m2 m1

METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ -

- TRÉNINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2

 

Cíle choreografické přípravy v učebně - tréninkové skupiny druhého ročníku výuky UTS-2.

1. Zdokonalování držení těla.

2. Zdokonalování koordinace pohyb u opory a u středu sálu.

3. Vývoj odolnosti « sebevědomí » v cvičení na prstech u opěry a středu sálu v kombinaci s prvky IVS (stoj na rukou, výkrut stranou, vpřed, vzad, rovnováhy, skoky).

4. Provedení prvků cvičení u opory a středu sálu s prvky IVS.

5. Metodika výuky prvků u opory: pounté, petit battement, dvojitý battement tendu, dvojitý battement fondu, dvojitý battement frapeé v I. polovině roku v pozici na špičky, ve II. polovině roku výuky - vpřed dolů, battement sotenu, tombeé, rond de jamb en l'air.

Metodika výuky:

Double battement tendu – při provádění double battement tendu se střed těžiště těla přenáší na stojnou nohu. Z pozice nohy na špičku v libovolném směru (vpřed, do strany, vzad) chodidlo měkce spouštíme s dotykem paty s podlahou, zachováme obrácenou polohu nohy a nepřipouštíme pohyb celého těla do strany spouštěné paty, a kluzem chodidla po zemi se vrací do VP.

Piece – je rychlý, ostrý dotyk špičky s podlahou, zachováváme obrácenou polohu chodidla. Střed těžiště je na stojné noze, svalstvo těla a nohou je maximálně koncentrované.

Cvičení provádíme 2, 4, 8 krát na jednu stranu podle kombinace s jinými prvky.

Pounte – jednorázový, měkký dotyk špičky s podlahou, zachováváme « obrácenou » polohu nohy. Střed těžiště těla je na stojné nozem svalstvo těla a nohou je maximálně koncentrované.

Petit battement – malé, drobné battementy. Provádíme je « křížově » 4, 8 krát v jednom směru, nebo v kombinaci s jinými prvky z I. V. pozice. Provádíme rychlý skluz nohy, napneme prsty v pozici na špičku, nebo v pozici dolů, zachováváme « obrácenou » polohu nohy.

Balance – provádíme z první pozice, skluzovým pohybem celého chodidla v poloha vpřed dolů – vzad dolů, nebo opačně, zachováváme obrácenou polohu nohou. Provedeme postupný pohyb se záklonem vzad a otočením hlavy do strany pohybu. U pohybu vzad s předklonem se otáčí hlava do strany pohybu.

Tombee  – provádíme z V. pozice « křížově » jednotlivě, ze stoje na špičkách, skluzem špičky ohnuté stojné nohy do úrovně kolena a napřímení v jednom ze směrů (vpřed, do strany, vzad) s rozdělováním středu těžiště na napřímenou nohu do výpadu.

Návrat do VP provedeme skluzovým pohybem a přiložíme ke stojné noze. Podle zvládnutí prveků přistoupíme k provedení cvičení se skoky v kombinaci s jinými prvky.

Double battement fondu  – provádíme z V. pozice, nebo z přípravné pozice do strany na špičku, nebo do strany dolů s dvojitým podřep na stojné noze, pracovní noha je v pozici Sur le cou de pied vpředu, nebo zezadu, zachováváme « obrácenou » polohu nohou. Provádíme « křížově » jednotlivě, dva, čtyři podle kombinace s jinými prvky. Plnime měkce a plavně, současně ohýbá a napřímujeme obě nohy.

Double battement frappe  – provádíme z přípravné pozice do strany na špičku, nebo do strany dolů. Zpevněným chodidlem ohnuté nohy uděláme úder zpočátku v předu v pozici Sur le cou de pied, potom zezadu, nebo naopak. Potom napřímíme nohu v jednom ze tří směrů  (vpřed, do strany, vzad). Zpočátku studia provádíme prvek v poloze na špičku, později v poloze dolů, zachováváme « obrácenou » polohu nohou. Těžiště těla je stojné noze.

Rond de jamb en l'air  – kruhový pohyb holení ve vzduchu. Prvek cvičíme po zvládnutí prvků Relevelent, Passe a Developpe. Provádíme z V. pozice.

Doprovodná cvičení:

1.VP – V. pozice nohou, stoj tváří, nebo bokem k opoře, nohy udržujeme stranou (neméně po dobu osmi dob)

2.VP – V. pozice nohou, stoj tváří, nebo bokem k opoře:

1–4 – relevelent do strany

1-4 – výdrž

1-2 – ohnout pravou do strany (špička u kolena)

3-4 – pravou do stranyу

1-4 – pravou zpět do VP.

Zpočátku provádíme v pomalém tempu, potom ve více rychlejším. Podle míry osvojení se provádí cvik « Priporason » z I. , nebo V. pozice (pravou otevřít do strany, nebo provést kmih stranou). U pohybu En Dehors (ven), pracovní noha se ohne do pozice špička u kolena, holeň opisuje elipsovitý tvar pohybu, zachováváme « obrácenou » polohu chodidla, počínaje pohybem vpřed, potom napřimujeme do strany. Provádíme nejméně čtyřikrát

U pohybu En Dedans (dovnitř) se pracovní ohýbá do pozice špička u kolena, potom holeň opisuje elipsovitý tvar pohybu, zpočátku vzad, potom napřímujeme do strany.

V průběhu cvičení, sledujeme nepohyblivost pozice kyčelního kloubu. Střed těžiště těla spočívá na stojné noze, zachováváme « obrácenou » polohu v kyčelním kloubu, včetně práce holeně, nepohyblivý je i kolenní kloub.

Po osvojení prvku v pomalém tempu, provedeme i v rychlejším tempu dvakrát, čtyřikrát do obou stran v kombinaci s jinými prvky cvičení a prvky IVS. Například:

VP –V. pozice nohou, stoj levou bokem k opoře, pravá ruka v přípravné pozici

1 – pravou vpřed, pravou ruku do I. pozice)

2 – pravou do strany, pravou ruku do II. pozice

1–4 – Rond de jamb en l'air (en dehors – ven)

5–8 – Rond de jamb en l'air (en dedans – dovnitř)

1–2 – výkrut vpravo (kolo)

3–4 – výkrut vlevo (kolo)

5 – ohnout pravou do strany (špička u kolena)

6 – podřep na levé, pravou vpřed

7–8 – otáčka en dehors (ven)

 


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky