m2 m1

Suchá příprava - silová příprava

 

Cviky na rozvoj silové obratnosti

Jak už bylo zmíněno výše, pro krasobruslení je dobře rozvinuté svalstvo nezbytné. Silné svalstvo horní poloviny těla je důležité jak pro správné držení těla, tak napomáhá správnému provedení skoků a dalších prvků. Svalstvo horních končetin a trupu se výrazně zapojují především v párovém krasobruslení.

V kapitole se zaměříme především na posílení svalstva horní poloviny těla. Svalstvo dolních končetin se rozvíjí spíše v rámci odrazové a doskokové přípravy.

Cvik č. 1: Šplh na laně bez přírazu

• na laně bez přírazu v přednosu roznožmo vně

Fyziologický účinek: stimulace svalstva paží

b55
Šplh na laně bez přírazu

Cvik č. 2: Shyby na hrazdě

• shyby na hrazdě nadhmatem

• shyby na hrazdě podhmatem

Fyziologický účinek: posílení flexorů paží

b56
Shyby nadhmatem O
b57
Shyby podhmatem

Cvik č. 3: Výmyk na hrazdě

• cvičenec za svisu provede výmyk do vzporu

• spádem vpřed přejde opět do svisu

• provádí opakovaně

Fyziologický účinek: stimulace břišního svalstva, ohybačů kyčlí a svalstva paží

b58
Výmyk na hrazdě

Cvik č. 4: Přechod ze shybu do svisu střemhlav

• z visu střemhlav cvičenec spouští nohy a trup vpřed za současného krčení paží do shybu - zhoupnutím se vrací stejným pohybem zpět do svisu střemhlav

• provádí opakovaně

Fyziologický účinek: koordinace flexe a extenze paží, stimulace břišního svalstva

b59
Přechod ze shybu do svisu střemhlav

Cvik č. 5: „Kliky zadem“

• vzpor vzadu ležmo, ruce na předním okraji lavičky

• zpevnění trupu - cvičenec provádí klik tak, aby loket svíral úhel 90

• zvedání zpět do základní polohy vzporu vzadu ležmo Fyziologický účinek: posílení zadní strany paží - tricepsů

b60
Kliky zadem

Cvik č. 6: Cvičení na stálkách

• přednos ve vzporu

• vznos - roznožmo vně

Fyziologický účinek: stimulace břišního svalstva, ohybačů kyčlí, svalstva přední strany stehen a tricepsů

b61
Obr.6: Přednos na stálkách
b62
Vznos na stálkách

Cvik č. 7: Průvleky na koni našíř

• ze vzporu na koni našíř pozvolna současným skrčením obou nohou a pohybem pánve vzhůru s náklonem vpřed provede cvičenec průvlek skrčmo ze vzporu do vzporu vzadu a zpět

• provádí opakovaně

Fyziologický účinek: stimulace břišního svalstva a ohybačů kyčlí, fixační funkce svalstva oblasti ramenního kloubu

b63
Průvleky na koni našíř

Cvik č. 8: „Hodiny“

Základní poloha: leh vznesmo

cvičenec opisuje stejnoměrnou rychlostí špičkami kruhovou dráhu jako ručička hodin

pohyb pokračuje přes levý bok do polohy lehu na zádech a přes pravý bok zpět do lehu vznesmo

špičky zůstávají stále u sebe a jsou neustále v kontaktu s podložkou

Fyziologický účinek: posílení přímého a šikmých svalů břišních

b64
„Hodiny“

Cvik č. 9: Vznosy na žebřinách

svis zády k žebřinám

opakovaně svis vznesmo - špičky nohou se dotknou žebřin

Fyziologický účinek: posílení přímého břišního svalu

b65
Vznosy na žebřinách

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1. Rotační příprava část I. / část II. / Simulace skoků / Průpravná cvičení
2. Odrazová a doskoková příprava část I. / část II.
3. Silová příprava
4. Posilování
5. Reakční příprava
6. Rovnováhová příprava
7. Zpevňovací příprava
8. Kloubni pohyblivost
9. Regenerace
10. Rytmická příprava

Podobná témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky