m2 m1

Metodika výuky prvků klasického cvičení pro učebně - tréninkovou

skupinu ve čtvrtém roce výuky UTS-4

 

Cíle choreografické přípravy v učebně - treninkové skupině ve čtvrtém roce výuky UTS-4:

  • 1. Zdokonalování probrané látky ve skupině UTS-3.
  • 2. Metodika výuky piruety o 540°, 720° s oporou u středu sálu.
  • 3. Metodika výuky prvků na prstech полупальцах (p/š).
  • 4. Zdokonalování tvárnosti a koordinace pohybu v kombinaci s prvky ИВС.
  • 5. Metodika výuky Temps lie do 90° v první polovině roku výuky, s piruetou do 540°, 720° ve druhé polovině roku výuky.
  • 6. Metodika výuky provádění prvků cvičení u středu sálu s otočením do 90°, 180°, 360° – Tour lent. Prvky: Battement tendu, Battement jete, Rond de jambe par terre, Battement fondu, Battement frappé, Grand battement, pózy Tire-bounchon, Attitude, rovnováha s držení a bez držení. Tour lent – splnění prvků cvičení v otáčce na špičce nosné nohy s fixací chodidla po otáčce.
  • 7. Metodika výuky choreografie skoků s otočením do 360° (en tournant): (Sauté, Changement de pieds, Echappe, Sissonne ouverte, Sissonne tombeé.
  • 8. Sestavení etudy (části volného cvičení a kompozice).

Doporučená cvičení u opory a jejich kombinace

Prvek Kombinace
Demi plie, Grand plie Battement tendu, Passe par terre, Demi rond, Port de bras, Pirueta o 540°, 720
Battement tendu na p/š do Demi plie, Degage, Passe par terre, Dvojitý battement tendu, Battement jete, Demi rond, Pirueta o 540°, 720°. na p/š do Demi plie a do Demi plie, Battement tendu, Degage, Balancoire, Petit, Piqué, Puante, Tombeé, Pirueta o 540°, 720°.
Battement jete na p/š с Demi plie a do Demi plie, Battement tendu, Degage, Balancoire, Petit , Piqué, Puante, Tombeé, Pirueta o 540°, 720°.
Rond de jamb par terre Passe par terre, do Demi plie, Rond, Tombeé, Battement soutenu, Port de bras s roztažením, Rond de jamb en l'air, Pirueta o 540°, 720°
Battement soutenu Battement tendu, Rond de jambe par terre, Tombeé, Port de bras, Rond de jamb en l'air, Pirueta o 540°, 720°
Battement fondu Battement tendu, na p/š, Dvojitý battement fondu, Battement soutenu на 90°, Tombeé, Pirueta o 540°, 720°, Pirueta s rondem na p/š, Dvojitý Battement frappe
Battement frappe na p/š, Dvojitý Battement frappe do Demi plie do pózy v poloze na špičku, nebo dolů , Petit, Battu, Tombeé, Pirueta o 540°, 720°
Rond de jamb en l'air na p/š, do Demi plie, do pózy v poloze na špičku, nebo dolů, Demi rond, Dvojitý rond, Tombeé, Pirueta o 540°, 720°, Adagio
Battement developpe na p/š, Demi a Grand plie, Demi a Rond, Degage, Relevelent, pózy: Tire-bounchon, Attitude , Port de bras, Rovnováha s držením a bez držení, Pirueta o 540°, 720°, tour lent
Grand battement Z p/š a na p/š, Demi plie, Battement tendu, Battement jete, Piqué, Pointe , Balance, Balancoire, Tombeé, Grand rond de jambeé, Rovnováha s držením. Prvky IVS (stoj na rukách, výkrut vpřed vzad, do strany, různé opory). Se skoky: Saute, Changement de pieds, Glissade assemble, Jete Saute, Sissonne fouette, Sissonne fermee, Sissonne ouverte, Enterlese, Beduínský skok, Pirueta o 540°, 720°

Doporučené kombinace prvků umožňují zkrátit čas rozcvičky, a také procvičují koordinaci pohybu, paměť a logické myšlení.

Cvičení u středu

Metodika cviku provedení Temps lie o 90° v první polovině roku cvičení, s piruetou do 540°, 720° ve druhé polovině roku cvičení.

Metodika cviku prvku – pomalé otočení o 180°. Metodika cviku choreografie skoku střední skupiny s otočením o 360° (en tournant): Saut, Changement de pieds, Echappée(éšapé), Sissonne ouverte, Sissonne Tombe.

Temps lie o 90°

Tento druh cvičení se odlišuje od probraného výše v tom, že místo skluzu nohy se provádí battement developpe do demi-plie.

Výchozí poloha – V. pozice, pravá noha vpředu, vytočena vpravo. Zpočátku pravá noha provádí Battement developpe vpřed se součaným Demi plie na levou nohu.

Poté se provádí Pass degage se širokým postupným pohybem vpřed na celém chodidle přes natažené prsty nohy a fixuje prvkem Attitude croisse vzad. Napřímenou levou nohu (přes Battement tendu), přiloží zezadu do V. postoje s otáčkou vpravo (en Face).

ch_31_1

Při provádění Battement developpe zdviháme ruce do I. pozice. Během Pass degage pravá ruka přechází do II. pozice, levá – do III. pozice; během chodu levé nohy vzad do V. pozice, pravá prodlévá ve II. pozici, levá přechází do I. pozice.

Otáčení hlavy doprovází pohyb rukou.

Battement developpe pravou do strany v Demi plie na levé. Po té Pass Degage se širokým postupným pohybem stranou na celém chodidle přes protažené prsty a upevnění polohy nohy o 90°. Levá noha se ohýbá v koleni s vytočením vpravo. Po té se celé cvičení provádí na druhé noze.

Toto cvičení se provádí vzad v témže schématu.

Temps lie o 90° se provádí pomalu, na dva hudební takty, v rytmu 4/ 4: 1/4 – ohnutí nohy do poloha « u kolena », 1/4 – Battement develeppe, 1/4 – Pass Degage, 1/4 – fixace pózy. Po té: 1/4 – spouštění levé nohy do V. pozice a ohnutí pravé do polohy « u kolena », 1/4 – Battement developpe, 1/4 – Pass degage, 1/4 – fixace pózy atd.

Po osvojení Temps lie o 90° v pomalém tempu, lze přistoupit k provedení v rychlejším tempu.

Při tréninku Temps lie o 90° je nutno docílit vrcholné jednolitosti, přesnosti a sebevědomého pohybu, což vychovává u studujících pocit plastičnosti ucelení formy, která potom bude nutná ve více komplikovanějších a těžších formách pohybu.

Později ve skupinách SS a ВСМ se bude Temps lie o 90° provádět na prstech špičky nohou.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

 


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky