m2 m1

Jak správně padat na ledě - pád vzad

 

Takovéto pády jsou nejvíce rozšířeny mezi zkušenými krasobruslaři. Většina neúspěšných skoků vede k pádu zády vpřed.

U pádu vzad nelze podkládat ruce, pod tělo. To vede k úrazúm zápěstí a ramenního kloubu. Správná technika pádu vzad. Pád tělo ve vzduchu přetočí takovým způsobem, aby se při dopadu úder rozložil na celé polovině hýždě, bedra a ohnuté ruce. Během pádu těla se jedna ruka otáčí směrem k ledu, a druhá ruka pomáhá první. Takováto technika pomůže nejenom zachovat zdraví, ale také okamžitě vstát.

pady_5
Nesprávně: trpí zápěstí, lokty, kostrč, pádnout na ohuté lokty;

Tato technika pádu vychází z pádů v piruetách a u skoků v okamžiku "rozbalení" těla. Pokud padáme přímo vzad a nedaří se nám natočit tělo, tak udělejte následující: ohněte záda vzad do oblouku, přitiskněte bradu na prsa, otevřené ruce rozhoďte do strany tak, aby předstihly padající tělo. Pád tělo "překlopí" ze spodu zad k ramenům a neuvolní záda. Ruce se musí opřít celou plochou o led a musí být nataženy. V žádném případě se neohýbají v lokti. I zde, jako u každého pádu na led, je potřeba, aby vektor pádu byl co nejvíce v ostrém úhlu k ledu. Těsně před dopadem se odrazí od ledu ve směru pádu (ne nahoru samozřejmě, ale parallelně s ledem) abychom se sklouzli co nejdále. Čím delší je tento skluz, tím méně bolestivým je samotný pád.

Z počátku nacvik pádů provadíme na žíněnce. Dalšího nářadí není třeba. Na žíněnce je možno k tlumení pádů, použít další tlumící materiály. Jelikož bez pádů není krasobruslení, není se třeba nácviku pádů bát. K pádům je třeba se stavět jako k nutné etapě přípravy, obzvláště při nácviku nových prvků. Čím náročnější je prvek, tím s větším klidem je potřeba se stavět k pádu.

pady_6
Správně: obrat na celou plochu hýždí a stehen, ohnuté rameno zajišťuje polohu.

 


Podobná témata

Pády obecně
1. Jak padet vpřed
2. Jak padat vzad
3. Úrazy z pádu
4. Pád jako pojem
5. Biomechanika pádových technik
6. Pádová technika v systematice úpolů
7. Systematika pádových technik
8. Pády vpřed
9. Pády vzad
10. Pád stranou
11. Kombinované pády
12. Průpravná cvičení

 


Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky