m2 m1

Suchá příprava - odrazová a doskoková příprava

 

Odrazová a doskoková příprava

Právě skoky jsou typickými prvky bruslařské jízdy, při nichž bruslař opouští ledovou plochu a ve vzduchu se otáčí kolem své osy. Dostatečná síla dolních končetin napomáhá k takovému odrazu, aby měl skok dostatečnou výšku, rychlost rotace a z toho vyplývající délku.

Svaly dolních končetin musí být připraveny i na doskok. Stejně jako při odrazu také zde nesmí dojít k prohnutí a uvolnění břicha. Doskok by měl být proveden do mírného podřepu, při kterém by se měla kolena pohybovat směrem nad špičky. Při doskoku plní funkci „tlumičů“ extenzory dolních končetin.

Při výběru talentů do krasobruslení je východiskovým předpokladem výbušná síla dolních končetin a schopnost spojit odraz s aktivní prácí paží, což zvyšuje rychlost rotace. Hlavním cílem tedy nejsou jen vysoké skoky s dlouhou letovou fází, ale upřednostňuje se při nich rychlá rotace.

Cvik č. 1: Posílení svalů oblasti hlezenního kloubu

• chůze ve výponu, chůze po patách

• chůze po vnějších/vnitřních hranách nohou

b66
Posílení svalů oblasti hlezenního kloubu

Cvik č. 2: Skoky přes švihadlo

• odrazem střídnonož

• odrazem snožmo

• odrazem snožmo s meziskokem

• skoky přes švihadlo se změnou směru rotace švihadla - vzad

• skoky snožmo s krčením nohou v kolenním kloubu

• cval stranou za současného přeskakování švihadla

• dvojšvihy, trojšvihy

Fyziologický účinek: procvičování funkce hlezenních kloubů, stimulace silové vytrvalosti dolních končetin


Cvik č. 3: Přeskakování složeného švihadla

• cvičenec drží přeložené švihadlo před tělem v šíři ramen

přeskakování tam a zpět

b67
Přeskakování složeného švihadla

Cvik č. 4: Kombinované skoky

• přímý výskok

• výskok se skrčením „kufr“

• výskok s roznožením „roznožka“

• výskok s obratem 180°

Tato kombinace skoků může být s meziskokem nebo bez meziskoku.

b68
Přímý výskok
b69
„Kufr“
b70
„Roznožka“

Cvik č. 5: Výskoky snožmo na místě

• při výskoku se zapojují i horní končetiny

• ruce v bok

• paže v třetí baletní pozici

• aktivní práce paží

• dolní končetiny jsou ve výskoku jako při rotaci

b71
Ruce v bok
b72
III. pozice paží
b73
Pozice rotace

Cvik č. 6: „Žabáky“

• výskok ze dřepu - předpažením vzpažit vpřed

• zpět do dřepu - předpažením připažit dolů

• provádět opakovaně

b74
„Žabáky“

Cvik č. 7: Seskoky z vyvýšené podložky

• doskok na obě nohy

• doskok na jednu končetinu

• seskok s obratem 180°, 360°

• mění se poloha a držení paží

b75
Doskok na obě nohy
b76
Doskok na jednu nohu

Cvik č. 8: Skoky přes lavičky

• různé postavení laviček

b77a
b77b
b77c
Rozestavení laviček

Cvik č. 9: Výskoky na schod

• výskok z jedné nohy na schod do pozice rotace a zpět

• opakování

b78
Pozice rotace

Při odrazové a doskokové přípravě je kladen důraz převážně na posílení extenzorů oblasti lýtka a svalů oblasti hlezenního kloubu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky