m2 m1

Doporučené choreografické pohyby pro učebně - tréninkovou

skupinu ve střetím roce studia

Druhy «špagátu v ruském stylu

Cvičení OMP
1. «Provázek» s překračováním VP - III. pozice nohou, ruce v bok
 • 1 - poskok na levé noze, pravou ohnout do strany, ruce vpřed dlaněmi vzhůru
 • 2 - spouštět pravou, poskok na ní, levou ohnout do strany, ruce do strany
 • 3 - doba 1
 • 4 - spouštět pravou, přestoupit na ni, levou překročit vpřed na špičku s otočením vpravo, pravou ruku vzhůru, levou ruku v bok
Držení těla přímé
«vytočení» špička u kolena
«vytočení» špička u kolena
Provést překročení na špičce, nebo na patě
chor_31_01x
Cvičení OMP
2. «Provázek» s otočením VP - ІІІ. pozice nohou, ruce v bok
 • 1 - s otočením napravo poskok na levé, pravou ohnout do strany, ruce vpřed, dlaně vzhůru
 • 2 - spouštět pravou, dvojitý úder špičkou o zem, ruce do strany
 • 3 - s otočením napravo, přestoupit na levou v podřepu
 • 4 - dotočit se napravo do VP
Držení těla přímé, «Vytočení»
Špička u kolena
Dvojitý úder provést rychle
chor_31_02

Taneční pohyby v maďarském stylu

 

Cvičení OMP
1. «Klíč №1»
 • VP - stoj semknutý, ruce v bok
 • 1 - pravou dolů do strany. holeň ven dolů
 • 2 - napřimovat pravou, skok doprava do VP
Držení těla přímé
Kolena sevřená
Provádět střídavě s pravou a levou jednou nebo dvakrát
chor_31_03
Cvičení OMP
2. «Klíč №2» VP - OC
 • 1 - zkřížený stoj, nohy od sebe v podřepu, ruce dolů dovnitř zkřížené, pravá zvrchu
 • 2 - špičky u sebe, paty od sebe, ruce do strany dolů, dlaně vzhůru
 • 3 - stoj, levá ruka v bok, pravá ruka vzhůru s otočením zápěstí dovnitř vzad
 • 4 - pauza
Držení těla přímé
S otáčkou na špičkách
Kolena sevřená
S otáčkou na špičkách
Natočení hlavy vlevo, se záklonem hlavy vzad
chor_31_04
Cvičení OMP
3. «Klíč №3»
 • VP - podřep s předklonem vpřed, ruce za zády
 • 1 - půlkruh pravou ven
 • 2 - skok do VP
Držení těla přímé, hlava přímo
Provést skluzový pohyb do pozice na špičku, nebo vpřed dolů, střídavě z jednou, nebo z dvakrát z každé nohy, a také v otočení o 90°, nebo ukončit pohyb provedením  «Klíče №1»
chor_31_05
Cvičení OMP
4. «Passe» VP - stoj, ruce v bok
 • 1 - pravou ohnout do strany
 • 2 - VP
 • 3 - pravou ohnout vpřed
 • 4 - VP
 • 5 - pravou ohnout do strany
 • 6 - pravou ohnout vpřed vlevo
 • 7 - ohnout pravou do strany
 • 8 - VP
Držení těla přímé
špička u kolena
špička u kolena
špička u kolena
špička u kolena
chor_31_06
Cvičení OMP
5. VP - OC
 • 1 - ze skoku vzhůru doprava, poklek na levém koleně s natočením vpravo, pravou ruku vzhůru s natočením dlaní vzad levou ruku v bok
 • 3 - doba 1
 • 4 -VP
Držení těla přímé
Odraz oběma nohama
Natočení hlavy napravo
Natočení hlavy vlevo
chor_31_07
Cvičení OMP
6. VP - OC
 • 1-2 - kvapíkový krok s otočením doprava, ruce v bok
 • 3 - klek ne levém koleně; pravo ruku za hlavu, levou ruku v bok
 • 4 - VP
Držení těla přímé
Provést s odrazem a širokým krokem pravou, ve skoku spojit nohy
Udržovat napřímené nohy, přesnou polihu rukou. Natočit hlavu vpravo.
Totéž na druhou stranu
chor_31_08
Cvičení OMP
7. «Developpe» VP-ОС
 • 1 - ohnout pravou do strany, pravou ruku vpřed, levou ruku v bok
 • 2 - podřep на levé se záklonem, napřímit pravou vpřed, pravou ruku vzhůru vzad
 • 3 - dvojitý úder patou o zem (или соскок на levou)
 • 4 - VP
Držení těla přímé
Špička u kolena «vytočená»
Natočení hlavy nalevo
Dvojitý úder provést rychle
Provádíme jednou, nebo dvakrát, z jedné nohy na druhou na 4 dobu přestoupíme na druhou nohu
chor_31_09
Cvičení OMP
8. «Developpe» s posuvem vpřed VP-ОС
 • 1 - krok pravou vpřed, pravou ruku vpřed
 • 2 - krok levou vpřed pravou ruku vpřed do strany
 • 3 - krok pravou vpřed ohnout levou do strany, pravou ruku do strany
 • 4 - s poskokem v podřepu na levé, pravou vpřed, pravou ruku vzhůru vzad
Držení těla přímé
Široký krok ze špičky
Koleno «vytočené», špička u kolena
V záklonu napřímit nohu
chor_31_10

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky