m2 m1

Zásady stavby hodiny choreografie

 

Stavba hodiny se řídí čtyřmi pravidly:

  • přiměřenost jednotlivých částí hodiny;
  • vyběr cvičení a posloupnost provádění;
  • prokládání zátěže a odpočinku;
  • sestavení návikových kombinací do hodiny

V závislosti od pedagogických cílů se délka a přiměřenost částí hodiny choreografie může měnit. Průměrně hlavní část hodiny, při jakékoliv délce trvání představuje kolem 80 % celkového času. Zatím, co v přípravném období je první část hodiny zaměřena na výdrž, než na soutěž. Pokud se hodina koná na začátku tréninku, přípravná část trvá asi 10% času, závěrečná, jehož cílem je zapojit přípravy na nadcházející práci na načiní by neměla být prodloužována a pomalá. V případě, kdy hodina nahrazuje druh gymnastického víceboje, nebo jej doplňuje, přípravná část se krátí dvakrát. Přitom se zvětšuje podíl času, věnovaného závěrečné části hodiny. Výběr cviků a metody provedení musi napomáhat k lepšímu zotavení, a to zejména v případě, že lekce se koná na konci tréninku.

Nutno si pamatovat, že různá cvičení podle jejich koordinační náročnosti, představují různou psychologickou zátěž. Proto koordinačně a výrazně náročné pohyby, vyžadující pozornost a soustředěnost, se musí střídat s jednoduchými. Je doporučeno používat jednoduché pohyby na strukturu, aniž by zatěžovaly hodně stresem, pozorností a pamětí. Postupně zvyšujeme fyzickou obtížnost provedení. Po té můžeme přejít ke složitějším pohybům, které vyžadují více pozornosti a náročnost na fyzickou sílu, a nakonec aplikovat nejtěžší cvičení v souvislosti s koordinací, ale které pomůžou snížit fyzickou námahu.

Důležité místo ve stavbě hodiny zaujímá metodika zpracování cvičebních kombinací (kombinovaná zadání) tj. nejrůznější spojení pohybů klasického a lidového tance, skoky, rovnovážnost, obraty, akrobatické prvky, atd. zde není jediný recept, mnohé záleží od kvalifikace choreografa. Nicméně i tady existuji dané zákonitosti, které je nutno respektovat:

  • 1. Věk a možnosti studentů, periodizace sportovního tréninku a etapa přípravy.
  • 2. Logické spojení pohybu a sice:
  • · polohu těla na konci každého pohybu je třeba využít ve výchozí pozicí k provedení následujícího;
  • · všechny prvky kombinací musí mít kromě samostatného významu mít i doplněkový (funkce spojovací).
  • 3. Optimálně namahavou kompozici.Není třeba podceňovat, nebo přeceňovat možnosti sportovce a studenta.
  • 4. Prvky novoty a mnohotvárnosti. Je třeba organicky spojit známé pohyby nedávno zvládnuté, neunášet se jejich přílišnou rozmanitosti.

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA

Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky