m2 m1

Malá skupina skoků

 

Skok nacvičujeme tváří k opoře, při provádění skoku do strany, bokem k opoře, při provádění skoku vpřed a vzad. Podle míry osvojení provádíme u prostřed sálu ve třech směrech - vpřed, do strany, vzad; potom v otáčce o 90°, 180°, 360° a v kombinaci s různými prvky cvičení a prvky IVS. Při nácviku provádíme v pomalém tempu, potom tempo zrychlujeme, a podle míry osvojení skok provádíme u prostřed sálu. Sledujeme držení těla, ve fázi doskok a fixace chodidla na zemi. Ruce během skoku zvedáme z přípravné pozice I. pozice, potom do III. a spouštíme přes II. pozici do přípravné.

SAUTE

Skok z obou nohou na dvě. Provádíme ve všech pozicích nohou

Cvičení OMP
1. VP - І. pozice nohou v podřepu
 • VP - skok vzhůru
 • 1 - podřep do VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Odraz oběma nohama do skoku vzhůru s fixací pozice nohou.
Doskok na špičky s měkkým přechodem na celé chodidlo a do popřepu.
Vstát, zpevnit držení těla
chor_41_01

Nácvik provádíme tváří k opoře, zřetelně nohama a odrazem rukou od tyče, provedení skoku vzhůru s napnutými svaly těla a nohou, podle míry osvojení provádíme u prostřed sálu.

Doprovodné cvičení: VP – I, II, V. pozice nohou

Cvičení OMP
1. Releve
 • 1 - stoj na špičkách
 • 2 - VP
Držení těla přímé, svalstvo těla napnuté
2. Demi plie, releve
 • 1 - podřep
 • 2 - stoj na špičkách
 • 3 - fixovat stoj
 • 4 - doba 1
Držení těla přímé, fixovat napřímené nohy, svalstvo těla neuvolňujeme
3. Imitace skoku Saute
 • 1 - podřep
 • 2 - odraz dvěma
 • 3 - skok vzhůru
 • 4 - VP
Držení těla přímé, kolena «vytočena»
Napřímené nohy zafixovat v pozici
Doskok na špičky s měkkým přechodem na celé chodidlo a do popřepu

 


 

CHANGEMENT DE PIED

Skok ze dvou nohou na dvě se změnou položení nohou v V. pozici

 

Cvičení OMP
1. VP - V. pozice nohou, pravá vpředu v podřepu a - skok vzhůru
 • 1 - podřep do VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Odraz oběma nohama do skoku, zpevnit těsnou V. pozici nohou.
Doskok na špičky s měkkým přechodem na celé chodidlo a do popřepu. Vstát, zpevnit držení těla.
chor_41_02

Doprovodná cvičení: k provedení daného skoku použít analogicky skok Saute.

 


 

ECHAPPE

Skok s obou nohou na obě z V. pozice do II. pozice s otočením

 

Cvičení OMP
2. VP - V.pozice nohou, pravá vpředu
 • 1 - podřep
 • 2 - skok vzhůru
 • 3 - podřep do II. pozice nohou
 • 4 - skok vzhůru z II. pozice
 • 5 - podřep do V. pozice
 • 6 - VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Odraz oběma nohama do skoku, zpevnit těsnou V. pozici nohou
Před doskokem zafixovat II. pozici nohou
Odraz oběma nohama do skoku, zpevnit těsnou V. pozici nohou.
Fixace ve vzduchu v V. pozici
Doskok na špičky s měkkým přechodem na celé chodidlo a do popřepu
Vstát, zpevnit držení těla
chor_41_03

Doprovodná cvičení: VP – V. pozice nohou

 

Cvičení OMP
1. VP - podřep
 • 1 - stoj na špičkách
 • VP - krok pravou do strany, podřep do II. pozice
 • 2 - stoj na špičkách ve II. pozici
Držení těla přímé, kolena «vytočené» svalstvo těla napnuté
2. Skok do Saute v V.pozici
Skok do Saute ve II. pozici
Držení těla přímé, fixovat napřímené nohy, svalstvo těla neuvolňujeme. provádíme 4 - 8 krát
3. Provedení skoku Echappé V pomalém tempu s fixací pozice nohou

 


 

GLISSADE

Skok ze dvou nohou na dvě (skluzem, posunem vpřed, do strany, vzad)

Cvičení OMP
VP - V.pozice nohou, pravá vpředu
 • 1 - podřep
 • 2 - skok vpravo
 • 3 - podřep
 • 4 - VP
Držení těla přímé. Ruce v přípravné pozici
Odraz oběma nohama klouzovým skokem do strany, po odrazu nohy narovnat.
Ruce do strany dolů. Držení těla přímé. Ruce v přípravné pozici.
chor_41_04

Doprovodná cvičení: VP – V-pozice nohou

Cvičení OMP
1.
 • 1 - krok pravou vpřed
 • 2 - přinožit levou k pravé
Krok pravou ze špičky napřímené nohy
2.
 • 1 - podřep
 • 2 - krok pravou vpřed
 • 3 - přinožit levou k pravé
 • 4 - podřep
Držení těla přímé. Kolena «vytočena»
Krok pravou ze špičky
Napřímené nohy
Kolena «vytočena»
3.
 • 1 - podřep, ruce v bok
 • 2 - odraz levou, skluzový skok vpravo vpřed dolů
 • 3 - napřímenou levou nohu přinožit zezadu k pravé do VP
 • 4 - podřep
Držení těla přímé
Skluzový skok doků k zemi.
V okamžiku odrazu nohy napřímit, střed těžiště těla přenést na pravou nohu.
Nohy napřímeny
Kolena «vytočena»

 


 

PAS JETE

Skok vzhůru z jedné nohy najdenu v pozici Sur le cou de pied se prování na místě s posunem vpřed, nebo vzad

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou, pravá zezadu
 • 1 - podřep
 • 2 - odraz levou nohou vzhůru, kmih pravou do strany dolů
 • 3 - přeskok na pravou, levou vzad ke ketníku do podřepu
 • 4 - VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Kmih rukami do strany dolů
pravá ruka v I. pozici, levá do II.
Držení těla přímé
chor_41_05

 


 

PAS DE BASQUE

Skok z obou nohou na obě z V. pozice nohou do V. pozice. Provádíme vpřed, po oblouku do prava a doleva.

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou
 • 1 - otáčka napravo
 • 2 - s podřepem na levé, pravou vpřed na špičku
 • 3 - půlkruh pravou do strany na špičce
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Ruce v I. pozici, pravá noha skluzem vpřed na špičku
Ruce do strany dolů, pravá noha skluzem do strany na špičku
4 - skok vzhůru do II. pozice
 • 5 - podřep v I.pozici
 • 6 - podřep s otočením nalevo, pravou nohu vpřed na špičku
 • 7 - odraz levou skok vzhůru do V.pozice nohou
 • 8 - podřep do V.pozice nohou
Přeskočit na pravou nohu, nohy ve II. pozici
Střídavě doskok do I. pozice v podřepu, ruce v přípravné pozici.
Skluzovým pohybem skok s posuvem vpřed vzhůru, ruce v I. pozici
Spojit nohy v V. pozici, ruce v I.pozici
Ruce do II. pozice
chor_41_06

Nácvik provádíme bokem k opoře, podle míry osvojení provádíme uprostřed sálu ve spojení s dalšími skoky a prvky cvičení.

 


 

SOUBRESAT

Skok z V. do V. pozice oběma nohama, dopad na obě nohy

Cvičení OMP
VP-V. pozice nohou, pravá vpředu
 • 1 - podřep
 • 2 - odraz oběma nohama vzhůru
 • prohnout se
 • 3 - podřep
 • 4 - VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Kmih rukami přes I. do III. pozice
Ruce v přípravné pozici. Držení těla přímé
chor_41_07

 


 

ASSAMBLE

Skok z V. do V. pozice oběma nohama, dopad na obě nohy

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou, pravá zezadu
 • 1 - podřep
 • 2 - s poskokem na levé noze, kmih pravou do strany dolů
 • 3 - spojit nohy do V. pozice, podřep, pravá vpředu
 • 4 - VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Kmih rukama do strany dolů
Levá ruka v I. pozici, pravá ruka do II. pozice
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
chor_41_08

Nacvičujeme tváří k opoře, zpočátku provádíme schéma skoku bez výskoku, potom samotný skok. Podle míry osvojení provádíme u prostřed sálu samostatně a v kombinaci s jinými skoky.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky