m2 m1

Doporuřená cviření tváří, nebo zády k opoře ve skupině ZP-2

 

Hud. formát Cvičení OMP
1. 4/4 tempostřední Demi a grand plie (podřep a dřep)
 • VP - І. pozice nohou
 • 1-8 - podřep
 • 1-8 - podřep
 • 1-16 - dřep
 • Zatím provádět jen ІІ. a V. pozici
Držení těla přímé, ruce se přidržují zvrchu tyče v úrovni prsou, lokte jsou přitisknuty k tělu. Cvičení provádíme s lehkým svalovým zatížením těla. Pomalé ohýbání a napřimování nohy v kolenním a kyčelním kloubu do «vytočené» pozice.
2. 4/4,tempostřední Battement tendu křížení ve IV, pozici
 • VP - І. nebo V. pozice nohou ke gymnastické stěně
 • 1-4 - pravou vpřed na špičku
 • 5-8 - do VP
Držení těla přímé, ruce podhmatem uchopí tyč Střed těžiště těla přenést na levou. Klouzavým pohybem, pomalu ohýbat chodidlo, natáhnout prsty. Pata otevřená vzhůru a maximálně zvednuta nad podlahu. Pomalu ohýbáme chodidlo, klouzavým pohybem se vracíme do VP. Svalstvo je napnuté. Analogicky cvik provádíme do strany a dozadu, v druhé půli roku tempo provedení cviku zrychlíme.(hudební formát 2/4)
3. 4/4 Battemet tendu jete -«kmih» - křížení ve IV, pozici
 • VP - І. pozice nohou, zády ke gymnastické stěně
 • -2 - kmih pravou vpřed dolů
 • 3-4 - do VP
 • VP - І. pozice nohou
 • 1- kmih pravou vpřed do strany
 • 2- výdrž
 • 3- pravou do strany na špičku
 • 4- do VP
Držení těla přímé, ruce podhmatem uchopí tyč. Provést rychlý skluz přes battement tendu, čili pravou vpřed na špičku s fixací nohy v 25°, 45°. Návrat do VP přes battement tendu, tj. skluzem přes pozici pravou vpřed na špičku («vytočit») Provádíme analogicky do strany a vzad, v druhé půli roku tempo provedení cviku zrychlíme.(hudební formát 2/4) «Vytočení» fixovat výšku kmihu přes battement tendu (skluzem) Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme
4. 4/4 Ron de jambe Par terré - kruhový pohyb špičkou po zemi
 • VP - І. pozice nohou
 • 1-4 - pravou vpřed na špičku
 • 5-8 - výdrž
 • 1-4 - pravou do strany на na špičku
 • 5-8 - výdrž
 • 1-4 - pravou vzad na špičku
 • 5-8 - výdrž
 • 1-4 - pravou do VP
 • 5-8 - pauza
 • VP - І. pozice nohou
 • 1-2 - pravou vpřed na špičku
 • 3-4 - výdrž atd.
Držení těla přímé, střed těžiště těla na levé. Pata otevřena vpřed nahoru. Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme Pata spuštěna dolů. Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme. Pata spuštěna dolů. Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme. Skluzovým pohybem Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme Ve druhé polovině roku provedení zrychlíme tempo pohybu. Cvik provádět ven a dovnitř «En Dehors» a «En Dedans»
5 4/4 Relevé - pomalý zved nohy
 • VP - I. pozice nohou
 • 1-4 - pravou vpřed
 • 5-8 - výdrž
 • 1-4 - pravou do VP
 • 5-8 - pauza
Držení těla přímé, Provádíme pomalu, svaly neuvolňujeme a udržujeme «vytočení» nohou, přes battement tandu - skluzem. Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme. Svalstvo těla a nohou neně roku uvolňujeme. Analogicky provádíme do strany a vzad. Ve druhé polovině roku výuky pak provádět z V. pozice
6. 4/4 Grand battement -«kmih»
 • VP - I. pozice nohou, zády ke gymnastické stěně
 • 1- pravou vpřed na špičku
 • 2- kmih pravou vpřed
 • 3- výdrž
Držení těla přímé, ruce podhmatem uchopí tyč. Skluzovým pohybem «vytočení». «Vytočení», svaly těla a nohou neuvolňujeme
7. 4/4; 4 - do VP
 • VP - V. pozice nohou
 • 1- kmih pravou vpřed
 • 2- fixace výšky kmihu
 • 3- pravou vpřed na špičku
 • 4- do VP
Analogicky do strany a vzad. Ve druhé půli roku provádíme cvičení v V. pozici Ve druhé půli roku provádíme cvičení v rychlejším tempu. Držení těla přímé. Kmih provést s maximální amplitudou Skluzový pohyb «vytoření»

* - cvičení provádět 4x - 8x podle míry osvojení cvičícími.

* - ve druhé polovině roku studia je možné provádět všechny prvky cvičení bokem k opoře


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky