m2 m1

Doporučené choreografické pohyby pro učebně - tréninkovou

skupinu ve 4. roce výuky

 

TANEČNÍ POHYBY VE ŠPANĚLSKÉM STYLU

Cvičení OMP
1. «Drobné vyklepávání» VP - semknutý stoj v podřepu na špičkách , ruce vpřed, zápěstí dolů
 • 1 - pravou patu na podlahu
 • 2 - spouštět levou patu na podlahu. Pravu na špičku
 • 3 - spouštět pravou patu na podlahu. Levou nohu na špičku
 • 4 - Pauza
Držení těla přímé, provádíme u opory tváří, bokem k opoře u středu sálu.
Podle míry osvojení cvičení provádíme na doby:
 • 1-2 rychle, 3-4 pomalu
 • Cvičení je možné provádět v různých pozicích rukou:
 • 1) ruce dolů, předloktí vpřed;
 • 2) ruce nahoru dovnitř, dlaně ven;
 • 3) levou ruku vpřed, pravou ruku vzhůru, zápěstí dolů;
 • 4) ruce vpřed, zkřížit předloktí nahoře, pravá ruka před levou, dlaně dozadu
chor_32_01a
Cvičení OMP
2. VP - semknutý stoj v podřepu s otočením doleva, pravou ruku vpřed zápěstí dolu, levou ruku za zády dlaní dolů
 • 1 - krok pravou nohou vpřed do výpadu, levou vzad na špičku
 • 2 - krok levou nohou vpřed do výpadu, pravou vzad na špičku
 • 3 - doba 1
 • 4 - skok oběma nohama do podřepu, ruce vzhůru, dlaněmi ven
Držení těla přímé
Pomalý skluzový krok
Pomalý skluzový krok
Odraz oběma nohama
chor_32_01b
Cvičení OMP
3. VP - stoj na špičkách, opora dlaní levé ruky za zády, pravou ruku nahoru prsty od sebe dovnitř
 • 1 - širokým krokem do strany, výpad pravou do strany, levou do strany na špičku, pravou ruku přes levou do strany vlevo dolů, dlaně nahoru
 • 2 - skok doprava do VP
Držení těla přímé
Náklon těla a otočení hlavy vlevo
Rychlé provedení kruhového pohybu rukou
Provádět do každé strany po dvakrát, nebo střídavě jedenkrát
chor_32_01c
Cvičení OMP
4. VP - stoj, ruce vpřed překříženy, pravá před levou
 • 1 - krok pravou vpřed do podřepu, levou do strany dolů, pravou ruku vzhůru do strany, levou ruku do strany dolů
 • 2 - otočení dokola na pravé
 • 3-4 - totéž s otočením doleva
Držení těla přímé, kmih rukou
Náklon těla a otočení hlavy vlevo
Odraz stojnou nohou
Udržovat polohu těla jako v 1 době
Otočení provádět o 360°, nebo 720° a v kombinaci s jinými pohyby
chor_32_01d
Cvičení OMP
5. VP - stoj v podřepu, ruce doů, předloktí vpřed, dlaně nahoru
 • 1 - Krok pravou vpřed se záklonem vzad, pravou ruku vpřed, dlaňí dolů, opora levou rukou za zády, dlaní dolů
 • 2 - Krok levou vpřed
 • 3 - Pravou holeň vpřed se záklonem těla vzad, kmih rukami do III. pozice
 • 4 - VP
Držení těla přímé, pomalý krok
Neměnit polohu těla a rukou
Skluzový pohyb chodidlem
chor_32_01e
Cvičení OMP
6. VP - stoj, pravá ruka ve III. pozici, levá ruka v bok, dlaní dolů
 • 1 - křížený krok pravou vpřed do podřepu, levou ohnout ke kotníku zezadu, pravou ruku dolů
 • 2 - napřimit levou nohu, stoj na špičce, pohyb pravou nohou do strany vzad
 • 3 - otáčka vpravo, levou nohu vzad, holeň vlevo, pohyb rukama do strany vzůru
 • 4 - pravou přes «passe» do VP
Držení těla přímé
Střed těžiště přenést na pravou nohu
Udržovat rovnováhu
Záklon těla vzad vlevo
chor_32_01g
Cvičení OMP
7. VP - seknutý stoj v podřepu, pravá ruka vpřed, levá ruka za zády, dlaní dolů
 • 1 - 2 - otáčka vpravo ve stoji na špičkách, ruce v I. pozici
 • 3 - výpad pravou nohou do strany s nakloněním vlevo, levou nohou do strany na špičku, pravou ruky nahoru do strany, zápěstí dolů, levá ruka opřena o stehno
 • 4 - skok do VP
Držení těla přímé
Skluzový pohyb
otočení hlavy vlevo
Skok s doskokem na obě nohy
chor_32_01h
Cvičení OMP
8. VP-ОС
 • 1 - krok, pravou překřížit před špičkou levé nohy s otáčkou doprava, levá ruka v přípravné pozici,
 • 2 - přestoupit zezadu na levou nohu. ruce v I. pozici.
 • 3 - přestoupit zepředu na levou , pravá ruka v přípravné pozici, levá ruka ve III. pozici
 • 4 - pauza
 • 5 - 7 - totéž na levé noze
 • 8 - VP
Držení těla přímé
Směna položení rukou
Udržovat pozici rukou s otáčením těla a hlavy vpravo
Provádět na místě, s otočením o každých 90° a s postupným pohybem vpřed širokými kroky.
chor_32_01ch
Cvičení OMP
9. VP - stoj, levá ruka v bok, dlaní dolů, pravá ruka vpřed
 • 1-2 - otočení doprava ve stoji na špičkách, ruce v I. pozici
 • 3 - výpad na pravé do strany, levá noha do strany na špičku, pravou ruku vzhůru do strany, levou ruku v bok, dlaní dolů
 • 4 - VP
 • 5 - 8 - přeskořený skok
Držení těla přímé
Ruce v bok
Skluzový pohyb
Skluzovým pohybem přinožit levou nohu k pravé
Provedení výpadu do pokleku na koleno nebo do VP
chor_32_01i

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky