m2 m1

Jak správně padat na ledě - pád vpřed

 

Mezi nejčastější pády u začínajících bruslařů, jsou pády vpřed. Zpravidla začínající bruladři padají na kolena, lokty, někdy se dokonce podaří úder do brady. Počas pádu vpřed je nutno otočit pánev a nohy ve vzduchu tak, aby kontakt s ledem byl na celé vnější ploše stechna. Ale pozor, je třeba otočit pánev asi 45 °. Otočíme-li nohu o 90 °, můžeme si narazit kyčelní kloub.

Nesprávně: můžeme si poškodit zápěstí, lokte a kolena;

Poloha ležícího těla na ledě, může být různá. V případě nízké rychlosti, je dostatek času připravit si ruce k pádu, tak abychom padali k ledu s nataženými pažemi a vždy ohnutými v loktech. Pokud bychom dopadli na napnuté ruce směrem k ledu tzv. na tvrdé ruce, může dojít k poškození loktů a ramenních kloubů. průpravná cvičení, nám pomohou částečně tlumit zpětný úder od ledu, který pohltí právě správná poloha a ohnutí rukou v lokti. Pokud se ruce neohnuou vůbec narazíme si rameno, nebo bradu.

Pokud upadneme ve větší rychlosti, ruce nejsou na tuto situaci vybaveny a připraveny, proto bude potřeba uzpůsobit techniku pádu. Tělo bude nutno otočit tak, aby byla ruka blíže k ledu napřímena a natažena, tak aby na ni spočinula a ztlumila gravitační váhu hlavy, ajk ukazuje obr. níže. Druhé rameno je v ohnuté poloze a zajišťuje bok těla. V této pozici se pád rozloží na větší plochu. Nezbytné pádové podmínky jsou: ruka bliže k ledu musí být pod velmi ostrým úhlem k ledu, klesá na něj letmo; druhá ruka se musí odrazit od ledu aby odvrátila uder hrudního koše o led, bradu nutno přitisknout na prsa. Snažíme se nebrzdit a udržujeme co nejvíce pohyb vpřed, aby byl vektor pádu co možná nejvíce v ostrém úhlu k ledu. Tato technika nám pomůže po pádu přetočit se na bok nebo do sedu.

Správně: pravá ruka je pod hlavu natažena rovnoběžně s ledem,
druhá silně odtlačuje tělo od ledu, brada je přitisknuta na hruď.

 


Podobná témata

Pády obecně
1. Jak padet vpřed
2. Jak padat vzad
3. Úrazy z pádu
4. Pád jako pojem
5. Biomechanika pádových technik
6. Pádová technika v systematice úpolů
7. Systematika pádových technik
8. Pády vpřed
9. Pády vzad
10. Pád stranou
11. Kombinované pády
12. Průpravná cvičení

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky