návrat skluzem do výchozí pozice.

Port de bras [pór-d-brá] (cviky pro tělo a ruce)

Skupina cvičení rozvíjí pružnost těla, ladnost a jemnoust rukou a koordinaci pohybu.

Zde je jedna z forem Port de bras, klíčové je ohnutí těla vpřed a jeho napřímení, záklon těla zzad a návrat do výchozí polohy.

Cvičení se provádí s oporou, nebo ve středu sálu z V. pozice, v pozici tváří (Face en) nebo jako (Croisé, E fasé). Před zahájením cvičení se ruce přesouvají z I.přípravné pozice do druhé.

Port de bra - V. pozici nohou, II. pozice rukou
chor_04_13
Stoj sempnutý, pravá noha před levou, špičky ven, pravá pata je přitisknuta ke špičce levé hohy. Ruce do strany, zaoblené v loketním a zápětním kloubu, dlaně vpřed, palce dovnitř

Port de bra - V. pozice nohou, III. pozice rukou
chor_04_14
Port de bras vpřed, ruce jsou ve třetí pozici (tělo je nakloněno vpřed, ruce jsou nataženy, zaoblené v loketním a zápěstním kloubu.

Port de bra - V. pozice nohou, I. pozice rukou
chor_04_15
Stoj semknutý pravá noha před levou, špičkou ven, pravá pata přitisknuta ke špičce levé nohy. Ruce vpřed, zaoblené v loketním a zápěstním kloubu, dlaně dovnitř

Port de bras - vzad, ve III. pozici rukou
chor_04_16
Záklon těla vzad, ruce nahoře, zaoblené v loketním a zápěstním kloubu, hlava vytočena do prava (záklon těla vzad se provádí pouze zatlačením ramen vzad, neuvolňujeme svalstvo bederní části). Cvičení vykonáváme plynule, dodržujeme přesnou pozici rukou, doprovozenou pohybem vytočení hlavy. Hudební formát: 3/4, 4/4, tempo pomalé.

Sur Le Cou-de-Pied (FIXOVÁNÍ POLOHY OHNUTÉ NOHY NA KOTNÍKU)

Poloha nohy na kotníku (Sur Le Cou-de-Pied) použito u prvku battement frappé, battement fondu, petits battements. Pravá noha je ohnuta, chodidlo napřímené, je nad kotníkem druhé nohy a dotýkají se jí vnější částí chodidla. Prsty jsou pokrčené.

Pozice Sur Le Cou-de-Pied se provádí zepředu a zezadu. V obou případech je koleno ohnuté nohy «vytočeno» a směřuje souběžně s linii ramen.

Sur Le Cou-de-Pied (základní pozice nohy na kotníku zepředu)
chor_04_17

Sur Le Cou-de-Pied (základní pozice nohy na kotníku zezadu)
chor_04_20

Battement frappé tvoří ohnutí pracující nohy do pozice SUR LE COU-DE-PIED a napřímení na špičku v základní etapě cvičení, a postupně podle osvojení pak do pozice dolů u skupině UTG-2,3, a u skupiny UTG-4, SS, VSM – na prstech s poklesy v různých pozicích v poloze na špičce nebo dolní.

Zpočátku se nacvičuje s nampřímením nohy do strany, potom vpřed a později vzad tváří k opoře v pomalém tempu. Nutno sledovat maximální «vytočení» nohy v pánevním, kolením a holením.

Pokud ohnutí a napřímení nohy zvládneme ve všech třech směrech, tak můžeme přikročit k plnění cvčení do taktu s důrazem na napřímení nohy.

Hudební formát – 2/4, tempo střední.

Z počátku se nacvičuje pouze pozice Sur Le Cou-de-Pied ze předu a zezadu. Noha se v V. pozici fixuje nad kotníkem druhé nohy a znovu klesá do V. pozice. Toto cvičení se doporučuje studovat tváří k opoře. Nutno sledovat maximální « vytočení» nohy v kyčelním kloubu, kolenním a holenním kloubu, zachováváme správné držení těla a těžiště těla spočívá na stojné noze.

Postupně stupně osvojení pozice nohy na kotníku zepředu a zezadu nacvičujeme střídáním pozice vpředu a zezadu v pomalém tempu, a podle osvojení – v rychlejším tempu. Pro nácvik dvojitého frappé ve skupině UTG-3, UTG-4 na prstech nohy a v kombinaci s pózou demi plie.

Poloha nohy na kotníku ( (Sur Le Cou-de-Pied) pro cvičení battement fondu. Předepsané cvičení spočívá v ohnutí nohy do pozice Sur Le Cou-de-Pied s protaženým «zvedem» a současné s podřep na stojné noze a napřímením pracující nohy na špičku nebo dolů v jednom z tří směru.


Sur Le Cou-de-Pied zepředu  (základní poloha nohy na kotníku vpředu)
chor_04_21

Sur Le Cou-de-Pied zezadu (základní poloha nohy na kotníku zezadu)
chor_04_22

Zpočátku se nacvičuje jenom poloha SUR LE COU-DE-PIED vpředu, potom zezadu. Potom se nacvičuje podřep na stojné noze a napřimení pracující nohy zpočátku do stranoy pak vpřed a vzad tváří k opoře.

Hudební formát – 2/4, tempo pomalé. Pohyb se provádí plavně.

Nutno sledovat «vytočení» nohou a rozdělení středu těžiště těla na stojnou nohu. Když je pohyb dobře osvojen, mohou být zavedeny různé pozice rukou, zejména při nácviku svičení u prostřed sálu. V skupině UTG-3 se nacvičuje dvojitý battement fondu, a ve skupině UTG-4, SS, SRM se cvičení provádí na prstech nohy.

PASSÉ (PŘECHÁZET, MIJET – «OPAČNÁ» POLOHA OHNUTÉ NOHY ZEPŔEDU , DO STRANY  A VZAD, ŠPIČKA U KOLENE). DEVELOPE (OHNUTÍ A NAPŘÍMENÍ NOHY O 90° A VÝŠE)

Cvičení posiluje « opačnou polohu» kyčelního kloubu, koleního a holeního kloubu a je současně uvodním cvikem pro prvek Developé.

Passé  pro plnění developé vpřed
chor_04_21
Stoj na levé noze, pravá je ohnuta u kolena, špička je u kolena zepředu.

Passé  pro plnění developé vzad
chor_04_22
Stoj na levé noze, pravá je ohnuta do strany, špička je u kolena zezadu.

Passé  pro plnění developé do strany
chor_04_23
Stoj na levé noze, pravá je ohnuta do strany, špička je u kolena do strany.

Pokud se noha bude napřimovat vpřed, tak z počáteční pozice bude přecházet do pozice SUR LE COU-DE-PIED vpředu.Pokud však noha napřimuje vzad,tak z počáteční pozice bude přecházet do z pozice SUR LE COU-DE-PIED zezadu.

Poté pracující noha klouže po opěrné noze vzhůru (nedotýká se jí) a otevírá do předepsaného směru. Jestlíže je noha napřímená do strany málo, nepřivádíme špičku ke kolenu, ale musí se převést na vnitřní část nosné nohy a potom napřímit.

U nácviku je nutno sledovat «vytočení» bedra, napjatost zvedu a prstů.

Pokud si Passé dobře osvojíme, zavedeme druhou část pohybu – napřímení nohy v jednom ze tří směrů vpřed, do strany, vzad. Zpočátku Developé nacvičujeme do strany, potom vpřed a později vzad. Napřímení nohy do strany a vzad nacvičujeme tváří rozehnutí nohy odnaučuje se tváří k tyči. Pohyb se provádí plynule. Nutné je sledovat «vytočení» nohy během jejího napřimování a návratu do výchozí pozice. Hudební formát - 3/4, 4/4, tempo pomalé. Při cvičení u prostřed sálu může být různé natočení těla a pozice rukou. Pozice Passé může být nasazena i při přechodu nohy z jedné pózy do druhé.

DEVELOPE se provádí z V. pozice ve skupině UTG-3, UTG-4, SS, VSM v pozici nahoru, a podle osvojení nahoru pak ve třech směrech a na prstech, v póze, v kombinaci s prvky zvolenými k druhu sportu.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky