m2 m1

Výběr hudebního doprovodu

 

Hudba je bezesporu ústředním článkem všech uměleckých snah choreografa i samotného interpreta při komponování skladby. Podřizuje se jí jak stavba jízdy, tak pohyby tanečního vyjádření. Správný výběr hudby tedy patří k zásadnímu momentu, od kterého se odvíjí veškeré další choreografické snažení. Zodpovědná práce a trpělivost při výběru hudebního doprovodu se v celkovém výsledku zcela určitě významně projeví. Je rovněž vhodné, probíhá-li výběr hudby v režii týmové spolupráce mezi bruslařem, jeho trenérem a choreografem, případně i hudebním mistrem. Hudbu pro jednotlivé soutěžní programy lze v podstatě vybírat ze všech hudebních žánrů charakterizovaných zřetelným rytmem a melodií. K oblíbeným žánrům patří například hudba filmová, muzikálová, klasická, baletní, taneční, ale stejně tak i populární, folková, operní, operetní či jazzová. Velkým přínosem je například v párových tancích možnost výběru vokálních skladeb. Ve většině případů se tak zvyšuje atraktivnost a rozmanitost. Při výběru hudebního doprovodu je významný především názor samotného bruslaře, který by měl v hudbě najít zalíbení. Zvolená hudba by měla být též adekvátní jeho temperamentu, jeho schopnostem hudbu prožívat a navíc svým rytmem odpovídat technickým možnostem a stavu jeho pohybového a bruslařského umění. Při rozhodování o výběru hudebního doprovodu je vhodné připravit několik variant hudebních předloh a následně z nich vybírat konečnou verzi. Rovněž je nezbytné přehrát hudbu v prostoru sportovní haly, aby bylo zřejmé, zda dobře akusticky zní.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Choreografie v suché přípravě
2. Výběr hudebního doprovodu
3. Choreografická práce
4. Pravidla kompozice

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky