m2 m1

DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE.

 

Prvek Kombinace
Demi plie, Grand plie v І., II., IV.,V., Releve, Battement tendu, Port de bra
Battement tendu Demi plie, Battement jete, Releve, Double Battement tendu
Battement jete Battement tendu, Pique, Pointe, Petit, Balance
Rond de jamb par terre Demi rond, Port de bras, Relevé (Battement sotenu ve druhé polovině roku)
Battement sotenu Rond de jamb par terre, Port de bra, Battement tendu, Tombeé.
Battement fondu Battement sotenu, Demi plie, Port de bra Tombeé, Releve v první polovině roku na špičkách, Double Battement fondu v poloze na špičku v první polovině roku, ve druhé polovině roku (do 45°) v poloze dolů
Battement frappe Relevé, Battement jete, Tombeé, Double battement frappé v poloze na špičku v první polovině roku, ve druhé polovině roku Double battement frappé (do 45°) v poloze dolů
Rond de jamb en l'air Relevé, Demi rond, Tombeé, pózy: Terboushon, Attitude (od 45° a výše)
Battement developpe Grand plie, Port de bras, Rond de jamb en l'air, pózy Attitude a Terboushon
Grand battement Demi plie, Releve, Battement tendu, Battement jete, Pique, Pointe, Balance

Cvičení u středu sálu

Všechny prvky cvičení si osvojujeme u opory, po zdokonalení uprostřed sálu, jak samostatně, tak i v kombinaci s jinými prvky.

Cile: zdokonalovat držení těla, upevnit vědomosti a znalosti, zdokonalovat odolnost (sebevědomí).

Addagio; – zahrnuje v sobě prvky: Developpe, Relevelent, pózy: Attitude, Terboushon od 45° a výše, Port de bras, prvky malé akrobacie, Rovnováha, Temps lie do 45° vpředu dolů.

Allegro – osvojování si a zdokonalování choreografických skoků.

Malá skupina skoků – Saute, Changement de pieds, Jete, Glissade, Assemblé, Emboite, Sissone simle.

Střední skupina skoků – Sout de basque, Revoltade o 90°, Sissonne ferme, Sissonne fouetté, skok se směnou polohy nohou vpředu, фаи, Cabriol do 90°.

Velká skupina skoků – Grand jete (skok krokem), Skok s dotykem, Pas de chat (vzad), entrelese (změna v rovnováze), skok v ohnutí, ohnout levou, ruce vzhůru, skok v ohnutí a skok pokrčenými nohami od sebe, skok v ohnutí, ohnout jednu nohu, ruce vzhůru.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky