m2 m1

Doporučené prvky a jejich kombinace v 1. roce studia

 

Prvek Kombinace
Demi plie
Grand plie
 • Z 1, 2, 5. pozice
 • Z 1,2, 5. pozice v první polovině
 • ze 4. ve druhé polovině roku
Battement tendu
 • Křížově ze 4, ze 2 v první polovině roku
 • Demi plie a Relevé ve druhé polovině roku
Battement tendu jete
 • V první polovině roku do 25° Křížově do 4
 • Ve druhé polovině roku do 45°Křížově do 2, s Pique, balance, fouetté do 45° a do výpadu
Rond de jamb par terre
 • Demi rond v první polovině roku,
 • Port de bras ve druhé polovině roku
Ssur le сои de plie)
Battement fondu
Křížově ze 4, ze 2 v pozici na špičce, Degage, Demi rond
Bаttement sotenu
 • Křížově ze 4, ze 2 v první polovině roku
 • Battement tendu, Demi plie, Releve, ve druhé polovině roku
Batement frappe
 • Křížově ze 4, ze 2 v první polovině roku v pozici na špičce
Batement developpe
 • Křížově ze 4, ze 2 v první polovině roku
 • ,
 • ve druhé polovině roku Demi rond, s pózami: Terbuschon, Attitude, s rovnováhou
Grand battement
 • Křížově ze 4, ze 2 v první polovině roku s Releve,
 • s Battement tendu, Battement jete ve druhé polovině roku

Cvičení u prostřed sálu.

Nácvik Por de bra I. — II. forma.

Cíle: rozvoj koordinace, plastičnost pohybu, precizní fixace póz, zdokonalování držení těla.

.

Nácvik Temps lie) v póze na špičce.

Temps lie

Cvičení Temps lie, rozvíjí jednolitý přechod z jedné pózy do druhé u Pas Degage. Rozdělujie se na tři typy. V první typ fixuje pózy parter, v postavení na špičku, druhý typ - 45° pózy v pozici dolů, třetí typ - pózy o 90° (tj. vpřed a výše.)

Temps lie par terre.

Výchozí poloha - V. pozice, pravá vpředu, půlotáčka - vpravo. Provede se Demi plie, potom je pravá noha klouzavým pohybem odvedena vpřed na špičku, levá prodlévá v Demi plie. Dále provedeme Pas Degage vpřed přechodem přes Demi plie, levá noha je odvedana vzad na špičku a přikládáme ji v V.postoji vzad v Demi plie.

Ruce během od odvedení pravé nohy vpřed na špičku z přípravné pozice, zdvíháme do I.pozice. Během provádění Pas Degage levá ruka stoupá do III. pozice, pravá ruka je odvedena do II. pozice. Při návratu nohy do V. pozice vzad, levou ruku spouštíme z III. pozice do I. pozice. Těžiště těla během odvádění pravé nohy vpřed na špičku, udržujeme na levé noze, při plnění Pas Degage těžiště těla přenášíme na pravou nohu.

Pohyb doprovázíme otočením hlavy. Při odvodu pravé ruky z I.pozice do II. hlavu současně otáčíme v témže směru. Při spouštění levé ruky ze III. pozice do I., pohled směřuje na zápěstí téže ruky.

Pravá ruka z Demi plie je odvedena klouzavým pohybem do II. pozice.

Potom uskutečníme Pass Degage průchodem přes Demi plie. Levá noha je odvedena do strany na špičku a zavírá se v V. pozici vpřed v Demi plie se současnou otáčkou vpravo. Po odvedení pravé ruky do strany, levá ruka přechází z I. pozice do II. Po provedení Pass Degage, ruce zachovávají II.pozici a přechází

Střed těžiště těla v době provádění Pass Degage, přenášíme z levé nohy na pravou.

Otočení hlavy při odvádění levé ruky z I. pozice do II. se provádí v témže směru. Do doby dokončení Demi plie otočení hlavy zachovává tuto polohu.

Celé toto cvičení pak opakujeme na druhé noze.

Temps lie par terre vzad.

Provádíme podle předchozího schématu s tím tozdílem, že z počátku Pas Degage provádíme vzad, pak je odvedena do strany na špičku noha stojící zezadu do V. pozice.

Nácvik tohoto cvičení se doporučuje provádět pomalu, rozložením provedení na dva hudební takty v 4/4. Na 1/4 provádíme Demi plie, na 1/4 odvádíme nohu, na 1/4 provádíme jako Degage, na 1/4 fixujeme pózu atd.

Hlavním cílem toho cvičení - je plynulé, jednolité a měkce probíhající spojení všech prvků, ze kterých je vytvořeno.

Později lze Temps lie provádět na dva hudební takty v 3/4, a tak zajistit každou pózu na první dobu hudebního taktu. Při provádění je nutno se propracovat ke kontinuální jednolitosti Demi plie, Pas Degage a fixaci pózy.

Zdokonalování prvků cvičení u středu sálu

Adagio - zdokonalování póz: Terbuschon, Attitude, Rovnováha, Por de bras.

Malá skupina Allegro skoků - zdokonalování prvků Saute, Echappé, studium Jete, Assemblé, Sissone simple

Výuka střední skupiny skoků - Pas de chat, Sissone ferme v první polovině roku, Faillí, Sissone fouetté, Saute bask, Revoltage, Cabriole o 45°.

Zdokonalování skoků:se změnou pozice nohou vpředu, Sissone ferme s prvky IVS (zvrat vpřed, do strany, vzad, stoj o rukách atd.)

Velká skupina skoků

Zdokonalování: Grand jete, pomalu se dotýkat ohnuté a napřímené nohy.
Studium ENTRELESE - přehození se zastavením do výpadu.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky