m2 m1

Struktura hodiny choreografie

 

Struktura konstrukce choreografie lekce je klasická: má přípravnou, základní a závěrečnou část.

V přípravné části lekce je potřeba vyřešit problémy organizační, mobilizovat pro práci dopředu, připravit se na cvičení v základní části výuky.

Prostředky, kterými se řeší stanovené úlohy, jsou různé druhy chůze a běh, různé taneční spojení na podkladě lidových tanců, obecných cvičení. Tato cvičení pomáhají mobilizovat pozornost, připravit společný a svalový systém, kardiovaskulární a dýchací systém pro budoucí práci.

K provedení cvičení se využívají různé metody: samostatnost, pohybové, herní (například formou hudební hry).

Ta část hodiny, ve které se řeší základní úlohy, je podstatná. Řešení dodaných úloh je dosaženo pomocí obrovského arzenálu různých pohybů: prvky klasického tance, prvky lidového tance, prvky akrobatickými a všeobecné vývojovými cvičeními.

V závislosti na použitých prostředcích lze hlavní část lekce prezentovat v sedmi různých variantách (obr. níže). Toto rozdělení, samozřejmě, je podmíněné, protože různé prostředky choreografická přípravy do sebe vzájemně pronikají.

Rouzdělujeme tři typy hlavní části lekce:

  • První je založena na klasickém tanci;
  • Druhý je založen na prvcích lidových a moderního tance;
  • Třetí je převážně postaven na volném plastickém pohybu.

Varianty provedení základní části hodiny choreografie

chor_08_01
Choreografické prostředky
  • 1 – na základě pohybů v klasickém tanci
  • 2 – na základě volného plastického pohybu
  • 3 – na základě národně-scenickýh pohybech a dobově - historických tancích
  • 4, 5, 6, 7 – smíšené typy lekcí

Nicméně ve většině případů se používají smíšené varianty, kde se v nejrůznějších kombinacích střídají různé prostředky choreografické přípravy.

Pro získání znalostí provádění akrobatických a choreografických pohybů (nutných pro nácvik volných cvičená a cvičení na kladině) lze v základní části hodiny používat akrobatické prvky: kotouly, pomalé výkruty, salta.

Forma základní části záleží od organizace hodiny. Vhodná je jednoduchá forma - o jedné části, kdy se cvičení provádí pouze u opory, nebo na středu sálu, nebo na kladině. Možná je forma se dvěma částmi (u opory, potom u prostřed; u prostřed, potom na kladině atd.) nebo rozdělení na tři části. Při délce hodiny 25–30 min. se doporučuje jedna část, pokud je délka hodiny 45–60 min. doporučují se dvě části, nebo tři části jednotlivých forem.

V závěrečné části hodiny je nutno snížit zatížení pomocí speciálně vybraných cvičení: na uvolnění, napínací (úměrné intenzity). Při vyčerpanosti se pro emocionálně nastavení k následné práci doporučuje používat taneční pohyby v kombinaci s moderními tanci. V závěrečné části hodiny hodnotíme výsledky. Během kontrolní hodiny hodnotíme každého borce.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky