m2 m1

Doporučené taneční pohyby a metodika výuky ve skupině ZP-2

 

VP - VI. pozice nohou, ruce v bok:

1. Krok polky (vpřed, s otočením na místě).

2. Krok kvapíku vpravo, vlevo (8 x, 4 x, 2 x).

3. Spojení kroků polky s krokem «kvapíku».

4. Krok polky s pohybem vzad a s otočením na místě.

5. «Variabilní» krok (3 kroky vpřed s fixací nohy vpřed dolů).

6. «Variabilní» krok (3 kroky vpřed s fixací nohy vzad na špičce).

7. «Přepadávání» (ze stoje na špičkách do kroku do strany s podřepem).

«HARMONIKA»

Cvik OMP
1. VP - stoj semknutý,
 • 1 - špičky doprava
 • 2 - paty doprava, ruce v bok
Držení těla přímé
 • Přenesení středu těžiště těla na paty.
 • Přenesení středu těžiště těla na špičky
chor_22_01

«JELOČKA»

Cvik OMP
2. 1. VP - ruce v bok
 • 1 - pravou patou ven, levou špičku dovnitř, pravou špičku ven, levou patou dovnitř
 • 2 - VP
Držení těla přímé Provedení skluzu s přechodem z paty na špičku a obráceně
chor_22_21

«PA-TARJE»

Cvik OMP
1. VP - stoj na levé, pravou do strany na špičku, ruce v bok
 • 1 - pravou vpřed na špičku a ke špičce levé
 • 2 - sevřený stoj na levé
 • 3 -1 pozice nohou v podřepu
 • 4 -VP
Držení těla přímé.
 • Koleno «vytočené»
 • Otevřít chodidlo
 • Pokles do podřepu, otevřít špičky ven
chor_22_03

«PROVÁZEK»

Úvodní cvičení:

1. «passe» s oporou;

2. «passe» na středu sálu (kroky v zad s fixací ohnuté nohy - špička u kolena, koleno maximálně do strany);

3. «passe» – s pozvednutím na špičce (p/p);

4. «passe» s poskokem na stojné noze atd. (provádět v podřepu, příliš nevyskakovat).

Cvik OMP
1. VP - stoj na levé, pravou do strany na špičku, ruce v bok
 • 1 - pravou vpřed na špičku a ke špičce levé
 • 2 - semknutý stoj na levé
 • 3 -1 pozice nohou v podřepu
 • 4 -VP
Držení těla přímé
Koleno «vytočené»
Otveřít chodidlo
Klesáme do podřepu, otevřít špičky ven
chor_22_04

«JABLKO»

Cvik OMP
1. 1.VP - semknutý stoj, ruce v bok
 • 1 - krok pravou vpřed na patu
 • 2 - krok levou vpřed na patu
 • 3 - krok pravou do VP
 • 4 - krok levou do VP
 • 5 - krok pravou vpřed do strany na patu, ruce vpřed
 • 6 - krok levou vpřed do strany na patu, ruce do strany
 • 7 - krok pravou do VP
 • 8 - krok levou do VP
Držení těla přímé
Hlava přímo, lokte do strany
Předklon, nohy napřímeny
Rozkročmo
Rozkročmo
chor_22_05

TANEČNÍ POHYBY V BĚLORUSKÉM STYLU

Cvik OMP
1. 1. VP - stoj, ruce v bok
 • 1-2 - poskoky na obou nohách
 • 3 - s poskokem na levé, ohnout pravou vpřed
 • 4 - VP
 • 5-6 - doba 1-2
 • 7 - s poskokem na pravé,ohnout levou vpřed
 • 8 - VP
Držení těla přímé
Dva nevysoké poskoky
Napnout špičku
Dva nevysoké poskoky, špičku napnout
Provést na místě, s postupem a každou otáčku o 90°
chor_22_06
Cvik OMP
2. VP - stoj, ruce v bok
 • 1-2 - poskoky na obou nohách
 • 3 - poskok na levé do podřepu, pravou vpřed na špičku
 • 4 - pravou vpřed na špičku. Totéž na levé
Držení těla přímé
Dva nevysoké poskoky
«Vytočení»
chor_22_07
Cvik OMP
3. VP - stoj, ruce v bok
 • 1-2 - poskoky na obou nohách
 • 3 - poskok na levé se zanožením pravé holeně do strany
 • 4 - poskokem do VP
 • 5-6 - poskoky na obou nohách
 • 7 - poskok na pravé se zanožením levé holeně do strany
 • 8 - poskokem do VP
Držení těla přímé
Dva nevelké poskoky.
Otočení hlavy do strany, zanožení holeně
Dva nevelké poskoky
Otočení hlavy do strany,zanožení holeně
chor_22_08
Cvik OMP
4. VP - stoj, ruce v bok
 • 1 - přeskočit na levou do podřepu, pravou vpřed na špičku
 • 2 - přeskočit na pravou do podřepu, levou vpřed na špičku
 • 3 - doba 1
 • 4 - poskokem do VP
Držení těla přímé
Provést «vytočení», na místě, v postupu, v otáčení
Propojit s cvikem №3
chor_22_09
Cvik OMP
5. VP - stoj, ruce v bok
 • 1-2 - dva kroky, hlava vpravo
 • 3 - přeskočit na levou do podřepu pravou vpřed na špičku
 • 4 - přeskočit na pravou do podřepu, levou vpřed na špičku
 • 5 - do druhé strany
Držení těla přímé
Ruce do strany
Provádět «vytočení» ruce v bok
Provádět «vytočení»
chor_22_10
Cvik OMP
6. VP - stoj, ruce do strany
 • 1-2 - dva kroky, hlava vpravo
 • 3 - skok do vrchu, ohnout nohu vzad
 • 4 - VP
 • 5-8 - do druhé strany
Držení těla přímé
Při druhém kroku přejít levou do podřepu
Odraz oběma nohama, ruce v bok
chor_22_11
Cvik OMP
7. VP - stoj, ruce v bok
 • 1-2 - dva kvapíkové kroky do prava, ruce do strany
 • 3 - přeskočit na levou, pravou vpřed na patu
 • 4 - poskok na levé, pravou vpřed na špičku
 • 5 - přeskočit na pravou, levou vpřed na patu
 • 6 - poskok na pravé, levou vpřed na špičku
 • 7 - přistavit levou, výskok, ohnout nohy vzad
 • 8 - VP
Držení těla přímé
Při druhém kroku přejít levou do podřepu
Poskakovat nevysoko
Poskakovat nevysoko
Odraz oběma nohama
chor_22_12
Cvik OMP
8. VP - stoj, ruce v bok
 • 1-6 - polková otáčka doprava
 • - výskok, ohnout nohy vzad
Držení těla přímé
Tři polkové kroky pravou přistavit pravou, odraz oběma nohama
chor_22_13

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky