m2 m1

Metodika nácviku prvků klasického cvičení pro učebně - tréninkovou skupinu

ve 3. roce studia UTS-3

 

Cíle třetího roku studia:

1. Zdokonalení probrané látky ve skupině UTS-2.

2. Zdokonalování stability.

3. Zdokonalování prvků cvičení: Double battement tendu, Double battement fondu, Double battement frappé, Ron de jambe en leer.

4. Metodika cviků a přípravné cvičení k provedení piruety.

Metodika nácviku průpravných cvičení k provedení piruety. Z II., IV., V. pozice v první polovině roku výuky, plněni s oporou v druhe polovine roku výuky a u středu sálu.

5. Cvičení u prostřed: Addagio – zdokonalování prvku, Grand plie, Tombeé, Por de bras s protahováním, pózy Attitude, Terbushon. Studium Temps lie o 45° s přípravou k piruetě v první polovině roku studia , s piruetou ve druhé polovině roku studia.

6. Zdokonalování a metodika cviku Allegro:

  • Malá skupina skoků: Glissade, Jete, Assembleé; provedení skoků s otočením o 90о a o 180о Sauté Changement de pieds, Echappé (ve II. polovině roku výuky).
  • Střední skupina skoků: metodika výuky Sissonne ouverte, Feille, Sissonne tombeé, Soubresat.
  • Velká skupina skoků: Grand jete, Grand pa de chat, Enterlessé, Jete renveise.

Metodika výuky otáčení (pirouettes):

Provedení kvalitní piruety vyžaduje následující požadavky:

  • Kontrolu svalstva těla (udržovat správné držení těla a hlavy).
  • Při provádění otáčení je nutno «držet bodа», tj. umět udržet pohled na orientační bod ve směru pohybu, otáčet zpočátku hlavu, potom tělo.

U piruet dochází k následujícím chybám:

1. Při náklonu hlavy vpřed, budete pociťovat ztrátu rovnováhy a pád vpřed;

2. Při náklonu hlavy vzad, budete pociťovat ztrátu rovnováhy a pád vzad.

Aby jste se oprostili od těchto chyb, je nutno se naučit « držet bod ».

Před prováděním cvičení je nutno zpevnit svalstvo těla, hlavu držet přímo, zvolit pohledem orientační bod orem směrníkem pro otáčení v úrovni očí. Provádíme otáčku každých 90°, pohled zanecháváme na orientačním bodu. Při dokončování otáčení zpočátku otočime hlavu do strany orientačního bodu a teprve potom tělo.

Po osvojení toho cvičení provádíme otočení o 180°, řídíme se předchozími požadavky pro « držení bodu ».

Průpravná cvičení:

1. Stoj na špičkách u zdi, nebo gymnastické stěny (s oporou, nebo bez ní).

2. Stoj tváří k opoře: stoj na levé, pravá ohnuta do strany (špička u kolena). Naučit se udržovat stálou polohu těla bez opory rukou.

3. Stoj pravým bokem k opoře, na pravé noze, levá ohnutá do strany (špička u kolena), udržovat stálou polohu těla bez opory rukou.

4. Stoj levým bokem k opoře, v V. pozici nohou s podřepem, pravá ruka je v přípravné pozici. Odrazem obou nohou a s kmihem pravé ruky do první pozice, stoj na levé noze, pravá ohnutá do strany (špička u kolena) stojíme na osm dob, a udržujeme rovnováhu, pomocí svalstva těla.

Podle miry osvojení předcházejících cvičení dále provádíme cvičení bez opory (v případě nutnosti si pomáháme s oporou rukou), po té bez opory u středu sálu. Až poté provádíme cvičení № 4 s otáčením, odrážením rukou od opory se spojením rukou do první pozice. Střídáme přípravu k piruetě s prováděním piruety, potom uprostřed sálu. Nácvk je prováděn jak na pravé, tak i na levé noze En dehors (dovnitř).

Otáčení

Můžeme určit tři základní skupiny otáčení: ve smíšené opoře, v sedě, v kleku na koleně atd. na dvou nohách, na jedné noze. Níže jsou popsány nejčastěji používané druhy otáčení.

Otáčení na jedné noze

Otáčení na jedné noze může být souhlasné, kdy směr otáčení koliduje se stojnou nohou (na levé – doleva, na pravé – doprava), a nesouhlasné. V choreografii otáčení na zemi můžeme dělit na malé a velké. V malých otáčkách je volná noha ohnuta u kotníku, nebo u kolene, ve velkých – je odvedena o 90°. Podle polohy, ze které se provádí malé a velké otáčení, je lze podrozdělit na další skupiny:

  • 1) otáčení z II.pozice;
  • 2) Ze IV. pozice;
  • 3) Z V. pozice;
  • 4) z rovnováhy na jedné nebo obou nohách;
  • 5) po otáčení (plynulá otáčka).

Malé otáčení

(UTS-3, I. polovina roku studia). Všechna malá otáčení (souhlasný i nesouhlasné) nezávisle od toho, z jaké VP se provádějí, nejčastěji začínájí s podřepem, což odlehčuje možnost přechodu na stojnou nohu. Při otáčení na dvou nohách se otáčivý pohyb provádí současně odrazem oběma nohama. Opěrná noha pružně přechází na prsty (vysoké). Ke konci otáčení stjná noha přechází pružně do podřepu, neuvolňujeme ji a ne dříve, oval se a nejdříve, než-li se pata dotkne podlahy, druhou nohu z ohnuté pozice současně spouštíme do II., IV. pozice z prstů na celé chodidlo. Přechod se přitom uskutečňuje měkce, vyjímaje hopsnutí a přestoupení. Ruce jsou ve VP, jedna v I. pozici, další v II. pozici se uzavírá v I. postoji. Svalstvo těla je napnuto a ramena uvolněny. Otočení hlavy je stejné, jako při provádění otáčení na dvou nohách (viz. « Otáčení s přestoupením » skupina ZP-2). Celková činnost nohou, rukou, těla a hlavy je zřejmá.

Velké otáčení

(UTS-3, II. polovina roku výuky) provádí se na základě vertikálních, předních, bočních a zadních rovnovážných sil do 180, 360° a více. Stejně tak, jako i malé otáčení, může být souhlasné a nesouhlasné je možné provádět nejrůznějšími způsoby. Je možné kontinuální provedení otáčení v kterýkoliv póze, nebo přechodu do malé otáčky (spojení velkého a málého otáčení do jednoho rotačního pohybu na účet ohnutí volné nohy).

Všechny přístupy k otáčení vyplývají z provádění přesných činností, s jistotou, bez předběžného otočení ramen ve směru, protisměru budoucího otáčení. Odraz je prováděn přesným přenesením středu těžiště těla na stojnou nohu, s přiměřeným pohybem volné nohy. Velké otáčení dokončujeme stabilním a pružným spouštěním chodidla stojné nohy na podlahu.

Otáčení kruhovým kmihem nohy, vpřed, vzad

Představují přechod z vertikálně rovnovážného stavu (zezadu) do vertikální rovnováhy s nohou zezadu (vpředu). Charakteristickou zvláštností otáčení je setrvačný pohyb nohou. Otáčka se provádí na prstech nohy, přesným kmihem nohy vpřed, nebo vzad, a uskutečňuje výrazné otočení těla se současným zpevnění pozice nohy, která není odvedena do strany, leč se rozbaluje v kyčelním. Tělo zachovává svislou polohu, ramena jsou spauštěna, hlava je přímo.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky