m2 m1

Suchá příprava - rotační příprava 2

 

Rotační příprava

Cílem rotační přípravy je schopnost ovládat tělo při rotaci v prostoru kolem různých os otáčení. Předpokladem pro správné zvládnutí rotací je zpevňovací příprava, dobrá orientace v prostoru, tedy vnímání polohy těla vůči zemi.

Na prostorové orientaci se podílí mnoho orgánů lidského těla – zejména centrální nervová soustava a smyslové orgány (vestibulární, zrakový, proprioceptivní, taktilní apod.)

Rotační přípravu značně ztěžuje změna prostředí či nářadí. Při základních cvicích, zaměřených na rotace, je dobré rovnoměrně střídat strany. Při náročnějších prvcích je již vhodné identifikovat směr točivosti, který je pro daného jedince přirozenější. Identifikace směru točivosti je dobré provést více způsoby – např. leh na břiše a co nejrychleji vstát, otočit se a doběhnout ke stěně. Pozor, směr točivosti nemusí korelovat s odrazovou nohou

Úkoly rotační průpravy můžeme shrnout následovně

 • rozvoj schopností orientace v prostoru,
 • rozvoj schopností posouzení rychlosti otáčení kolem os,
 • rozvoj schopností najít a udržet nejvýhodnější postavení těla a jeho segmentů při rotacích,
 • porozumět technice otáčení (primární rotace, sekundární rotace atd.).

 


 

Cvik č. 1: Nácvik kolíbky pro kotoul vpřed a vzad

rot_priprava_1_foto
Nácvik kolíbky a vstávání - změny poloh (Video ukázka)

Cvik č. 2: Nácvik kolíbky pro kotoul vpřed a vzad

rot_priprava_2_foto
Nácvik kolíbky pro kotoul vpřed a vzad (Video ukázka)

Zásobník cviků

 1. Chůze po prostoru a rychlé střídání poloh dle pokynů
 2. Běh po prostoru a rychlé střídání poloh dle pokynů
 3. Chůze se střídáním směrů dle pokynů
 4. Kolíbky – příprava na kotouly
 5. Kotoul vpřed
 6. Kotoul vzad
 7. Výskok s obratem o 45, 90 a 180 stupňů
 8. Střídání směrů dle pokynů při výskocích s obratem
 9. Kombinace kotoulů a výskoků s obraty
 10. Válení sudů
 11. Kombinace kotoulů, válení sudů, výskoků s obratem a změnami poloh
 12. Výmyk na hrazdě
 13. Točení ve visu na jednom kruhu
 14. Průvlek na hrazdě
 15. Vyhození míče, obrat a chycení
 16. Puštění tyče, obrat, chycení
 17. Obraty ve visu na hrazdě

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky