m2 m1

Velká skupina skoků

 

SISSONNE OUTER

Skok z jedné nohy na druhou s obratem o 180°

 

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou
 • 1 - krok pravou vpřed
 • 2 - kmih levou vpřed
 • 3 - odraz pravou, kmih levou vpřed vzhůru
 • 4 - s obratem o 180° kmih levou vzad vzhůru
 • 5 - podřep na levou, pravou vzad
 • 6 - napřímit levou, pravou postavit k levé
 • 7 - podřep
 • 8 - VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Ruce do I. pozice
Ruce do ІІІ. pozice
Pravou ruku vpřed vzhůru, levou ruku do strany
Zachovat předchozí pozici rukou
Kmih rukama do strany dolů
Ruce do přípravné pozici
Držení těla přímé
chor_43_01

Nacvičuje se bokem u opory v kombinaci s prvky Battement jete, Grand battement jete a ve spojení s prvky ИВС. Podle míry osvojení se provádí s podporou partnera, po té samostatně, uprostřed sálu na levou, nebo na pravou nohu, střídavě, nebo ve spojení s prvkem Passe chasse ( chasse, nebo kvapíkovým krokem).

 


 

ENTRELESE

Skok z jedné nohy na druhou s obratem o 180° a se směnou pozic nohou zezadu.

 

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou
 • 1 - krok levou vzad
 • 2 - s obratem v levo, odraz levou, spojit nohy v V. pozici
 • 3 - výpad levou vpřed do strany
 • 4 - kmih pravou vpřed vzhůru s odrazem na levou
 • 5 - přeskočit na pravou s obratem o 180°
 • 6 - kmih levou vzad vzhůru
 • 7 - podřep na pravou, levou vzad
 • 8 - spustit levou vzad, napřímení se do VP
Držení těla přímé
ruce v přípravné pozici
levou ruku vpřed vzhůru, pravou do strany. Ruce do ІІ. pozice. Levou vpřed, pravou do strany. Ruce do III, pozice. Udržovat III. pozici rukou, Pravou ruku vpřed vzhůru, levou ruku do strany
Udržovat předchozí polohu ruky. Kmih dolů ruce v přípravné pozici
chor_43_02

Nácvik « přehození » bokem u opory, kmihovými pohyby značkujeme zpočátku jenom schéma skoku, s posunem podél opory, potom ve skoku a později v kombinaci s Grand battement, podle míry osvojení – s podporou partnera, nebo samostatně u středu sálu,oprostřed v nejrůznějších varianách s rozběhem , z kvapíkového kroku, z jednoho kroku.

 


 

Doprovodné cvičení: VP – stoj levým bokem u opory.

 

Cvičení OMP
1 - krok levou vpřed
 • 2 - kmih pravou vpřed
 • 3 - s obratem nalevo přestoupit na pravou s kmihem levou vzad
 • 4 - přinožit levou k pravé, nebo pokračovat v posunu vpřed
Krok ze špičky
Kmih pravou rukou vpřed.
Držení těla přímé
Kmih pravou rukou vzhůru
Levou ruku do strany

 


 

SOUT DE BASQUE

Skok z jedné nohy na druhou

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou
 • 1 - podřep na levé, pravou ohnout do strany, špička na kotníku
 • 2 - napřímit pravou, krok do strany do podřepu, levou do strany na špičku
 • 3 - s obratem o 180°, odraz pravou vzhůru, kmih levou do strany dolů
 • 4 - s obratem o 180° přeskok na pravou do podřepu, levou ohnout do strany, špičku ke kotníku
 • 5 - napřímit pravou, krok do strany
 • 6 - levou přinožit k pravé noze
 • 7 - podřep
 • 8 - VP
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici
Pravou ruku do I. pozice,levou ruku do ІІ. pozice
Ruce do II. pozice
Levou ruku do І. pozice, pravou ruku do ІІ. pozice
Pravou ruku do I. pozice, levou ruku do II. pozice
Ruce do II. pozice
Kmihem dolů ruce spustit do přípravné pozice
Držení těla přímé
chor_43_03

Skok nacvičujeme bokem u opory, provádíme schéma skoku kroky a kmihy, potom ve výskoku u opory, v nezbytném případě s dopomocí partnera nebo samostatně u prostřed sálu s rozběhem, z kvapíkového kroku, nebo z jednoho kroku.

 


 

GRAND JETE

Skok z V. pozice z jedné nohy do špagátu

 

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou
 • 1 - krokо a odraz levou vpřed
 • 2 - kmihem pravou vpřed vzhůru skok vpřed vzhůru
 • 3 - kmih levou vzad
 • 4 - Dopad na pravou do podřepu, levou vzad
Držení těla přímé
Ruce v přípravné pozici
Levou ruku vpřed, pravou do strany.
Kmih levou rukou do ІІІ. pozice, pravou rukou do ІІ. pozice, otočit hlavu napravo. Udržovat pozici rukou.
Doskok na pravou, přinožit levou, udržovat pozici rukou
chor_43_04

Skok nacvičujeme bokem u opory, provádíme schéma skoku kroky a kmihy, potom ve výskoku u opory, v nezbytném případě s dopomocí partnera nebo samostatně u prostřed sálu s rozběhem, z kvapíkového kroku, nebo z jednoho kroku.

Metodika nácviku: z kroku do skoku.

 • 1) Stojíme tváří k opoře, kmihy vzad; stojíme zády k opoře, kmihy vpřed.
 • 2) Stojíme na gymnastické kladině (5-6 zespodu), amplitudové kmihy zezadu, do pozice špagát.
 • 3) Kmihy vpřed a vzad v postupu od jedné strany sálu ke druhé, v diagonále, po kruhu.
 • 4) Skok přes « orientační bod ».
 • 5) Provedení skoku z kroku s dopomocí, nebo podél gymnastické stěny, nebo s oporou u tyče, nebo nez ní.
 • 6) Samostatné provedení skoku se 2–3 kroky rozběhu z kvapíkového kroku, nebo jednoho.

Nacvik skoku do špagátu, – zpočátku bokem s oporou, provádíme kmihy vpřed a vzad, podle míry osvojení překračujeme přes směrník, potom přeskakujeme. U gymnastické stěny v stoje s oporou na ohnuté pravé noze na 4 nebo 6 tyč zespodu, pohyb levou vzad, usměrňuje opěrnou nodu do polohy špagát ve vzduchu, provedení skoku u prostřed sálu pak s pomocí partnera a samostatně s rozběhem, s kvapíkového kroku, nebo z jednoho kroku.

 


 

GRAND JETE EN TOURNANT

Skok z V. pozice do V.pozice, oběma nohama na jednu s otáčkou o 360° do špagátu

Cvičení OMP
VP - V. pozice nohou, ruce v I. pozici
 • 1 - 2 - krok pravou do strany s otáčkou o 360° napravo
 • 3 - 4 - skok do špagátu (Grand jete)
Držení těla přímé,
Ruce rozvinout do strany, spojit do I. pozice
Ruce rozvinout, levou vpřed dlaní dolů, pravou do strany

Nacvičuje se současně se skokem do špagátu. Otáčka se nacvičuje zvlášť, potom ve spojení se skokem. Možné provedení skoku doplněného kroky po otáčce.

 


 

GRAND SOUBRESAT

Skok z V. pozice nohou do V. pozice, ze dvou nohou na dvě

Cvičení OMP
VP - podřep na levé. Pravá ohnutá špička zezazdu na kotníku
 • 1 - odskčit na levé vzad, kmih pravou vzad dolů, krok pravou vzad
 • 2 - krok levou vzad
 • 3 - krok pravou do strany otočením o  90°
 • 4 - skok krokem na levou, pravou vzad (nebo do Attitude)
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici. Pravou ruku vpřed, levou ruku do strany

Kroky provádět po oblouku, ruce pomalu spouštíme do přípravné pozice
Pravou ruku vpřed, levou do strany

 


 

JETE RENVERSE

Skok z V. pozice nohou, z obou noh na jednu

Cvičení OMP
VP - podřep na levé. Pravá ohnuta, špička zezadu na kotníku
 • 1 - uskočit na levou vzad, kmih pravou vzad dolů, krok pravou vzad
 • 2 - krok levou vzad
 • 3 - krok pravou do strany s otočením o 90°
 • 4 - skok krokem na levou, pravou vzad (nebo Attitude)
Držení těla přímé, ruce v přípravné pozici.
Pravou ruku vpřed, levou ruku do strany
Kroky provádíme po oblouku, ruce pomalu spouštíme do přípravné pozice
Pravou ruku vpřed, levou do strany

Zpočátku nacvičujeme posun po oblouku, potom ve skoku s nizkou amplitudou v pomalém tempu. Podle míry osvojení provádět ve fází letu v rychlejším tempu. Tentýž skok lze prodět do polohy Attitude, nebo do prstenec.

 


Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky