m2 m1

Metodika výuky prvků choreografie ve skupině ZP-1

(základní přípravy)

 

Cíle choreografické přípravy:

1) Správné držení těla a rukou.

3) Studium prvků choreografie.

4) Rozvoj motorických návyků a koordinace pohybu.

5) Studium techniky provádění prvků u opory z místa, v pomalému tempu.

6) Studium obratů.

7) Studium choreografie skoků.

Použití choreografie v dané etapě přípravy umožňuje předejít vzniku chyb při plnění prvků S oporou, dává možnost vštípit návyk «cítit svalstvo», vidět pěknou linii nohou v pozici v sedě a leže, rychleji docílit kvalitu prováděných prvků.

Po předběžně přípravě, provádění cvičení na zemi (na podlaze v poloze vsedě, nebo vleže), kdy se u dětí tvoří pojem: Držení těla", "rovné nohy", "natažená špička", "výpad", "roztahování", "kmih", mohou být převedeny ke cvičení s oporou.

Všechna cvičení jsou prováděna tváří k podpoře, v pomalém tempu, se zpevněnými nohami, nebo trupem v požadované poloze trenérem - choreografem, aby mohl vidět a opravit chyby u svěřenců.

Studium prvků se vykonává zatím jen do strany.

Po postupném zvládnutí všech prvků do strany, se nacvičuje plnění prvků vpřed, (v stoje zády, nebo tváří k opoře) podle rozmístění opory u stěny.

Battemet tendu vpřed se provádí: na dobu 1-2 skluz chodidla, na doby 3-4 natažení chodidla a ohnutí prstů do polohy vpřed na špičku. Pata je zvednuta vysoko nad podhlahou a vytočena vpřed. Pohyb z VP se začíná s ohnutými prsty a klouzavým pohybem, poloha chodidla je udržována « obrácená » v době 1-4.

Battemet tendu vzad se provádí: na dobu 1-2 skluz celým chodidlem, na dobu 3-4 natažení chodidla ohnutí prstů do polohy dozadu na špičku, pata je skloněna dolů. Pohyb z VP se začíná skluzovým pohybem ohnutých prstů, poloha chodidla je udržována « obrácená » v době 1-4.

V lekci je nutno střídat a spojovat prvky choreografie na podlaze s prvky s oporou, prvky VSD (překulení, kotouly, opory atd.), a také aplikovat prvky her, imitační cvičení a rovněž taneční pohyb.

 


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky