m2 m1

Suchá příprava - rotační příprava - simulace skoků

 

Rotační příprava

Cílem rotační přípravy je schopnost ovládat tělo při rotaci v prostoru kolem různých os otáčení. Předpokladem pro správné zvládnutí rotací je zpevňovací příprava, dobrá orientace v prostoru, tedy vnímání polohy těla vůči zemi.

Na prostorové orientaci se podílí mnoho orgánů lidského těla – zejména centrální nervová soustava a smyslové orgány (vestibulární, zrakový, proprioceptivní, taktilní apod.)

Rotační přípravu značně ztěžuje změna prostředí či nářadí. Při základních cvicích, zaměřených na rotace, je dobré rovnoměrně střídat strany. Při náročnějších prvcích je již vhodné identifikovat směr točivosti, který je pro daného jedince přirozenější. Identifikace směru točivosti je dobré provést více způsoby – např. leh na břiše a co nejrychleji vstát, otočit se a doběhnout ke stěně. Pozor, směr točivosti nemusí korelovat s odrazovou nohou

Úkoly rotační průpravy můžeme shrnout následovně

  • rozvoj schopností orientace v prostoru,
  • rozvoj schopností posouzení rychlosti otáčení kolem os,
  • rozvoj schopností najít a udržet nejvýhodnější postavení těla a jeho segmentů při rotacích,
  • porozumět technice otáčení (primární rotace, sekundární rotace atd.).

 


 

Simulace skoku dvojitý Axel- Paulsen

simulace_2a
Simulace skoku dvojitý Axel- Paulsen (Video ukázka)

Simulace skoku dvojitý Salchow

simulace_2sa
Simulace skoku dvojitý Salchow (Video ukázka)

Simulace skoku dvojitý Loop

simulace_2lo
Simulace skoku dvojitý Loop (Video ukázka)

Simulace skoku dvojitý Flip

simulace_2fl
Simulace skoku dvojitý Flip (Video ukázka)

Simulace skoku dvojitý Lutz

simulace_2lu
Simulace skoku dvojitý Lutz (Video ukázka)

Simulace skoku dvojitý Toeloop

simulace_2to
Simulace skoku dvojitý Toeloop (Video ukázka)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky