m2 m1

Cvičení doporučená tváři, nebo zády k opoře pro skupinu ZP-1

 

Hud. formát Cvičení OMP
1 4/4 Releve - zvedání «na prstech» (do stoje na špičkách) VP - I, III, V, VI pozice nohou 1-4 - do stoje na špičkách 5-8 - do VP Držení těla přímé. Provádět pomalu, neuvolňovat svalstvo a zachovávát danou pozici nohou.
2 4/4 Demi plie «podřep» VP - І. pozice nohou 1-8 - do podřepu 1-8 - do VP po té do II. a III. pozice Držení těla přímé, ruce se shora drží tyče v úrovni hrudě, lokty jsou přimknuty k tělu. Cvičení provádět s napnutým svalstvem těla. Pomalu ohýbat a napřimovat nohu v kolenním a kyčelním kloubu do « vytočené » polohy
3 4/4 Battement tendu VP - I. pozice nohou 1-4 - pravou do strany na špičku 5-8 - fixovat do strany na špičku 1-4 - do VP 5-8 - zachovávat držení těla Držení těla přímé Střed těžiště těla přenést na levou nohu. Skluzovým pohybem, pomalu ohýbat chodidlo, napnout prsty. Dbát na pozici chodidla, pata otočena dolů a maximálně zvednut nad podlahou. Dbát na pozici chodidla, pata směřuje dolů a je maximálně zvednuta do VP. Svalstvo těla a nohou je napnuto
4 4/4  Battement tendu jete «kmih» VP - I. pozice nohou 1-2 - Battement jete (pravou do strany dolů) 3-4 - výdrž 5-8 - do VP Držení těla přímé. Lokte jsou přitiskonuty k tělu. Provést rychlý skluzový pohyb přes Battement tendu, tj.přes polohu pravé do strany na špičku s fixací nohy do 25°. Přinožit skluzem do VP přes Battement tendu, tj. přes polohu pravé do strany na špičku
5 4/4 Demi rond - půlkruh (an d or - ven) VP - I. pozice nohou 1-4 - pravou vpřed na špičku 5-8 - fixovat vpředu na špičku 1-4 - půlkruh do strany na špičce 5-8 - fixovat do strany na špičku 1-4 - do VP 5-8 - fixovat držení těla, totéž v opačném pořadí (an dedan - dovnitř) Držení těla přímé. Přenést střed těžiště těla na levou nohu. Zachovávat « vytočenou » polohu chodidla (pata je otočena vpřed) Přenést střed těžiště těla na levou nohu. Skluzový pohyb špičky po zemi. Svalstvo těla neuvolňujeme. Pomalu narovnávat chodidlo
6 4/4 Passe VP - I. nebo III. pozice 1-4 - «passé» 5-8 - fixovat 1-4 - do VP 5-8 - fixovat držení těla Držení těla přímé. Zvedat nohu skluovým pohybem pravé nohy, z vnitřní linie stojné nohy do pozice špička u kolena. Koleno je maximálně odvedeno do strany. Neopírat o stojnou nohu. Spouštět pomamlým klouzovým pohybem, zachovávat « vytočenou » polohu Napnout všechny svaly těla a nohou
7 4/4 Grand battement - «kmih» VP - I. nebo III. pozice nohou 1-2 - kmih pravou do strany 3-4 - fixovat 5-8 - do VP Držení těla přímé. Lokty jsou přitisknuty k tělu (nedovolit pohyb těla spolu s nohou). Skluzový pohyb špičkou po zemi. Udržovat držení těla a « vytočenou » polohu nohou v kyčelním a holením klobu Návrat do VP přes Battement tendu strany na špičku) pomalým skluzem chodidla
 

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky