m2 m1

Choreografie na zemi pro skupinu ZP-1

 

Cvičení OMP
1. VP - opora vsedě zezadu
 • 1 - napřimení v holenním kloubu
 • 2 - ohnutí
Držení těla přímé. Nohy napřímeny. Střídavé, nebo současné ohnutí a napřímení
chor_17_01
2. VP - opora vsedě zezadu
 • 1-4 - kruhový pohyb holeního kloubu ven
 • 5-8 - kruhový pohyb holením kloubem dovnitř
Držení těla přímé. Nohy napřímeny. Alternativně, nebo současně kruhový pohyb
chor_17_02
3. VP - totéž
 • 1-4 - kruhový pohyb holení kloub ven
 • 5-8 - pauza
 • 1-4 - kruhový pohyb holením kloubem dovnitř
 • 5-8 - pauza
Držení těla přímé, nohy napřímeny. Provádět s maximální amplitudou.
 • fixovat
 • fixovat
chor_17_03
4. VP - sed s držením za holení kloub, chodidlo napřímeno
 • 1-4 - ohnout chodidlo
 • 5-8 - napřímit
Kolena neohýbat maximálně
chor_17_04
5. VP - opora vsedě zezadu, ohnout levou
 • 1 - kmih pravou vpřed vzhůru
 • 2 - VP
 • 3 - kmih pravou do strany vzhůru
 • 4 - VP
Držení těla přímé.
 • «vytočení» provádět s maximální amplitudou
 • «vytočení» provádět s maximální amplitudou
chor_17_05
6. VP - leh na zádech, ruce do strany
 • 1 - kmih pravou vpřed
 • 2 - do VP.
 • Totéž s oporou v sedě zezadu
Svalstvo připravené, kmih «vytočení» s maximální amplitudou
chor_17_06
7. VP - leh na zádech, ruce do strany
 • 1 - kmih pravou do strany
 • 2 - do VP
Svalstvo připravené, kmih «vytočení» s maximální amplitudou
chor_17_07
8. VP - leh na zádech, ruce vzhůru
 • 1 - kmih pravou vzad
 • 2 - do VP
kmih «vytočení» s maximální amplitudou
chor_17_08
9. VP - leh na zádech, ruce do strany
 • 1 - pravou vpřed
 • 2 - do strany
Svalstvo držet napnuté, provést «vytočení»
chor_17_09
10. VP - leh na zádech, ruce do strany
 • 1-4 - pravou do strany
 • 5-8 - vpřed
 • 1-4 - do strany
 • 5-8 - do VP
«vytočení» provádět v pomalém tempu. Nohy napřímeny
chor_17_10
11. VP - leh na zádech, ruce do strany.(nebo s oporou vsedě zezadu)
 • 1-4 - kruhový pohyb pravou ven
 • 5-8 - dovnitř do VP
 • 5-8 - do strany
Nohy napřímeny. Provádět «vytočení» 1-4 - počínaje pohybem vpřed
chor_17_11
12. VP - leh, ruce do strany
 • 1 - kmih pravou do strany
 • 2 - VP
Kmih napřímenou nohou
chor_17_12
13. VP - sed ohnout levou, pravou vpřed vzhůru s držením
 • 1-8 - pružinový pohyb
Držení těla přímé Provádět s malou amplitudou
chor_17_13
14. VP - opora vsedě zezadu
 • 1-8 - pravou vpřed vzhůru
 • 1-8 - fixovat
 • 1-8 - do VP
 • 1-8 - zachovat postoj.
 • Totéž, v leže na zádech
Pomalu zvedat «vytočení» Pomalu spouštět «vytočení».Svalstvo neuvolňujeme
chor_17_14
15. VP. - leh na zádech, ruce do strany
 • 1 - ohnout pravou do strany
 • 2 - pravou do strany
 • 3 - doba 1
 • 4 - VP
Koleno «vytočeno», špička u kolena. Napřímit do strany
chor_17_15
16. VP - sed nohy od sebe, holeň dovnitř, ruce opřeny o bedra, 1-8 - pružinový pohyb v kyčelním a kolenním kloubu 9-16 - fixovat ve VP Držení těla přímé. Maximální amplituda «vytočení»
chor_17_16
17. VP - opora vsedě zezadu nohy od sebe,holeň dovnitř
 • 1-4- pružinový pohyb v kyčelním a kolením kloubu
 • 5-8 - fixovat
 • 1-4 - pružinový pohyb v kyčelním a kolenním kloubu
 • 5-8 - do VP
Držení těla přímé. Rukama opora o bedra s maximální amplitudou
chor_17_17
18. VP - široký stoj, nohy od sebe na kolenou s oporou na předloktí
 • 1-8 - pružinový pohyb v kyčelních kloubech
Páteř přímá. Provádět s maximální amplitudou
chor_17_18
19. VP - opora vsedě zezadu, nohy od sebe, holeň dovnitř
 • 1-7 - pružinový pohyb v kyčelním a kolením kloubu
 • 8 - opora vsedě zezadu, nohy od sebe
 • 1-7 - pružinový pohyb s náklonem vpřed, ruce vzhůru
 • 8 - do VP
Držení těla přímé, nohy napřímeny. Pružinový pohyb s maximmální amplitudou
chor_17_19
20. VP - leh na zádach, nohy od sebe, vpřed vzhůru,
 • ruce do strany
 • 1-3 - pružinový pohyb nohy od sebe s oporou o bedra
 • 4 - do VP.
 • Totéž s ohnutou nohou
Nohy napřímeny, špičky napnuty. Provádět s maximmální amplitudou,možné provést 1-8 jednou
chor_17_20
21. VP - leh na zádech, ruce do strany
 • 1 - pravou vpřed
 • 2 - pravou do strany
 • 3 - ohnout pravou do strany
 • 4 - do VP
Vytočená poloha nohou. Kolenní kloub se dotýká, podlahy, špička u kolena
chor_17_21
22. VP - leh na zádech, ruce do strany (totéž s oporou vsedě zezadu)
 • 1-4 - ohnout pravou do strany
 • 5-8 -do VP
Provádět «vytočení», v pomalém tempu
chor_17_22
23. VP - leh, ruce do strany
 • 1-4 - ohnout pravou do strany
 • 5-8 - pauza
 • 1-4-do VP
 • 5-8 - pauza
Provádět «vytočení», v pomalém tempu, špička u kolena. Výdrž v pozici «vytočení». Svalstvo neuvolňujeme
chor_17_23
24. VP - leh, ruce do strany
 • 1-4 - ohnout pravou do strany
 • 5-8 - pauza
 • 1-4-do VP
 • 5-8 - pauza
Provádět «vytočení», v pomalém tempu, špička ukolena. Výdrž v pozici «vytočení». Svalstvo neuvolňujeme
chor_17_24

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky