m2 m1

Suchá příprava - Posilování dětí a mládeže

 

Posilování dětí a mládeže

Velký vývoj v tomto věku stále prodělává páteř. Krční lordóza se vytváří již v době, kdy dítě začne zvedat hlavičku. V období aktivního stoje se formuje bederní lordóza a hrudní kyfóza. Zakřivení není stabilní, fixuje se mezi 6.-7. rokem života. Nejpozději se stabilizuje bederní lordóza, a to až v pubertě. Zakřivení páteře se vyvíjí v závislosti na síle zádového svalstva. Z výše uvedeného usuzujeme, že důležité je správně posilovat svalový korzet kolem páteře u dětí a nepříliš zatěžovat páteř ve svislém směru shora.

Při nepřiměřené aktivitě se postupně uzavírají růstové chrupavky a růst se předčasně zastavuje. Přílišné zatížení těžkými vahami při posilování by bylo pro děti nebezpečné.

Osifikace probíhá i ještě kolem 20. roku života (např. pánev, páteř). Z tohoto důvodu přílišné otřesy nevyhovují daným oblastem. Svaly dětí jsou citlivější na poruchy metabolismu a jsou rychleji unavitelné.

Děti v mladším a starším školním věku a věku pubertálním mají téměř bez výjimky slabé svaly zajišťující oporu a držení těla, zatímco svaly dolních končetin vypadají více trénované.

Vývoj dětí ve věku 7-10 let ve vztahu k posilování

Z hlediska posilování je třeba dávat přednost rychlostně-koordinačním cvičením, která podporují nárůst síly a vhodně a s rozvahou je doplňovat silovými cviky. Dítě v tomto věku by nemělo zvedat těžší závaží než 10 % své hmotnosti (ovšem váha školních brašen toto tvrzení mnohdy popírá), posilování by mělo sloužit zejména jako prostředek k usměrnění pohybu, nikoli k soutěžení ve velikosti břemene.

Vývoj dětí ve věku 10-12 let ve vztahu k posilování

 • tomto věku, který je etapou před pubertou, dochází k pozvolnému zdokonalování nervové regulace svalové činnosti, která umožňuje soustavnější rozvoj silových schopností. Svaly a kosterní systém však ještě nejsou schopny snášet velké silové zatížení. Velmi dů ležité je rozvíjet svalstvo celého těla, u dětí může docházet ke svalovým dysbalancím a oslabením, které mohou být způsobené jak nevhodným nošením tašek, tak jednostranným zatížením, tak i vlivem nedostatečné fyzické

Vývoj dětí ve věku 12-15 let ve vztahu k posílování

Vývoj nervového systému je na konci tohoto období již téměř ukončen a změny vnitřního prostředí vyvolávají vyšší pohybovou potřebu i sílu svalového vlákna.

V tomto věku je již možné začít systematičtější svalový trénink, ale se stále přípravným charakterem. V době nástupu puberty se stávají silové schopnosti jednou z významných složek fyzické aktivity. V souvislosti s výraznou produkcí pohlavních a růstových hormonů dochází k přirozenému nárůstu silových schopností. Nevýhodou je nerovnoměrnost nástupu puberty u jednotlivých cvičících. Stejně jako v předchozím období je nutné zatěžovat velké svalové skupiny a dbát na fixaci páteře.

Nedávné názory, že pro trénink síly je nejvhodnější až období puberty, byly opuštěny, protože se ukázalo, že silové schopnosti lze zlepšit i v letech před pubertou.

Dokonce se v tomto věku objevují vlivem tréninku větší změny než později, na rozdíl od posilování dospělých se u dětí neobjevuje tak značná svalová hypertrofie. Změny se projevují spíše v neuromotorickém zrání. Odporový trénink u mládeže ve věku 8- 13 let vylučuje pouze cviky s tzv. volnou činkou.

Doporučení pro rozvoj silových schopností u dětí, přibližně v období mladšího školního věku:

Cvičení formou úpolových her:

 • cvičení ve ztížených podmínkách (běh do kopce, v písku, ve vodě apod.);
 • cvičení formou modifikovaného kruhového tréninku, se zaměřením na:
 • na úpolové hry (zápasy, přetahy, přetlaky),
 • na cvičení ve ztížených podmínkách (běh ve vodě, v písku, běh do kopce,tažení partnera),
 • na výbušnou sílu (drobné hry, skoková a odrazová cvičení),
 • na přirozené posilování (váha vlastního těla, kliky, shyby, šplh, cvičení na nářadí v tělocvičně).

Vhodné jsou i silové vstupy do jiných činností, rozumíme tím přerušení činnosti a zařazení silového cvičení (např. pauza při hře fotbalu a provedení 5 kliků a 5 výskoků).

Tab. 1 Základní pokyny pro posilování s dětmi

7 let a mladší Navyknout dítě na základní cviky s malou nebo žádnou zátěží, vytvořit koncepci tréninku a naučit techniku, zvládat odpor vlastní tělesné hmotnosti, využívat cvičení ve dvojicích a cvičení s minimálním odporem, objem zatížení nízký.
8-10 let Postupně zvyšovat počet opakování, zdůrazňovat techniku cvičení a zahájit postupné zvýšení zatížení cvičení, volit jednoduchá cvičení, pečlivě vnímat reakci dětí na cvičení.
11-13 let Naučit techniku všech základních cvičení, pokračovat v postupném zvyšování počtu cvičení, dále zdůrazňovat techniku cvičení, zavádět pokročilejší cvičení s malým odporem, malou zátěží.
14-15 let Zavádět další pokročilá a náročnější cvičení, přejít k leftnáročnějšímu tréninku, vyšší odpor, zdůrazňovat techniku.
16 let a starší Zařadit i posilovací programy dospělých po získání zkušeností a výborném zvládnutí předchozích programů.

Další doporučení:

 • Cvičení dvakrát nebo třikrát v týdnu po dobu dvacet až třicet minut.
 • Cvičení se zátěží je povoleno až po demonstraci správného technického provedení cviku.
 • Jednu sérii cviků má tvořit šest až patnáct opakování, každý cvik má být proveden v jedné až třech sériích.
 • Hmotnost zátěže může být zvýšena o půl až jeden a půl kilogramu poté, co cvičenec provede patnáct technicky správných opakování se zvolenou zátěží.
 • Samotné cvičení musí předcházet důkladné rozcvičení, tzv.„warm-up“, používáme zejména švihová cvičení a zklidnění a protažení po cvičební jednotce.

Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky