m2 m1

DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO

UČEBNĚ- TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA

 

POLKA (h/f 2/4)

S postupem vpřed, vzad a s otáčkou namístě nebo s otáčkou o 180° v postupu a s prvky IVS.

Cíl: naučit se provádět prvky jednolitě a výmluvně.

Cvičení OMP
1. VP - III. pozice nohou, ruce v bok
 • 1-2 - krok polky pravouli
 • 5-8 - výkrut vpřed
 • 1-4 - 4 kvapíkové kroky vpravo, ruce do strany
 • 5-8 - výkrut do strany (kolo)
Držení těla přímé Provádět z pravé nohy, «vytočením» v pozici vpřed dolů, pomalu
chor_25_01

 


 

«FLIK-FLAKK» V CIKÁNSKÉM STYLU

Cvičení OMP
1. VP - semknutý stoj, v podřepu; ruce v bok
 • 1 - úder špičkou o zem, pravou vpřed dolů
 • 2 - ohnout pravou, úder chodidlem o zem vedle špičky stojné nohy
Provádí se střídavě s oběma nohama, nebo jednou. Tempo pomalé, po 2 týdnech výuky zvýšit dávkování, nebo zrychlit tempo provedení
chor_25_02

 


 

«KLADÍVKA» - V RUSKÉM STYLU

Cvičení OMP
1. VP - III. pozice nohou, ruce v bok
 • 1 - krok pravou vpřed VP - ohnout levou, úder špičkou za patou pravé nohy
 • 2 - krok levou vpřed VP - ohnout pravou, úder špičkou za patou levé nohy;
 • 3-4 - na druhou nohu
Držení těla přímé. Cvičení se provádí ve výskoku, namístě, s postupem vpřed, vzad a v podtočení. Po zvládnutí cvičení provádět se skoky.
chor_25_03

 


 

«DLOUBÁK» – V TATARSKĚM STYLU (h/f – 2/4, 4/4)

Cvičení OMP
1. 1.VP - stoj, ruce v bok
 • 1 - výskok na levé s překrytím pravé holeně ven
 • 2 - pravou do strany na patu
 • 3 - přenést střed těžiště těla na pravou
 • 4 - přinožit levou k pravé
Držení těla přímé. Kolena semknutá. Vytočení.Provést s posuvem do strany.
chor_25_04

 


 

«HARMONIKA» – V TATARSKĚM STYLU

Cvičení OMP
1. VP - stoj, ruce v bok
 • 1 - špičky k sobě, paty ven
 • 2 - pravou do strany na patu, levou vzad na špičku za patu pravé
 • 3 - 4 - totéž na místě
Držení těla přímé. Provést měkkým přechodem.
chor_25_05

 


 

«DLOUBÁK» – V KAVKAZSKÉM STYLU

 

Cvičení OMP
1. VP - semknutý stoj, ruce v bok
 • 1 - pravou vpřed na patu
 • 2 - ohnout pravou vpřed s oporou o špičku
 • 3 - přeskočit na pravou, levou vpřed na patu
 • 4 - ohnout levou vpřed s oporou o špičku
Špičku klást vedle špičky stojné, provést podřep, ve výskoku, namístě se otočit.
chor_25_06
2. VP - semknutý stoj,ruce v bok;
 • 1 - pravou vpřed na patu;
 • 2 - pravou do strany na špičku;
 • 3 - přeskočit na pravou, levou vpřed na patu;
 • 4 - levou do strany na špičku
Provést podřep, ve výskoku, namístě, v otočení
 • 2 - koleno dovnitř
 • 4 - koleno dovnitř
chor_25_07

 


 

«DLOUBÁK» – V RUSKÉM STYLU

 

Cvičení OMP
1. VP - stoj, ruce v bok
 • 1 - výskok na levé, překrytí pravou holení do strany VP - podřep na levé, ohnout pravou do strany na špičku
 • 2 - výskok na levé, ohnout pravou vpřed VP - podřep na levé, pravou do strany na patu
Držení těla přímé
 • Kolena semknutá
 • Koleno stojné nohy «vytočeno»
chor_25_08

 


 

TANEČNÍ POHYBY V MOLDAVSKÉM STYLU

Cvik OMP
1. VP - ОС
 • 1 - krok pravou vpřed
 • 2 - poskok na pravé, levou ohnout vpřed, ruce vzhůru
 • 3 - krok levou vpřed
 • 4 - poskok na levé, pravou ohnout vpřed
 • 5 - 8 - klus s začátkem na pravé s předklonem, ruce vzad
Držení těla přímé
 • Široký krok
 • Široký krok
Udržovat polohu rukou Provést 4 klusy se zanožením holeně
chor_25_09

 


 

Cvik OMP
2. VP - III. pozice nohou, pravá zepředu, ruce v bok
 • 1 - krok pravou do strany do stoje na špičku, levou ohnout do strany
 • 2 - spustit levou do VP zezadu
 • 3 - doba 1
 • 4 - doba 2
 • 5 - doba 1
 • 6 - přinožit levou k pravé do podřepu
 • 7 - skok vzhůru s ohnutím nohou vzad
 • 8 - VP
 • 9 -16 - totéž na druhou stranu
Držení těla přímé. Koleno «vytočené». Provést krok na napřímenou nohu Hlava natočena do strany kroku. Skok provést vysoko
chor_25_10

 


 

Cvik OMP
3. VP - stoj, ruce do strany
 • 1 - krok pravou do strany
 • 2 - křížený krok levou vpřed do strany do podřepu
 • 3 - krok pravou do strany
 • 4 - křížený krok levou vzad přinožit k pravé
Držení těla přímé. Provádíme kroky a poskoky, na konci přinožit pravou do VP
chor_25_11

 


 

Cvik OMP
4. VP - stoj, ruce do strany
 • 1 - krok pravou do strany
 • 2 - kmih levou vpravo dolů
 • 3 - krok levou do strany
 • 4 - kmih pravou vlevo dolů
Držení těla přímé
 • Natočení hlavy napravo
 • Natočení hlavy nalevo
Provádíme samostatně nebbo v kombinaci s cvičením №2, nebo №3
chor_25_12

 


 

Cvik OMP
5. VP - stojka, ruce v bok
 • 1 - křížený krok pravou na patě, s otočením vlevo, ruce do strany
 • 2 - skočit na pravou do podřepu, levou vzad dolů, holeň vpravo, pravá ruka v bok, levá ruka za hlavu
 • 3 - 4 - krok галопа vpravo, ruce do strany
 • 5 - křížený krok levou na patě s otočením na pravo, ruce do strany
 • 6 - skočit na levou do podřepu, pravou vzad dolů, holeň vlevo, leva ruka v bok, pravá ruka za hlavu,
 • 7-8 - krok галопа vlevo, ruce do strany
Držení těla přímé
 • «Vytočení»
 • «Vytočení»
Provést 4 - 8 krát, na konci 8 doby přinožit pravou k levé
chor_25_14

VALČÍKOVĚ PRVKY (h/f 3/4)

Valčíkový krok s pohybem po kruhu

Cvik OMP
1. VP - Ш pozice nohou, ruce v bok
 • 1 - krok pravou ze špičky vpřed vpravo
 • 2 - s otočením na pravo, krok levou do strany
 • 3 - s otočením na pravo, pravou přinožit k levé
 • 1 - krok levou vzad
 • 2 - s otočením na pravo, krok pravou do strany
 • 3 - levou přinožit k pravé
Držení těla přímé. Z napřímené nohy. Zády po směru
chor_25_13

 


 

BALANCE

Houpání ze strany na stranu  (h/f 3/4)

Cvik OMP
1. VP - Ш pozice nohou, ruce v bok
 • 1 - krok pravou do strany do podřepu, levou ohnout, špičku levé nohy za patou pravé nohy
 • 2 - stoj na levé špičce
 • 3 - přestoupit pravou do stoje na špičkách
Podle míry osvojení provádět s pohybem rukou vpravo levou do III.pozice, pravou do ІІ. pozice). Totéž na druhou stranu.
chor_25_15

 


 

OTÁČKA SOTENU

Zkřížená otáčka vpravo, nebo vlevo (h/f 3/4)

Cvik OMP
1. VP-ос
 • 1 - křížený krok, pravou před levou, ruce do přípravné pozice
 • 2 - otočení na špičkách
 • 3 - III. pozice nohou
Držení těla přímé. Odraz oběma nohama, ruce kmihem přes I. pozici, do III. pozice Ruce přes II. pozici spouštíme do přípravné. Pohyb rukou doprovází otočení hlavy.
chor_25_16

 


 

PŘÍKLAD SPOJENÍ

Cvik OMP
1. VP - III. pozice nohou
 • 1-6 - valčíkový krok s otáčkou
 • 1-3 - kvapíkový krok (do Chasse)
 • 4-6 - skok s dotykem
 • 1-3 - balance vpravo
 • 4-6 - balance vlevo
 • 1-3 - balance vpravo
 • 4-6 - otáčka o 360°, dotyk rukou země s kmihem levou do vertikálního špagátu
Držení těla přímé. Pohyb rukou doprovází natočení hlavy napravo Natočení hlavy nalevo. Natočení hlavy napravo. Kmih s maximální amplitudou
chor_25_17

 


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky