m2 m1

Pády vpřed

 

Pády vpřed - s převratem bez zaražením, s převratem se zaražením, bez převratu a bez zaražení, bez převratu a se zaražením, bez převratu a bez zaražení s obratem,

 

vpred_1
Provedení pádu vpřed s převratem bez zaražením (Video ukázka)
vpred_2
Provedení pádu vpřed s převratem se zaražením (Video ukázka)
vpred_3
Provedení pádu vpřed bez převratu a bez zaražení (Video ukázka)
vpred_4
Provedení pádu vpřed bez převratu a se zaražením (Video ukázka)
vpred_4
Provedení pádu vpřed bez převratu a bez zaražení s obratem (Video ukázka)

 


Podobná témata

Pády obecně
1. Jak padet vpřed
2. Jak padat vzad
3. Úrazy z pádu
4. Pád jako pojem
5. Biomechanika pádových technik
6. Pádová technika v systematice úpolů
7. Systematika pádových technik
8. Pády vpřed
9. Pády vzad
10. Pád stranou
11. Kombinované pády
12. Průpravná cvičení

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky