m2 m1

Suchá příprava - rotační příprava

 

Rotační příprava

Cvičení zaměřená na rozvoj orientace v prostoru a rozvoj rovnovážných funkcí. Téma rovnovážných funkcí se s orientací v prostoru značně prolíná. Úroveň rovnovážných funkcí koresponduje s vnímáním polohy a pohybu těla v prostoru a čase, kromě toho mají vliv na způsobilost roztáčet tělo v prostoru.

Cvik č. 1: Chůze po kladině

• chůze po kladině

• chůze po kladině se zavřenýma očima

b43
Chůze po kladině

Cvik č. 2: Stoj na jedné noze na kladině

• stoj na jedné noze na kladině, druhá noha v přednožení

• stoj na jedné noze na kladině se zavřenými oči

b44
Stoj na jedné noze na kladině

Cvik č. 3: Skoky na trampolíně

• přímé skoky

• skoky se skrčením „kufry“

• skoky s bočným roznožením „roznožky“

• skoky s čelním roznožením „štiky“

• skoky do sedu

• skoky do lehu na břicho/záda

Skákání na trampolíně je velice účinným a oblíbeným prostředkem rozvoje prostorové orientace. Opakované skoky donutí cvičence ke zpevnění a vyžadují v letové fázi náklon vpřed či vzad na základě vnímání polohy těla v prostoru. Trampolína je i vhodným prostředkem pro vytvoření „sebezáchovných reflexů“, které se projevují schopností přiměřeně reagovat v nečekaných situacích, jako jsou pády.

Cvik č. 4: Kotoulové řady

• opakované kotouly vpřed

• opakované kotouly vzad

• kotoulové variace: kotoul vpřed - skok s obratem - kotoul vzad - skok s obratem - kotoul vpřed

b45
Kotoul vpřed

Cvik č. 5: Opakované přemety stranou

opakované přemety stranou „hvězdy“

b46
Přemet stranou

Cvičení zaměřená na otáčení, jako důsledek způsobu odrazu.

Jde o cvičení, kdy síla odrazu nesměřuje do těžiště, ale mimo něj. Důsledkem je otáčivý pohyb, jehož úhlovou rychlost můžeme měnit změnou momentu setrvačnosti. Právě to využívají krasobruslařky při piruetě. Ve chvíli, kdy chce zrychlit otáčení, přitáhne ruce k tělu a tím zmenší moment setrvačnosti, naopak pro zpomalení otáčení, upaží, čímž moment setrvačnosti zvětší.

Cvik č. 1: Rotace ve svisu na kruzích

• vis na jednom kruhu, roznožení

• trenér cvičence roztočí - cvičenec snoží, tedy zmenšuje moment setrvačnosti a zvyšuje úhlovou rychlost otáčení

• opětným roznožením zmenšuje úlohou rychlost otáčení

Cvičení rozvíjí způsobilost regulovat rychlost otáčení a prostorovou orientaci.


b47
Zpomalení rotace, Zrychlení rotace

Cvik č. 2: Skoky s obratem

• skoky s obratem 90°, 180°, 360° - různé způsoby roztáčení

• obě paže v připažení

• jedna paže ve vzpažení, druhá se pohybuje šikmo dolů k druhostrannému boku

• přitažení asymetrickým pohybem obě paže k rameni

• doskok na obě nohy

• doskok na jednu nohu imituje výjezd jako na ledě

b48
b49
b50

b52
Doskok na jednu nohu

Cvik č. 3: Skoky s obraty na trampolíně

• skoky s obratem 180°, 360°, 540°, 720°


Cvik č. 4: Průprava na salto vpřed na trampolíně

• ze stoje na trampolíně odraz s náklonem a přetočení těla vpřed - dopad na horní část zad

• po zhoupnutí plachty se cvičenec nechá trampolínou „vyhodit“ zpět do stoje

• stejný postup i vzad - nejdříve se však provádí skok vzad s dopadem na horní část zad


Cvik č. 5: Průprava na salto vpřed

• rychlé kotouly s držením bérce i bez držení

• rychlý kotoul na bedně podél s doskokem do dřepu

• odrazem z malé trampolíny kotoul letmo

b53
Kotoul letmo

Cvik č. 6: Salto vpřed

• odrazem z malé trampolíny salto vpřed na zvýšenou plochu (duchny)

• vpřed z malé trampolíny s dopomocí

• vpřed z malé trampolíny samostatně

b54
Salto vpřed z malé trampolíny

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky