m2 m1

Hudební doprovod

Choreografická rozcvička se uskutečňuje pod hudebním doprovodem. Působnost korepetitora - klavíristy je velmi mnohostranná. Prostřednictvím hudebního doporovodu, hudebník pomáhá trenéru vytvářet pozornost studujících a pěstuje v nich pocit rytmu, hudební tříbení, předávání charakteru hudebního doprovodu plastickým pohybem, pohledem a náklonem hlavy. Hudební doprovod musí být výrazný, důsledný pro každý druh cvičení, kde je jasně slyšet hudební věta, velké množství taktů, ve vyhovující délce cvičení

Dání konkrétního tempa, délky a rytmická složka hudby odhaluje a podtrhuje charakteristiku pohybu, napomáhá ji realizovat a zároveň učí sportovce pochopit podstatu vazby mezi hudbou a charakterem pohybu. Dodržení rytmického rámce ve spojení s uměleckou fantazií korepetitora - klavíristy (výtečná a rozmanitá improvizace) zvyšuji kvalitu hodiny. Určitá délka, tempo a kresba zajišťují a podtrhují techniku a charakter pohybu: melodie, rozmanitost harmonie vytváří emocionální zbarvení pohybu, podrobuje pohyb muzice a zabezpečuje hudební nasycenost hodiny. Pokud skladbu podrobujeme hudbě, předáváme její obsah a tvar, vzniká tak v hodině opačný jev: hudba se musí vlastní formou podrobovat pohybu. Všichny kombinace hodiny by měly být stavěny na hudební frázi, tedy začínají a končí spolu s ní. Hudební věty mohou být malé a velké: čtyři takty, osm, šestnáct, třicet dva atd. v každodenním tréninkovém procesu se korepetitor tvořivě účastní na stavbě hodiny a hudební výchově cvičenců , dovedně vybírá hudební partituru v těch případech, kdy zadání trenéra-lektora požaduje hotové hudební formy. Velmi důležitá je odborná průprava klavíristy, šikovnost přejít v potřebném okamžiku do improvizace.

Improvizační hudba se musí přísně podrobit obrazu požadovaném trenérem - interpretační kombinace, musí mít určitou rytmickou kresbu, přiměřenou charakteru pohybu.

Hudební takt

Hudební takt definuje počet not v jednom taktu.V choreografii se využívá hudba s taktem: 2/4; 3/4; 4/4; méně 6/8.

Takt 2/4 odpovídá počítání «raz» - «dva», a při více drobných dělených pohybech «raz» - «dva» - «tři», nebo taky «raz» - «a» - «dva» - «a».

Takt 3/4 odpovídá počítání «raz» - «dva» - «tři», nebo taky «raz» - «a» - «dva» - «a» - «tři» - «a».

Proto, na větu připadají ve dvojdobém hudebním provedení serie 8 taktů. u třídobého - 12, u čtyřdobého - 16 taktů. S ohledem na hudební komppozice může doba trvání jednotlivých cvičení a kombinací tvořit 2, 4, 6, 8, 16, 32 taktů, a při větší délce - počet násobku 32 (v některých případech 16) Doba trvání cvičení, prováděna na trojdobou hudbu je možná serie 3, 6, 12, 24, 48 taktů, a při větší délce - počet násobku 48.

Velký význam na úspěšnosti hodiny choreografie tkví v mistrovství korepetitora - klavíristy, který vedle hry na klavír musí mít smysl pro cit a umělecký vkus. Korepetitor musí umět vybírat taková provedení hudby, která přesně kopírují učební zadání a zárovně by bylo abstraktní, jednotvárné a jednoduché. Obecné kánony pro sbírky hudebních provedení je tanečnost, obraznost, optimistický charakter, uzavřenost melodie.

Charaktery hudebních dorpovodů

Cvik Hudební doprovod
1. demi plie grand plie 3/4 - waltz
4/4 - аdagio
2. battement tendu 2/4 - polka 4/4 - pochod
3. battement jete 2/4 - polka 4/4 pochod
4. rond dejambe par terre 3/4 - valčík 4/4 - addagio
5. battement fondu 2/4 - polka 4/4 - addagio
6. battement frappe 2/4 - polka 4/4 - pochod
7. battement soutenu 3/4 - valčík 4/4 - addagio
8. rond de jamb en l'air 3/4 - valčík 4/4 - addagio
9. developpe adajio tempslie 3/4 - valčík 4/4 - addagio
10. grand battement 2/4 - polka 4/4 - pochod
11. allegro                   2/4 - polka 4/4 - pochod

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky