m2 m1

Doporučené prvky akrobacie a umělecké gymnastiky pro sestavení

učebně choreografických etud

 

Prvky akrobacie spojené s prvky choreografie u tyče, gymnastické stěny, nebo u středu sálu, se zařazenými prvky do individuální práce: statické (rovnováhy, špagát, opora, stojky) a dynamické (peřej, kotoul, PEREKIDKI, kola, KURBETY, POLUPEREVOROTY, přemet, salto) cvičení. статические (равновесия, шпагаты, упоры, стойки) и динамические (перекаты, kotouly, перекидки, колеса, курбеты, полуперевороты, перевороты, сальто) упражнения.

Podle míry osvojení choreografických prvků u opory a u středu sálý, pro rozvoj návyk jednolitého provedení několika prvků se doporučuje prostudovat prvky IBC. Pro sestavení bloku, nebo učení etudy, je nutno správně vybrat odlehčené prvky hodnotitelského programu - odpovídající roku studia.

Rovnováhy:

1. Špagátová rovnováha.

2. Špagátová rovnováha s držením za koleno, za holeň jednou, nebo oběma rukama.

3. Rovnováha prstenec.

4. Frontální.

5. Špagátová rovnováha s předklonem.

6. Rovnováha zadní.

 

Způsoby provedení špagátů:

1. Skluzem.

2. Přehoupnutí z opory v leže.

3. Ze stoje стойки перемахом.

4. Skokem.

5. Výkrut stranou do špagátu s oporou na jednu ruku.

6. Курбет do špagátu – перемахом.

7. Перекидка назад do špagátu (шпагат перемахом или курбетом).

8. Фляк do špagátu.

9. Salto do špagátu.

 

Mosty u žen:

1. Most na předloktí.

2. Most na jedné noze (s oporou ruky a nohy, volná noha je ohnuta a zvednuta nahoru).

3. Most na jedné ruce s oporou jedné ruky a nou nohou.

4. Most do kruhu – volná noha je ohnuta vzad k hlavě.

5. Most se špagátem – volná noha je zvednuta do svislé polohy.

6. Most s držením rukou za holeň (Most-přehyb).

 

Opory:

1. Opora úhlem vně (nohy u sebe a nohy od sebe).

2. Vysoký úhel – nohy přitaženy k hrudi.

3. Opora na loktech (s oporou na břichu, bedrech, na loktech ohnutých rukou).

4. Opora na lokti (s podporou volné ruky za oporou).

5. Opora na lokti (volná ruka je odvedena do strany nebo vzhůru), nohy lze rozkročit.

6. Horozontální opora (na poloohnutých rukou bez opory na loktech).

7. Horizontální opora na napřímených rukou (ruce napřímeny).

 

Перекаты:

1. В сед согнув ноги, ноги врозь, согнувшись на 1, на 2.

2. С поворотом do špagátu.

3. Перекат, прогнувшись из упора лежа, с коленей без опоры.

4. Перекат в стойку на голове, в стойку на rukách.

5. Перекат ze špagátu, z dřepu, z podřepu na 1.

6. Перекат do strany, do špagátu.

7. Перекат через спину с раскрыванием и без раскрывания ног врозь.

 

Přemety:

1. Přemet do zabalení.

2. Dlouhý přemet.

3. Z širokého stoje nohy od sebe.

4. Ze stoje na hlavě – перекатом.

5. Ze stoje na rukou.

6. Кувырок назад из упора присев, в положение полушпагата, на 1 или 2 колена; в прямой шпагат.

7. Přemet vzad, согнувшись.

8. Кувырок назад через стойку.

9. Кувырок прыжком (с разбега, толчком, согнувшись).

10. Лёт-кувырок.

11. Твист-кувырок (с места, прыжком вверх, назад с поворотом на 180°, твист-кувырок, согнувшись, рондат-твист-кувырок, фляк-твист-кувырок).

12. Пируэт-кувырок (на 360°).

13. Полтора пируэта-кувырок (с поворотом на 540°).

 

Перекидки:

1. Kmih jednou, odraz druhou.

2. Перекидка на одну через стойку шпагатом.

3. Перекидка назад (махом одной, толчком другой).

4. Перекидка назад do špagátu.

5. Перекидка через стойку на предплечья.

6. Толчком двумя через стойку.

7. Перекидка со сменой.

8. Перекидка назад в равновесие.

9. Перекидка назад do špagátu (перемах).

10. Перекидка вперед и назад через 1 руку.

11. Перекидка через стойку на предплечья.

 

Перевороты колесом:

1. Перевороты вправо, влево.

2. Колесо прыжком.

3. Колесо через 1 руку.

4. Рондат.

5. Колесо вперед (арабское).

6. Колесо вперед прыжком (арабское прыжком).

7. Колпинское колесо.

8. Колесо назад.

9. Колесо назад из седа (арабское).

 

Курбеты:

1. Курбет do špagátu.

2. Курбет в равновесие.

3. Курбет на спину.

4. Курбет в стойку на голове.

5. Курбет в стойку с перекатом.

6. курбета в стойку.

7. Курбет с поворотом на 180°.

8. Курбет с пируэтом на 360°.

 

Stojky:

1. Stojka na lopatkách s oporou na rukách pod zády.

2. Stojka na lopatkách (ruce a nohy na zemi).

3. Stoj na lopatkách (ruce podél těla).

4. Stoj na lopatce šikmo pod úhlem 45° s ohnutou nohou.

5. Stoj na hlavě.

6. Stoj na předloktí.

7. Stoj do pološpagátu.

8. Stoj na rukou v pološpagátě, špagátě.

9. Stoj na prsou.

10. Stoj na předloktí ve špagátu.

11. Stoj na předloktí кольцом одной.

12. Stoj na předloktí кольцом двумя.

13. Stoj na rukách шпагатом, кольцом одной, двумя.

14. Стойка с прогибанием (мексиканка) (с отведением и без отведения плеч).

15. Стойка углом с прогибанием в груди (стульчик или в горизонтальном положении).

16. Stoj na ruce (nohy u sebe), volná ruka do strany.

17. Stoj na ruce, nohy od sebe.

18. Stoj na ruce s přimknutou rukou.

19. Stoj na ruce флагом.

20. Stoj na ruce флагом ноги врозь.

21. Стойка кувырком, перекатом, колесом, толчком, силой из стойки на голове.

22. Повороты в стойке на 180, 360, 540, 720°.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky