m2 m1

DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY.

 

A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1

Cvičení se vykonává jedno po druhém pravou, potom levou nohou, nebo naopak.

POLKA (h/f 2/4)

Úvodní cvičení:

а) žebříkové kroky vpřed pravou a levou nohou;

b) žebříkové kroky vpřed s překračováním na prstech (špičky);

c) výskok s posunem vpřed na levé, a vpřed na pravé s pohybem těla dolů;

d) výskok s překračováním s postupem vpřed na levé, a vpřed pravé, spohybem těla dolů (to samé na pravé).


KVAPÍKOVÝ KROK (h/f 2/4)

Úvodní cvičení:

a) žebříkové kroky vpravo (vlevo);

b) žebříkové kroky vpravo (vlevo)se zvedáním na prstech (špičky);

c) žebříkové kroky na prstech;

d) žebříkové kroky ve výskoku.


VÝSKOKY (h/f 2/4)

Provádí se s pohybem vpřed, vzad a do zatáčky na místě.

Úvodní cvičení:

a) kroky s fixací nohy vpřed, holení dolů;

b) totéž se zvedáním na prstech (špičky);

c) totéž s výskokem.


PASSĚ (h/f 2/4)

Úvodní cvičení na zemi:

Cvičení OMP
1. VP - opora v sedě zezadu 1 - ohnout pravou do strany 2 - zpět do VP «vytočit», špičku
chor_16_01 chor_16_02
2. VP - leh na zádech; ruce do strany 1-4 - ohnout pravou do strany 5-8 - do VP «vytočit», špičku u kolena «vytočit», špičku u kolena
chor_16_03
3. VP - podpor ležmo pravým bokem na předloktí s oporou právou dlaní o podlahu 1-4 - ohnout pravou, špička u kolena 5-8 - do VP Držení těla přímé«Vytočené»
chor_16_04 chor_16_05

CHUZE TUČŇÁKA

Cvičení OMP
1. VP - stoj semknutý, ruce do strany dolů 1 - krok pravou vpřed, s náklonem v pravo 2 - krok levou vpřed, s náklonem vlevo Pohyb je doplněn malými kroky vpřed, vzad a s otočkou
chor_16_06

«TUČŇÁK»

Cvičení OMP
2. VP - stoj semknutý, ruce do strany dolů 1 - špička pravé do strany, pravou ruku dlaní vzhůru 2 - VP 3 - špička levé do strany, levou ruku dlaní vzhůru 4 - VP Držení těla přímé, ruce a nohy napřímeny
chor_16_07
2. VP - stoj semknutý, ruce do strany dolů 1 - krok pravou do strany s náklonem doprava, ruce dolů do strany 2 - příložit levou nohu k pravé Držení těla přímé Provádět po 2, nebo po 4 kroku vpravo, nebo vlevo
chor_16_08

«BURANTINO»

Cvičení OMP
1. VP-ОС, 1 - krok levou vpřed, pravou vpřed, holeň dolů, levá ruka vpřed dolů, předloktí nahoru, prsty od sebe, 2 - pravá vpřed dolů, levá ruka vpřed, 3 - krok pravou vpřed levou vpřed holeň dolů, pravá ruka vpřed dolů, předloktí nahoru, prsty od sebe 4 - levou spustit do VP, pravá ruka vpřed dolů Držení těla přímé, chodidlo napřímené
chor_16_09

«MALVINA»

Cvičení OMP
1. VP - těsný stoj, nohy od sebe, ruce v přípravné pozici
1 - pravá ruka v I. pozici 2 - levá ruka v I. pozici 3 - pravá ruka ve III. pozici 4 - levá ruka ve III. pozici 5 - pravá ruka ve II. pozici 6 - levá ruka ve II. pozici 7 - pravá ruka do VP 8 - levá ruka do VP
Držení těla přímé, hlava přímo. Vykonávat cvičení s fixací pozic rukou a otáčkočení hlavy, ruce strany
chor_16_10

«PÉRO»

Cvičení OMP
1. VP - stoj na levé, pravá ohnutá zkřížena vpředu na špičce, ruce do strany, předloktí dolů, dlaně vzad 1 - pravá ruka do strany, dlaně vzad 2 - VP 3 - levá ruka do strany, dlaně vzad 4 - VP 5 - ruka plavně do strany 6 - VP 7 - jako 5 8 - VP Svalstvo předloktí uvolněné, pohyb volný,«kývavý». Střed těžiště těla na stojné noze
chor_16_11
2. VP - stoj na levé, pravá ohnutá kříží vpřed na špičku, s náklonem vpravo, pravá ruka do strany, předloktí dolů, dlaň levé ruky vzad do pasuс 1 - pravá ruka do strany 2 - VP Svalstvo předloktí uvolněné, pohyb volný « kývavý». Střed těžiště těla na stojné noze. Provádí se na 4-8 doby, jednou rukou.

«PETUCH»

Cvičení OMP
1. VP - Stoj semknutý, ruce vzad, předloktí dolů, prsty rozevřené 1 - krok levou vpřed s podřepem, pravá vpřed holeň dolů, ruce do strany, předloktí dolů 2 - VP 3 - krok pravou vpřed s podřepem, levá vpřed holeň dolů, ruce do strany, předloktí dolů 4 - VP Držení těla přímé, hlava vpřed, vzhůru
chor_16_13

«UTATA»

Cvičení OMP
1. VP-ОС 1-4 - ruce dole, předloktí vzhůru dlaně vpřed 5-8 - ruce před hruďí v pěsti 1- pánev doprava v podřepu, ruce dolů, předloktí vpřed, zápěstí v pěsti Spojení palců (zobrazuje «zobák»). Pružinový pohyb nahoru a dolů (zobrazuje «křidélka). Zobrazuje «ocas»
2. - pánev vlevo v podřepu 3- doba 1 4- VP 5-8 - skok na dvou nohách s tlesknutím před hrudí Poloha rukou to samé Skoky lze provádět na místě, s obratem, s postupem. Potlesk provádíme nad hlavou, o bedra, jeden za druhým ve předu a zezadu.
chor_16_14

«LAGUŠATA»

Cvičení OMP
1. VP - stoj nohy od sebe 1 - pravá do strany, holeň dolů, chodidlo napřímeno, pravá ruka do strany, předloktí nahoru dlaň vpřed, prsty rozevřené Držení těla přímé. Provádí se s maximální amplitudou. Opakuje se 2 krát střídavě pravou, potom levou.
chor_16_15
2. VP - natažené ruce do strany, předloktí vzhůru dlaně vpřed, prsty od sebe 1 - skok o jedné noze do podřepu, špičky. Ruce do strany, předloktí dolů dlaně vzad 2 - VP Držení těla přímé. Provádí se na místě. V postupu 4 krát vpřed, nebo vzad, vpravo, nebo vlevo, s obratem namístě vpravo, nebo vlevo jak o 90, tak o 180°.

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky