m2 m1

Suchá příprava - rovnováhová příprava

 

Rovnováhová schopnost je umění udržet tělo nebo jeho části v relativně labilní, rovnovážně poloze a tuto polohu, je-li narušená vlivem vnějších sil, obnovit.

Tato schopnost je nejvíce závislá na činnosti vestibulárního aparátu. Dobrou rovnováhovou schopnost má jedinec, který reaguje na malé výkyvy včas a rychle, změnou tonusu příslušných svalových skupin či vyrovnáváním pohybů různých častí těla.

Základem je vysoká úroveň vestibulárního analyzátoru, ve spojení s proprioreceptory ve svalech a zrakovou orientací. Víme, že na udržení systému rovnováhy se podílejí všechny analyzátory.

Za nejdůležitější je považován vestibulární analyzátor ve vnitřním uchu.

Analyzátor poskytuje informace o poloze těla a jeho částí v prostoru, o zrychlení, nebo zpomalení přímočarého, nebo otáčivého pohybu. Podle funkce se dělí na čidlo statické pro vnímání polohy a čidlo kinetické pro vnímání pohybu. Příprava rozvíjí způsobilost vnímat a vyvažovat polohu těla v prostoru, a to jak ve statických polohách, tak v dynamickém pohybu. K tréninku se využívají různé druhy balančních ploch pro zmenšení plochy opory a navození stavu lability. Cílem přípravy je koordinované zapojování svalových smyček, k dosažení daných poloh nebo k setrvání v labilní poloze.

Zachování rovnováhy vychází z návyku správného držení těla odpovídajícím biomechanickým principům.

Cvičení rozvíjející rovnováhové schopnosti můžeme rozdělit:

 • na vyvažování polohy,
 • na pomalé řízené přechody z jedné polohy do druhé,
 • na rychlé pohyby těla či určitého tělesného segmentu zastavené v labilní poloze.

Cvik č. 1: Základní pozice nohou

rovnovaha_1
Cvičení rovnováhových schopností - stoj únožný levou

Cvik č. 2: Základní pozice paží

rovnovaha_2
Cvičení rovnováhových schopností - váha předklonmo

 


Cvik č. 3: Cvičení na rozvoj rovnováhových schopností - výpony

rovnovah_priprava_1_foto
Cvičení na rozvoj rovnováhových schopností - výpony (Video ukázka)
rovnovah_priprava_2_foto
Cvičení na rozvoj rovnováhových schopností - výpony - modifikace postojů (Video ukázka)
rovnovah_priprava_3_foto
Cvičení na rozvoj rovnováhových schopností - stoje na jedné noze (Video ukázka)

Zásobník cviků

 1. Stoj na jedné noze, možno modifikovat zavřením očí
 2. Váha předklonmo, úklonmo, záklonmo; možno modifikovat plynulými přechody z jedné polohy do druhé
 3. Dřep na jedné noze
 4. Výdrž ve dřepu na jedné noze
 5. Výdrž v kleku na jedné noze
 6. Stoj na balanční podložce - čočka, bosu apod
 7. Ze sedu roznožného skrčmo uchopit levou rukou levou patu, pravou rukou pravou patu, dopnout nohy a výdrž
 8. Vzpor klečmo na pravé, levá vzpažit
 9. Vzpor ležmo na pravé, levá vzpažit
 10. Podpor na před loktí na levé
 11. Vzpor ležmo na pravé vpravo, výdrž
 12. Vzpor ležmo na pravé vpravo, unožit levou
 13. Výdrž ve stoji na jedné na obráceném bosu
 14. Výdrž ve stoji na jedné na obráceném bosu, volná noha provádí pohyby dle pokynů
 15. Stoj na bosu, druhý cvičenec hází míč různými směry. Cvičenec na bosu chytá a ihned odhazuje
 16. Vzpor klečmo na overballech pod koleny, možno modifikovat overbally pod rukama

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky