m2 m1

Doporučené klasické skoky

 

Malá skupina skoků

Základní termín Základní pojem Gymnastická terminologie
Saute «skočený» Fixovaný skok vzhůru ve všech pozicích
Changement de pied «výměna nohou» Skok vzhůru se směnou nohy v V. pozici
Echappe «otevřený» Fixovaný skok z V. pozice do II. pozice v podřepu a II. pozice do V. pozice s podřepem
Glissade «skluz» Z V. pozice skoku do V. pozice s kluzným posuvem vpřed, do strany, vzad
Jete «hozený» Kmih pravou do strany dolů s výskokem na levé, doskok do podřepu, levá v poloze zezadu na kotníku
Pas de basque «baskův skok» Skok z V. pozice do V. pozice, se skluzem po oblouku
Assamble «spojneý» Z V. pozice kmih pravou do strany dolů, skok vzhůru s doskokem do podřepu v V. pozici
Emboitte «skok provedený švihem» Skoky s otočením do 180° se směnou poloh nohou vpředu, u kotníku, skok se směnou pozice nohou vpřed dolů, holeň vpřed - dovnitř

Střední skupina skoků.

Základní termín Základní pojem Gymnastická terminologie
Sissonne simple «skok z obou nohou» Ze III. nebo V. pozice nohou krok pravou, skok dopředu do vertikální rovnováhy. Totéž levou nohou
Sissonne ferme «skok do uzavřené pozice» Z V. pozice odraz oběma nohama, skok vpřed do vertikální rovnováhy s doskokem do V.pozice nohou
Sissonne ouverte « skok do otevřené pozice» VP - V. pozice nohou, skok vzhůru se současným otevíráním nohou přes polohu špička u kolena s návratem do VP skokem do « Assamble »
Sissonne tombee «падающии» VP - V. pozice nohou, skok vzhůru s doskokem do výpadu do libovolného směru s návratem do VP skokem « Assamble »
Sissonne fouetté «отхлест» VP-ІІІ. pozice, Ѵ. pozice nohou, krok levou vpřed s otočením o 180°
Entrelese «перекиднои» Krok levou vpřed, kmih pravou vpřed, přeskočením na pravou s otočením o 180° kmih levou vzad
Revoltade «взрывной» Stoj na levé, pravou vpřed (nebo vpřed dolů), odraz levou do skoku přes nohu s obratem o 180°

Velká skupina skoků

Základní termín Základní pojem Gymnastická terminologie
Grand jete velký skok Z III. nebo V. pozice nohou, krok a kmih pravou vpřed a levou vzad skok do špagátu
Jete en tournant skok do špagátu s otočením o 360° Krok pravou do strany, otočení doprava o 360° se současným skokem do špagátu a doskokem
Soubresat затяжной прыжок Fixovaný skok vzhůru s prohnutím v V. pozici
Jete renverse skok do špagátu v oblouku Stoj na levé noze, pravou nohu zezadu ke kotníku. Poskok na levé noze, pravá provádí krok vzad s otočením o 90° doprava, levá noha dokončuje krok vpřed, skok do špagátu na pravou nohu.
Saute basque Baskův skok Krok levou vpřed s kmihem pravou vpravou vpřed, pravo spouštíme do otáčky o 180°, levá je ohnuta, špička u kotníku
Fouete skok s otočením o 180°, «отхлест» Krok levou vpřed, kmih pravou vpřed, kmih rukami vzhůru, otočení o 180° do rovnováhy s podřepem

 


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky