m2 m1

Odrazová a doskoková příprava

 

Funkčním předpokladem správného provedení odrazu je koordinace svalové smyčky – trojhlavého svalu lýtkového, svalů kolenního kloubu (zejména čtyřhlavého svalu stehenního) a hýžďových svalů. Odrazu se účastní i další skupina svalů, a to s funkcí stabilizační (vzpřimovače trupu, čtyřhranný sval bederní atd.). Pomocný pohyb pro dokonalý odraz vykonávají paže.

Úkolem odrazové přípravy je:

 • získání speciální odrazové vytrvalosti,
 • zvýšení úrovně svalové síly dolních končetin,
 • osvojení správné odrazové techniky.

Odraz lze rozčlenit na tři fáze – amortizační, přechodovou a akční. Pro kvalitní odraz je důležitá koordinace práce paží, dolních končetin a zpevnění trupu. Poslední fáze odrazu záleží také na následném pohybu (prvku).

Odrazová cvičení můžeme dělit na:

 • cvičení na rozvoj odrazové vytrvalosti,
 • cvičení na rozvoj svalové síly,
 • cvičení na rozvoj reaktivních schopností dolních končetin,
 • cvičení na rozvoj speciálních odrazových schopností.

Doskokovou přípravu zařazujeme nejen z hlediska techniky daného cvičebního tvaru, ale také z hlediska prevence úrazů. Doskokem je nutné ztlumit kinetickou energii pohybujícího se těla. Důležitá je koordinovaná síla dolních končetin, orientace v prostoru a rovnovážné schopnosti. Mezi nejčastější chyby začátečníků patří doskoky na napnuté nohy, případně do dřepu. Obě tyto varianty mohou způsobit zranění kloubů dolních končetin a meziobratlových plotének.

Hlavní zásady provádění doskoků:

 • paralelní postavení nohou na šíři boků,
 • těžiště těla nad místem doskoku,
 • zpevněné centrum (core) těla,
 • tlumení doskoku do podřepu,
 • v podřepu vždy kolena směřují nad špičky,
 • paže v poloze upažit dolů pomáhají udržet stabilitu a snižují polohu těžiště.

Cvik č. 1:

odraz_doskok_a
Nácvik odrazu a doskoku

Cvik č. 2:

odraz_doskok_b
Nácvik opakovaných odrazů a doskoků

Cvik č. 3:

odraz_doskok_c
Odrazová adoskoková příprava s využitím vedlejšího nářadí a náčiní

Cvik č. 4:

odraz_doskok_d
Odrazová a doskoková příprava s využitím švihadel

Cvik č. 5: Pozice dlaní

odraz_doskok_e
Opakované odrazy z můstku

 


 

Příklady praktických cviků s video ukázkami

odraz_doskok_1_foto
Nácvik odrazu a dopadu (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_2_foto
Nácvik opakovaných odrazů (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_3_foto
Nácvik opakovaných odrazů přes překážky (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_4_foto
Nácvik odrazů a dopadů – střídání výšky (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_5_foto
Nácvik odrazů a dopadů – střídání výšky a délky (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_6_foto
Nácvik odrazů a dopadů – změny odrazových a dopadových podmínek (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_7_foto
Odrazová příprava na Bosu (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_8_foto
Odrazová příprava s využitím švihadel (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_9_foto
Opakované výskoky na můstku (Video ukázka)
odraz_doskok_10_foto
Nácvik odrazu z můstku, doskok (Video ukázka)

 


 

odraz_doskok_11_foto
Výskok s obratem (Video ukázka)

Zásobník cviků

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Přechod z podřepu přes stoj do výponu (postupné zapojování svalové smyčky).

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Opakované skoky na místě. Doskok každého skoku je proveden přes špičky, na celé chodidlo do podřepu.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Opakované modifikované skoky na místě (skoky se skrčením přednožmo, čelným a bočným roznožením). Doskok každého skoku je proveden přes špičky, na celé chodidlo do podřepu.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Opakované přeskoky přes švihadlo.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Různé modifikace přeskoků přes švihadlo.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků, na bedně (lavičce)

 • Seskoky ze zvýšené plochy.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků, na bedně (lavičce)

 • Skok se skrčením přednožmo a doskok do podřepu.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků, na bedně (lavičce)

 • Skok s čelným či bočným roznožením a doskok do podřepu.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Přeskoky s odrazem snožmo přes překážky – plynulé navázání odrazu po dopadu.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Výskoky na lavičky s následným seskokem.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Přeskoky s odrazem snožmo přes překážky – plynulé navázání odrazu po dopadu – různé typy žíněnek pro dopady – přizpůsobení se poskokovým podmínkám.

1.VP – stoj, nohy na šíři boků

 • Výskoky na lavičky, bedny, bosu, žíněnky atd., s následným seskokem – pro nácvik přizpůsobení se měnícím se podmínkám.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Související témata


Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky