m2 m1

Hodina choreografie jako forma cvičení

 

V závislosti od pedagogických úkolů, mohou být choreografické lekce rozděleny na:

  • Studijní
  • Tréninkové
  • Zkouškové
  • Cvičební
  • Ukázkové

Probereme blíže každou z nich.

Studijní lekce.

Hlavní cíl tohoto typu lekce - osvojení si jednotlivých prvků a spojení. Zároveň řeší problémy tělesného rozvoje, hudebního vzdělání, výrazovosti.

Studijní lekce patří hlavně do přípravného tréninkového období. Charakteristické rysy této metody jsou v použití samostatných cvičení jejich časté opakování a rozčlennění spojení na jednotlivé prvky, provedení řady přípravných cvičení vedoucích k celkovému pohybu.

V dlouhodobé přípravě tento druh lekcích nachází největší uplatnění v základní odborné etapě a v hluboké speciální přípravě při osvojování nových kompozicí.

Tréninkové lekce.

Hlavní cíl tohoto typu lekce – příprava organismu vůči nastávající zátěži a také zachování docílené úrovně sportovního mistrovství. Takovou to lekci lze uplatnit místo volných cvičení nebo jako zvláštní formu tréninkového cvičení. V posledním případě je soubor a dávkování cvičení směrováno na řešení úloh speciální pohybové přípravy, zdokonalování výrazovosti, muzikálnosti a plastičnost pohybu.

Ve srovnání je studijní lekce s tréninkovou, úžeji zaměřená, na prvky povinného a libovolného programu, což krátí čas  na úkor snižení dávky cvičení prováděných sériově-plynulou metodou.

Zkoušební lekce.

Účelem této lekce - shrnout vývoj další části tréninku choreografie. Například, po zvládnutí prvků klasického tance vykonat « hospitaci » a vystavit hodnocení (v pětibodovém sytému) každému studentu, nebo sportovci.

Je možné provést kontrolní hodinu ve formě znalosti normativu, včetně choreografických prvků z testů technické přípravy (například zvratový skok, skok a krok, rorace o 360 ° v rovnováze). Hodnocení cvičení s ohledem na požadavky a sankce uvedené v soutěžích pro sportovní a uměleckou gymnastiku, akrobacii a sportovní aerobik.

Rozcvičkové lekce.

Během období bezprostřední přípravy na soutěž se doporučuje provádět stabilní komplexní cvičení, jehož cílem je - zahřívání těla a odstranění zbytečné psychické zatěže (excitaci nebo naopak inhibici). Přispěje k tomu známá, individuálně přizpůsobená cvičení, které, je potřeba naučit studenty, nebo sportovce provádět vlastní individuální cvičení.

Ukázkové lekce.

Se zvyšující se popularitou některých forem gymnastiky je velké množství ukázek, na demonstračních lekcích se obvykle podílí skupina sportovců v podobě show. U těchto lekcí není potřeba zachovávat "fyziologické křivky", neboť gymnastky vystupují na podium po běžné osobní - závodní rozvičce. Hlavní věc, která zde je - je to zábava, která bude určena na originání vybraná cvičení, změna tempa, pohyby postav a vysoká konzistence jednotlivých dovedností účastníků.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky