m2 m1

Suchá příprava - reakční příprava

 

Reakční přípravou rozvíjíme způsobilost rychle a adekvátně reagovat na vnější podněty. Reakční rychlost můžeme v literatuře najít také pod názvem reaktibilita či hbitost, v angličtině agility.

Součástí přípravy jsou jak celostní pohyby, tak pohyby jednotlivých segmentů. Nejedná se pouze o startovní reakci, ale i o výběr, rychlost a způsob provedení následujících pohybových úkolů. Reakční příprava tedy zahrnuje komplex funkcí obsahující vnímání situace, vyhodnocení situace a pohybovou reakci. Je dobré často měnit zadání pohybového úkolu, v němž je nutné řešit rychlý výběr z několika možností, měnící se podmínky i různé spouštěcí podněty. A podobně jako ostatní přípravy, i rozvoj reaktibility se značně kladně projevuje také v každodenním životě.

Zásobník cviků

  1. Chůze po prostoru, na daný signál plnit zadané úkoly v co nejkratším čase, např. leh na břiše, vzpor ležmo vzadu apod.
  2. Běh po prostoru a na daný signál plnit zadané úkoly v co nejkratším čase, např. dotknout se pravého rohu tělocvičny, přední stěny dole, třetí žíněnky od dveří apod.
  3. Na signál (optický, taktilní či akustický) co nejrychleji vystartovat a proběhnout trať s překážkami a úkoly - kotoul, přeskočit bednu apod.
  4. Vytyčený čtverec, běh ze středu čtverce na zadané směry - pravý přední, střed, levý zadní, pravý zadní apod.
  5. Přeskoky pře švihadlo.
  6. Přeskoky přes švihadlo ve dvojicích.
  7. Přeskoky přes jedno švihadlo ve dvojici, jeden drží švihadlo, krouží a skáče přes něj, druhý nabíhá, synchronně přeskakuje a opět vybíhá.
  8. Přeskoky přes dlouhé švihadlo, dva točí a skupina cvičenců postupně podbíhá.
  9. Opakované vstávání z lehu na břiše bez pomoci rukou, vždy jiným způsobem a co nej rychleji.
  10. Chytání padajících předmětů, např. ze vzpažení z mírného hrudního záklonu pustit míč a chytit jej mezi nohama před dopadem na zem. Proskakování kutálející se obručí. Obruč posílá jiný cvičenec s protisměrnou rotací.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky