m2 m1

DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNÉ -

- TRÉNINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA

 

CVIČENÍ 1 (h/f 2/4)

Prvky italského lidového tance «TARNTELA» (u opory)

Cvičení OMP
1. VP - stoj levým bokem k opoře, v sevřeném stoji, pravá ruka v přípravné pozici, levou rukou se držíme tyče v úrovni pasu vpředu před tělem.
 • 1 - ohnout pravou vpřed
 • 2 - pravou vpřed dolů vlevo, pravou ruku dolů vlevo, dlaní vzhůru
 • 3 - doba 1
 • 4 - pravou vpřed dolů, pravou ruku dolů vlevo, dlaní vzhůru
 • 5 - doba 1
 • 6 - pravou vpřed dolů vpravo, pravou ruku dolů vpravo, dlaní vzhůru
 • 7 - doba 1
 • 8 - úder pravou špičkou o zem,
 • do VP
Držení těla přímé Provést úklon do strany pracující nohy. Podle míry osvojení provádíme s poskokem na místě a otočením
chor_27_01

 


 

Cvičení 2. EMBOITTE

Skoky se směnou pozice ohnutých nohou do pozice na kotníku (cou de pied) Při nácviku provádíme tváří k opoře, fixujeme polohu nohy na kotníku. Podle míry osvojení provádíme v otáčce podél opory s přidržením rukou za oporu, potom uprostřed sálu, ruce v bok, nebo v přípravné pozici, nebo levou v přípravné pozici, pravou ve III. pozici. Podle míry osvojení totéž v pozicí ohnutou nohou vpřed dolů.

Cvičení OMP
1. VP - III. pozice nohou, stoj tváří k opoře
 • 1 - krok pravou do strany, levou vpřed ke kotníku
 • 2 - krok levou do strany, pravou ke kotníku
Držení těla přímé
 • Koleno levé «Vytočené»
 • Koleno pravé «Vytočené»
chor_27_02
2. VP - III. pozice nohou, stoj tváří k opoře
 • 1 - krok pravou do strany, levou vpřed ke kotníku
 • 2 - s otáčkou napravo, krok levou do strany, pravá ke kotníku
Držení těla přímé
 • Koleno levé «Vytočené»
 • Koleno pravé «Vytočené»
chor_27_03

 


 

CVIČENÍ 3.

Cvičení OMP
1. VP - podřep na levé, pravou vzad, pravou ruku do I. pozice, levou ruku do II. pozice.
 • 1 - 7 - poskoky na stojné noze s otíčením doprava
 • 8 - poskok na obou nohách v semknutém stoji do podřepu, ruce vzhůru dovnitř, levou dlaň vzhůru, pravou dlaň dolů
Provádět v předklonu. Svaly těla a nohou napnuty.
chor_27_04

 


 

CVIČENÍ 4.

Cvičení OMP
1. VP-ОС
 • 1 - skok do II. pozice nohou, ruce ve II. pozici
 • 2 - poskok na levé do podřepu, pravou do strany, holeň dovnitř, levou ruku do přípravné pozice, pravou ruku do III. pozice
 • 3 - doba 1
 • 4 - poskok na pravé do podřepu, levou do strany, holeň dovnitř, pravou ruku do přípravné pozice, levou ruku do III. pozice
Držení těla přímé
 • «Vytočení» do podřepu
 • «Vytočené»
 • «Vytočené»
chor_27_05

 


 

CVIČENÍ 5.

Cvičení OMP
1. VP - ОС
 • 1 - skok do II.pozice nohou, ruce ve II.pozici.
 • 2 - poskok na levé, pravou do strany dolů, holeň vzad vlevo, levou ruku do přípravné pozice, pravou ruku do III. pozice.
 • 3 - doba 1
 • 4 - poskok na pravé, levou do strany dolů, holeň vzad vpravo, pravou ruku do přípravné pozice, levou ruku do III. pozice
Držení těla přímé, «Vytočení» v podřepu,«Vytočené».
 • «Vytočené».
chor_27_06

Cvičení 4, 5 spojit s choreografickým Pa de chat (pa de chat – kočičí skok) vpřed a vzad.

 


 

«ŠELOCHO» – v Arménském stylu

Cvičení OMP
1. VP - stoj sevřený, ruce v bok
 • 1 - 2 - 2 přistavené kroky vpravo
 • 3 - krok pravou na místě, levou vpřed vpravo na patě
 • 4 - s otočením na špičce pravé, levou do strany na špičku
 • 5 - 8 - z levé nohy
Držení těla přímé. Možno střídat s kroky: 1-4 - 4 kroky z pravé vpřed, provést cvičení na 5 - 8 dobu.
chor_27_07

 


 

«MOTALOČKA» v ruském stylu

 

Cvičení OMP
1. VP - stoj, ruce v bok
 • 1 - pravou dolů, holeň vzad
 • 2 - pravou vpřed dolů
 • 3 - přeskočit na pravou, levou dolů, holeň vzad
 • 4 - levou vpřed dolů
Držení těla přímé. Provádí se na místě, s otočením, s posuvem vpřed nebo vzad v kombinaci s chůzí a jinými tanečními pohyby.
chor_27_08

 


 

«PODGIBKA» v ruském stylu

 

Cvičení OMP
1. VP - stoj na levé, pravou do strany dolů, ruce v bok
 • 1 - přinožit pravou k levé, krok pravou na místě
 • 2 - krok levou na místě
 • 3 - krok pravou na místě
 • 4 - levou do strany dolů
Držení těla přímé Podle míry osvojení provádět na místo kroku výskok s nakloněním těla, používat varianty provádění na místě, v postupu vpřed, nebo vzad, do otáčky na místě vpravo, nebo vlevo.
chor_27_09

 


 

«PRISJADKA» v ruském stylu

 

Cvičení OMP
1. VP -stoj, ruce v bok
 • 1 - dřep
 • 2 - poskok na pravé, pravou vpřed vpravo na patu
 • 3 - přinožit pravou do VP, dřep
 • 4 - poskok na pravé, levou vpřed vlevo na patu
Držení těla přímé,
 • Kolena «Vytočené»
 • Kolena «Vytočené»
chor_27_10

 


 

Ve východním stylu

Cvičení OMP
1. VP - stoj na levé, ohnout pravou do strany na špičku, ruce do strany, předloktí výše, dlaně vzhůru
 • 1 - 4 - kruhový pohyb pravou kyčlí ven
 • 5 - 8 - totéž dovnitř
Držení těla přímé.
 • Pohyb začínat vzhůru do strany
 • Pohyb začínat do strany dolů
 • Cvičení provádět na místě, s otáčením napravo, nebo nalevo
chor_27_11

 


 

«Mambo» v latinskoamerickém stylu

 

Cvičení OMP
1. VP - stoj, ruce v bok
 • 1 - krok pravou nohou vpřed
 • 2 - krok levou nohou vpřed
 • 3 - krok pravou nohou vzad
 • 4 - přinožit levou nohu
Držení těla přímé Provádět na místě, vpřed, do strany vzad, s otočením o 90°, 180°, 360°, nebo provádět totéž na dvě doby.
chor_27_12

«KOČIČKY»

Všechna navržená cvičení lze spojit mezi sebou také s skoky «Pa de ša » vpřed a vzad («kočičí skok»)

 

Cvičení OMP
1. «Kočičí chůze» VP - ІІІ. pozice nohou
 • 1 - krok levou vpřed, pravou ohnout vpřed na špičku, levou ruku vpřed dolů, předloktí vpřed, zápěstí dolů
 • 2 - to samé na pravé
 • 1 - 4 - kroky z pravé na špičkách v podřepu, ruce dolů, předloktí vpřed výše, zápěstí dolů
Držení těla přímé. Opakovat 1. dobu 1 - 2 dvakrát. Pohyb provádět plavně. Provést 4 malinké kroky. Odvod rukou proti kroku do strany.
chor_27_13a
Cvičení OMP
2. «HLAZENÍ OUŠEK» VP - stoj nohy od sebe
 • 1-2 - podřep s předklonem vpravo a náklonem hlavy vpravo, pravou ruku do strany dolů, předloktí výše
 • 3-4 - totéž s levou rukou
Držení těla přímé. Plavný pohyb zápěstí zdola -vzhůru dlaní vpřed.
chor_27_13b
Cvičení OMP
3. «Znázornění hebkého ocásku» VP - stoj nohy od sebe
 • 1 - kyčel vpravo, ruce vzad do strany dolů
 • 2 - kyčel vlevo, ruce do strany
 • 3 - kyčel vpravo, ruce do strany vzhůru
 • 4 - ruce přes strany do VP
Držení těla přímé. Pohyb těla provádět v podřepu, plavně, doprovázeném otočením hlavy a plastickým pohybem rukou.
chor_27_13c
Cvičení OMP
4. «Vrtění ocasem» VP - stoj, nohy od sebe
 • 1-2 - podřep s otáčkou vpravo a opěrou levou rukou o bedro,
 • 2 kruhovéch pohyby pravou rukou v loketním kloubu dovnitř - vzad
 • 3-4 - to samé levou rukou
Držení těla přímé. Pohyb provádět plavně, doprovodit pohyb rukou otočením hlavy.
chor_27_13d
Cvičení OMP
5. «Divoká kočka» VP - ОС
 • 1 - krok pravou vpřed, levou ruku vpřed dolů, předloktí vpřed výše, zápěstí dolů
 • 2 - přestoupit levou zezadu, pravou ruku ohnout vpřed, zápěstí dolů, levou ruku dolů
 • 3 - krok pravou vzad do VP
 • 4 - přestoupit levou na místě, levou ruku do VP
Držení těla přímé. Střed těžiště těla přenést na pravou nohu. Napřímit levou ruku vpřed. Přestoupení provést s předklonem těla vpřed, s napodobením drápání kočky. Provádíme rázně.
chor_27_13e
Cvičení OMP
6. VP - stoj nohy od sebe
 • 1 - podřep na levé, pravou vpřed, holeň dolů, ruce do strany, předloktí výše. prsty od sebe vpřed dolů - VP
 • 3 - 4 - z druhé nohy
Držení těla přímé. Provádíme rázně.
chor_27_13f

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky