m2 m1

Metodika výuky skoků v lidovém stylu

 

«ROZNOŽKA»

Odraz oběma nohama, skok vzhůru, ohnout tělo, nohy od sebe, ruce před sebe do strany

Průpravné cvičení:

 

Cvičení OMP
1. VP - sed, nohy od sebe
 • 1 - 3 - předklon s pérováním vpřed
  a vzad, ruce vzhůru do strany,
  s dotykem špiček nohou
 • 4 - VP
Držení těla přímé, s maximální amplitudou
Totéž v rychlejším tempu
chor_45_01a
Cvičení OMP
2. VP - sed, nohy od sebe
 • 1 - předklon, ruce vzhůru do strany
 • 2 - VP
Držení těla přímé, s maximální amplitudou
Provádět 8 - 16 krát
chor_45_01b
Cvičení OMP
3. VP - sed, nohy od sebe, ruce vzhůru
 • 1 - kotoul vzad s dotykem špiček za hlavou
 • 2 - VP
Držení těla přímé
Provádět 8 - 16 krát
chor_45_01c
Cvičení OMP
4. VP - ос
 • 1 - podřep, ruce vzad dolů
 • 2 - skok s ohnutými nohami od sebe, ruce vpřed do strany, s dotykem špiček
 • 3 - podřep, ruce vpřed
 • 4 - VP
Držení těla přímé
Odraz oběma nohama
Provádět z cviku Most, do cviku Batty

chor_45_01d
Cvičení OMP
5. VP - vis, stoj zády ke gymnastické stěně na 2-3 doby dolů
 • 1 - vis ohnout nohy od sebe
 • 2 - VP
Nohy napřímeny
Provádět silou svalů
provádět 8 - 16 krát

 
Cvičení OMP
6. VP - vis na bradlech, nebo na hrazdě
 • 15 - vis nohy od sebe
 • 16 - VP
Nohy napřímeny
Udržovat úhel 90°, nohy od sebechor_45_01f
Cvičení OMP
7. VP - vis na bradlech, nebo na hrazdě
 • 1 -15 - vis, nohy do úhlu od sebe
 • 16 - VP
Nohy napřímeny
Udržovat velký úhel, nohy od sebechor_45_01g

«METLICE»

Skok s ohnutím, ruce vzhůru

Průpravné cvičení:

Cvičení OMP
1. VP - sed, ruce nahoře
 • 1 -3 - předklon s pérováním
 • 4 - VP
V kolenou neohýbat, špičky napnuty
chor_45_02a
Cvičení OMP
2. VP - sed, ruce nahoře
 • 1 - náklon vpřed
 • 2 - VP
V kolenou neohýbat, špičky napnuty.
Provádět v rychlém tempu 8-16 krát


chor_45_02b
Cvičení OMP
3. VP - leh na zádech
 • 1 - nohy vzhůru s dotykem špičkami za hlavou
 • 2 - VP
Kmih rukama vzhůru.
Provádět rychle 8 - 16 krátchor_45_02c
Cvičení OMP
4. VP - podřep s předklonem ruce vzad
 • 1 skok vzhůru, s ohnutím nohou
 • 2 - VP
Držení těla přímé, hlava přímo
Kolena k hrudi, kmih rukama k ramenům


chor_45_02d
Cvičení OMP
5. VP - podřep s předklonem, ruce vzad dolů
 • 1 - skok vzhůru s prohnutím těla, ruce vzhůru
 • 2 - VP
Držení těla přímé, hlava přímo
Odraz oběma nohama a kmihem rukou
chor_45_02e

Provádět vzletně, z cviku Most,  na trampolínu, poté na zemi. Nohy musí být rovnoběžně se zemí. Ohyb těla musí být maximální. Pro nácvik skoku  dodržovat - nohy ohnuté a od sebe.


«KOZÁK»

Skok odraz oběma nohama vzhůru. prohnutí těla, ohnout levou nohu vzad, ruce vzhůru

Průpravné cvičení:

 

Cvičení OMP
1. VP - sed na levé patě, pravou vpřed
 • 1 3 - pružinové předklony, ruce vzhůru
 • 4 - VP
Provádět s masimální amplitudou
Záda a nohy jsou nypřímeny


chor_45_03a
Cvičení OMP
2. VP - sed  na levé patě, pravou vpřed
 • 1 předklon, ruce vzhůru
 • 2- VP
Provádět rychle, s maximální amplitudou
Záda a nohy jsou napřímeny
chor_45_03b
Cvičení OMP
3. VP - ОС
 • 1 podřep, ruce vzad dolů
 • 2 - skok vzhůru, ohnout nohy
 • 3 - podřep, ruce vpřed
 • 4 - VP
Držení těla přímé, s předklonem, do zabalení
Provádět 8-16 krát
chor_45_03c
Cvičení OMP
4. VP - sed
 • 1 předklon, ruce vzhůru
 • 2 - překuli vzad na záda, ohnout levou, pravá se špičkou dotýká země za hlavou, ruce vzhůru
 • 3 - doba 1
 • 4- VP
Držení těla přímé, nohy napřímeny, překulení provádět v rychlém tempu
chor_45_03d
Cvičení OMP
5. VP-ОС
 • 1 podřep ruce vzad dolů
 • 2 - skok vzhůru s prohnutím, ohnout levou vzad, ruce vzhůru
 • 3 - podřep s předklonem a rukami vpřed
 • 4 - VP
Držení těla přímé
Odraz oběma nohama
Provádět z cviku Most, do cviku baty


chor_45_03e

«Pistole»

Krokem a odrazem levou vpřed, skok vzhůru s prohnutím, ohnout levou vzad, ruce vzhůru

Průpravné cvičení:

 

Cvičení OMP
1. VP-ос
 • 1 krok levou vpřed do strany s otočkou nalevo, ruce vzad dolů
 • 2 - odraz levou stoj na špičce,  kmih pravou vpřed vlevo, levou rukou kmih vpřed , pravou rukou kmih vzhůru.
 • 3 - poklesnout na levé chodidlo
 • 4 - přinožit pravou do VP
Držení těla přímé, nohy napřímeny
otočení na špičce, levou kmih o 90°

chor_45_04a
Cvičení OMP
2. VP - vis stoj v kruzích
 • 1 krokem a odrazem levou vpřed vlevo, kmih pravou vpřed levou nohu ohnout vzad
 • 2 - skok s otočením
 • 3 - poklesnou na levou
 • 4 - přinožit pravou do VP
Držení těla přímé, svalstvo napnuté
provést rychle

chor_45_04b

«PISTOLE»

V obratu krokem levou vpřed, kmih pravou vpřed, ruce vzhůru, skok vzhůru, ohnout levou, obrat o 360°, pokles nohou do VP

Průpravné cvičení: Podle míry zvládnutí skoku « pistole » provádět skok s otočením o 360°, z jednoho kroku, nebo kvapíkového kroku.

Cvičení OMP
1. VP-ос
 • 1 krok vpřed do strany s otočkou nalevo, ruce vzad dolů
 • 2 - odraz levou vpřed stoj na špičce, kmih pravou vpřed vlevo, levou rukou kmih vpřed, pravou rukou kmih vzhůruх
 • 3 - poklesnout na levé chоdidlo
 • 4 - přinožit pravou do VP
Držení těla přímé, nohy napřímeny
Otočit se na špičce levou pohyb o 90°
chor_45_05a
Cvičení OMP
2. VP - vis stoj na kruzích
 • 1 krok a odraz levou vpřed vlevo, kmih pravou vpřed levou ohnout vzad
 • 2 - skok do otočky
 • 3 - poklesnout na levou
 • 4 - přinožit pravou do VP
Držení těla přímé, svalstvo napnuté
Provést rychle
chor_45_05b

BOČNÍ «PISTOLE»

Křížený krok do strany a odraz levou, kmih pravou do strany, skok vzhůru ohnout levou, špička u kolena, levá ruka vzhůru, pravá ruka do strany

Průpravné cvičení:

 

Cvičení OMP
1. VP-ос
 • 1 křížený krok levou do strany, ruce vzad dolů
 • 2 - kmih pravou do strany, levou ruku vzhůru, pravou ruku do strany
 • 3 - pravou do VP
 • 4 - přestopit ne levou do VP
Držení těla přímé Kmih napřímenou nohou,
Střed těžiště těla je na levé nozechor_45_06a
Cvičení OMP
2. VP-ОС
 • 1 křížený krok levou do strany, ruce vzad dolů
 • 2 - в стойке на носке левой, kmih pravou do strany, levou ruku vzhůru, правую руку в сторону
 • 3 - pravou do VP
 • 4 - přestoupit levou do VP
Držení těla přímé
Kmih napřímenou nohou, центр тяжести туловища на левой

chor_45_06b
Cvičení OMP
3. VP - stoj tváří k opoře
 • 1 křížený krok levou do strany
 • 2 - толчком левой, подскок вверх, pravou do сторону, левую согнуть do strany
 • 3 - krátгибая левую, встать на неё
 • 4 - pravou do VP
Držení těla přímé
Špička u kolena
Provádět поочередно с правой и елевой, выдерживая паузу
После усвоения у опоры Provádět на середине в медленном, затем в среднем темпе
chor_45_06c

«JELEN»

Odraz oběma nohama, skok vzhůru, ohnout pravou nohu, levou nohu vzad, levou ruku vpřed, pravou ruku vzhůru

Průpravné cvičení:

Cvičení OMP
1. VP - sed na pravé patě a levou na bedru, pravou vzad
To samé s levou
Držení těla přímé


chor_45_07a
Cvičení OMP
2. VP - vis stoj na kruzích
 • 1 podřep
 • 2 - odraz oběma nohama, skok vzhůru ohnout levou, pravou vzad
 • 3 - výdrž
 • 4 - VP
Možno provádět na bradlech se sníženou výškou
Provádět 8-16 krát


chor_45_07b
Cvičení OMP
3. VP - ос
 • 1 podřep ruce vzad dolů
 • 2 - skok vzhůru, ohnout levou vzad, pravou vzad, pravou ruku do strany, levou ruku nahoru
 • 3 - podřep ruce vpřed
 • 4 - VP
Držení těla přímé,
odraz oběma nohama
předklon

chor_45_07c

«BEDUÍNSKÝ»

křížený krok levou do strany, ВЗМАХ ПРАВОЙ НАЗАД, С НАКЛОНОМ ВПЕРЕД, ОПУСКАЯСЬ НА ПРАВУЮ, ВЗМАХ ЛЕВОЙ НАЗАД С ПОВОРОТОМ НА 360°, ВЗМАХ РУКАМИ СПРАВА НАЛЕВО В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

 

Cvičení OMP
1. VP - stoj tváří ke gymnastické stěně na vzdálenost  půlkroku od ní, držení za tyč, ruce v úrovni hrudi
 • 1 kmih pravou vzad
 • 2 - VP
 • 3 - kmih levou vzad
 • 4 - VP
Držení těla přímé,
opora na napřímených rukou, nohy napřímeny
Podle míry osvojení provádět s předklonem, potom s poskokem
chor_45_08a
Cvičení OMP
2. VP - stoj tváří ke gymnastické stěně na vzdálenost jednoho kroku od ní, držení za tyč, v úrovni hrudi
 • 1 křížit krok levou, pravou s předklonem, kmih pravou vzad
 • 2 - spouštět na pravou, pohyb levou vzad
 • 3 - spouštět levou, otáčka nalevo
 • 4 - s otočením doprava přinožit pravou do VP
Držení těla přímé
Opora napřímenými rukami, nohy napřímeny
Z počátku provádět s přestávkami, podle míry osvojení provádět serii skoků podél opory


chor_45_08b
Cvičení OMP
3. VP - pár cvičenců stojí tváří proti sobě, s zkřížovým držením rukou vpřed, provádí střídavě cvičení, s postavenou vzájemnou oporou rukama
Podle míry osvojení provádět samostatně, ve fázi letu přidat maximální pohyb rukama ze stránky do strany ve vodorovné rovině
chor_45_08c

«BLANŠ»

Krok levou do strany, kmih rukama vpravo a odraz levou, s otočením o 360° , nohy přinožit, ruce vzhůru, doskok do pokrčených nohou.

Průpravné cvičení:

 

Cvičení OMP
1. VP -leh na zadech, ruce vzhůru
 • 1 překulit se vpravo do polohy v leže, ruce vzhůru
 • 2 - překulit se napravo do VP
Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme

chor_45_09a
Cvičení OMP
2. VP - vis leže na bradlech
 • 1 krokem pravou do strany, z otáčky v pravo do vis v leže na pravém boku
 • 2 - obrat napravo do vis v leže zezadu
 • 3 - obrat na pravo do vis  vleže na levém boku
 • 4 - obrat na pravo do VP
Možno provádět na hrazdě nebo na kruzích
otáčku provést přestoupením z nohy na nohu
Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme


chor_45_09b
Cvičení OMP
3. VP - stoj tváří ke gymnastické stěně s odstupem na délku jednohoapůl kroku od ní
 • 1 podpor ležmo s ohnutou rukou na tyči v úrovni prsou
 • 2 - otočka v pravo do VP
Svalstvo těla a nohou neuvolňujeme
Provádět rychle. Odraz oběma nohama otočka na špičkáchх.
Odrazem rukou vstát do VP


chor_45_09c
Cvičení OMP
4. VP - stoj, nohy od sebe
 • 1 krok levou do strany, pravou do strany dolů s předklonem vlevo, kmih rukama vpravo
 • 2 - VP
Tělo ve vodorovné poloze. Provádět s maximální amplitudou 8-16 krát do jednéу, potom do druhé strany, použít žíněnku, kostkychor_45_09d
Cvičení OMP
5. VP - ос
 • 1 krok levou do strany, kmih pravou do strany dolů s předklonem vlevo, kmih rukama vpravo
 • 2 - odraz levou, otočení vpravo
 • 3 - obraceně napravo, postavit se na pravou v podřepu
 • 4 - napřímení, přinožit levou do VP
Držení těla přímé
Provádět v horizontální rovině v poloze nohou od sebe nebo u sebe
Svalstvo těla a nohou neuvolňujemechor_45_09e

«KOZA»

Krok a odraz levou do strany, pravou do strany dolů s kmihem rukama vzhůru, skok s obratem o 360°, ohnuté nohy do úhlu s doskokem na pokrčené nohy

Průpravné cvičení:

 

Cvičení OMP
1. VP - opora v sedě zezadu
 • 1 kmih pravou vpřed do vrchu
 • 2 - pravou přes do strany dolů do VP
 • 3 - levou vpřed do vrchu
 • 4 - levou do strany doů do VP
Držení těla přímé, nohy napřímeny
Totéž vlevochor_45_10a
Cvičení OMP
2. VP - opora vsedě, zezadu ohnutá levá
 • 1 odraz levou, kmih pravou přes po oblouku do strany do VP
 • 2 - ohnout pravou, levou vpřed
 • 3 - 4 - změna polohy
Držení těla přímé, nohy napřímeny
To samé vlevo


chor_45_10b
Cvičení OMP
3. VP - svis leže, zezadu na dolní žerdi bradel
 • 1 kmih pravou vpřed vzhůru doprava po oblouku do VP
 • 2 - kmih levou vpřed vzhůru doprava po oblouku do VP s otočením do prava
 • 3 - vis leže
 • 4 - otočení doprava do VP
Možno provádět na kruzích a nízkých bradlech. Nohy napřímeny
Svalstvo těla a nohou neuvolňovat. Po osvojení provádět s otočením na kruzích, potom samostatně na středu sálu, po té přidat kmih rukou do opačné strany kroku

chor_45_10c

«SOUDEK»

Krok a odraz levou do strany, kmih rukama vzhůru, skok s otočením o 360°, ohnout nohy, nohy ohnuté, doskok s snížených nohou

Průpravné cvičení:

 

Cvičení OMP
1. VP - vis, ohnout nohy do kruhu. Vyměna pozice ohnutých nohou ve výskoku počínaje krokem do strany Možno provádět na bradlech, na hrazdě
chor_45_11a
Cvičení OMP
2. VP - vis, ohnout nohy do kruhu.
 • 1 krokem a odrazem pravou do strany, ohnout levou vpřed
 • 2 - s otočením do prava,  spustit se na levou, ohnout pravou
 • 3 - s otočením do prava, spustit se na pravou, ohnout levou
 • 4 - s otočením do prava, přinožit levou do VP
Provádět ze začátku v pomalém tempu kroky, potom do poskoku. Po osvojení provádět s přestávkami,  potom přidávát pohyb rukami do opačné strany , krok do předklonu podél opory, potom u středu sálu

chor_45_11b

«OBLOUK»

Skok vzhůru, prohnutí těla, ohnutí nohou vzad, ruce vzhůru

Průpravné cvičení:

 

Cvičení OMP
1. VP - stoj, nohy od sebe, zády k opoře
 • 1 - 3 - pružný záklon těla, ruce vzhůru držení za oporu
 • 4 - VP
Provádět s maximální amplitudou


chor_45_12a
Cvičení OMP
2. VP - stoj, zády k opoře
 • 1 - záklon, ruce vzhůru, držení za oporu
 • 2 - VP
Provádět rychle, nohy napřímeny


chor_45_12b
Cvičení OMP
3. VP - leh, ruce vzhůru
 • 1 prohnout se, nohy vzad dolů
 • 2 - VP
Provádět s maximální amplitudou, ze začátku v pomalém tempu, potom rychleji 8 - 16 krát


chor_45_12c
Cvičení OMP
4. VP - ОС
 • 1 - podřep s předklonem, ruce vzad dolů
 • 2 - skok vzhůru s prohnutím těla, ohnout nohy vzad, ruce vzhůru
 • 3 - podřep, ruce vpřed
 • 4 - VP
Držení těla přímé
Odraz oběma nohama, kmih rukama s maximální amplitudou, záklon hlavy
Skok provést ze cviku Most do cviku Batty zpočátku v pomalém tempu s přestávkou, později  v rychlejším tempu.
chor_45_12d

Obsah

1 ÚVOD
2 CHOREOGRAFICKÁ TERMINOLOGIE
3 POZICE RUKOU a NOHOU V KLASICKÉM TANCI - POZICE RUKOU
4 PŘEHLED PRVKU CVIČENÍ
5 METODIKA NÁCVIKU ZÁKLADNÍCH PRVKU CVIČEN
6 HODINA CHOREOGRAFIE JAKO FORMA CVIČENÍ
7 PROSTŘEDKY CHOREOGRAFIE
8 STRUKTURA HODINY CHOREOGRAFIE
9 ZÁSADY STAVBY HODINY CHOREOGRAFIE
10 HUDEBNÍ DOPROVOD
11 SAMOSTATNÁ PRÁCE STUDENTU
12 VZOROVÝ PLÁN - KONSPEKT HODINY CHOREOGRAFIE
13 HODINA CHOREOGRAFIE V DLOUHODOBÉ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCE
14 METODIKA NÁCVIKU PRVKU CHOREOGRAFIE VE SKUPINĚ ZP-1 (ZAKLADNÍ PŘÍPRAVY)
15 CVIČENÍ DOPORUČENÉ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-1
16 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-1
17 CHOREOGRAFIE NA ZEMI PRO SKUPINU ZP-1
18 CHOREOGRAFIE NA ZEMI S PRVKY IVS PRO SKUPINU ZP
19 CHOREOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PRO SKUPINU ZP-2
20 DOPORUČENÁ CVIČENÍ TVÁŘÍ NEBO ZÁDY K OPOŘE PRO SKUPINU ZP-2
21 OTÁČENÍ NA DVOU NOHÁCH
22 DOPORUČENÉ TANEČNÍ POHYBY A METODIKA NÁCVIKU PRO SKUPINU ZP-2
23 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ V 1. ROCE STUDIA UTS-1
24 DOPORUČENÉ PRVKY A JEJICH KOMBINACE V 1. ROCE STUDIA
25 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 1. ROCE STUDIA
26 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ V UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINĚ VE 2. ROCE STUDIA UTS-2
27 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENÍ A JEJICH KOMBINACE
28 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 2. ROCE STUDIA
29 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA UTS-3
30 DOPORUČENÉ PRVKY CVIČENI PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU 3. ROCE STUDIA
31 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
32 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 3. ROCE STUDIA
33 DOPORUČENÉ CHOREOGRAFICKÉ POHYBY PRO UČEBNĚ - TRENINKOVOU SKUPINU VE 4. ROCE STUDIA
34 METODIKA NÁCVIKU PRVKU KLASICKÉHO CVIČENÍ PRO UČEBNĚ - TRENINKOVÉ SKUPINY СС A ВСМ
35 DOPORUČENÉ PRVKY AKROBACIE A UMĚLECKÉ GYMNASTIKY PRO SESTAVENÍ STUDIJNÍ CHOREOGRAFICKÉ ETUDY
36 METODIKA NÁCVIKU CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU PRO STUDENTY KATEDRY GYMNASTIKY
37 ROZDĚLENÍ CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A STÁDIA PROVEDENÍ
38 SKUPINY CHOREOGRAFICKÝCH SKOKU A JEJICH UPLATNĚNÍ V SOULADU S POŽADAVKY PROGRAMU
39 DOPORUČENÉ KLASICKÉ SKOKY
40 METODIKA POSTUPNÉHO NÁCVIKU KLASICKÝCH SKOKU
41 MALÁ SKUPINA SKOKU
42 STŘEDNÍ SKUPINA SKOKU
43 VELKÁ SKUPINA SKOKU
44 DOPORUČENÉ SKOKY V LIDOVÉM TANCI
45 METODIKA NÁCVIKU SKOKU V LIDOVÉM STYLU
46 ZÁVĚR

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky