m2 m1

Střední skupina skoků

 

SISSONNE FERME

skok z V. pozice nohou, do V. , oběma nohama, s dopadem na obě nohy s postupem vpřed, do strany, vzad.

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou
 • 1 - podřep
 • 2 - odraz oběma nohama, skok vpřed vzhůru do váhy na pravou, levou vzad
 • 3 - pojit nohy do V. pozice v podřepu, pravou vpředu
 • 4 - VP
Držení těla přímé,ruce v přípravné pozici.
Ruce v I. pozici.
Kmih rukama - levou vpřed, pravou do strany
ruce do II. pozice
chor_42_01

Analogicky se provádí v každém ze tří směrů. Nacvičujeme bokem u opory, v kombinaci s GRAND BATTEMENT u prostřed sálu s prvky cvičení a prvky IVS ИВС.

 


 

SISSONNE TOMBE

Skok z obou nohou na jednu do V. pozice s výpadem do tří směrů - vpřed, do strany, vzad

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou
 • 1 - podřep
 • 2 - odraz oběma nohama skok vzhůru
 • 3 - ohnut pravou špičku u kolena
 • 4 - výpad levou vpřed současně s kmihem pravou vzad dolů, skok vzhůru, dopad do V. pozice nohou a do VP
Držení těla přímé
ruce v přípravné pozici
Skok odraz oběma nohama,fixace V. pozice nohou, ruce v I. pozici
Ruce udržují І. pozici.Levá noha vzad na špičku, spojit nohy do V. pozice. Provedení Assebllé
chor_42_02

 


 

SISSONNE OUVERTE

Skok z obou nohou na obě s provedením do tří směrů: vpřed, do strany, vzad a En Tournant s otočením o 180° a 360°

 

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou
 • 1 - podřep
 • 2 - odraz oběma nohama skok vzhůru
 • 3 - ohnout pravou do «passe»
 • 4 - podřep na levé, pravou do strany nebo do strany dolů
 • 5 - kmih pravou do strany vzhůru a odrazem levé skok vzhůru
 • 6 - spojit nohy do V. pozice
 • 7 - podřep
 • 8 - VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Ruce v přípravné pozici
Ruce do I. pozice
Špička u kolena, udržovat I. pozici rukou
Ruce do II. pozice
Kmih rukama do strany vzhůru
Provest ассамбле
Spustit ruce do přípravné pozice
Ruce v přípravné pozici
Držení těla přímé
chor_42_03

Nácvik bokem a tváří k opoře, osvojení dříve používané prvky PASSE, DEVELOPPÉ a skok SOUTE a ASSEMBLÉ, v kombinaci s prvky cvičení a prvky ИВС, dle míry osvojení pak provádět u prostřed sálu.


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky